Dodaj ogłoszenie o pracy


Jakie miejsce pracy na nowe czasy? Jak Skandynawowie motywują i inspirują ludzi?

Pod koniec lutego ukazał się najnowszy raport Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „Miejsce pracy na nowe czasy. Jak skandynawscy pracodawcy motywują i inspirują ludzi” (luty 2023). SPCC wspólnie z firmą Antal przeprowadziło badanie „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”. Odpowiedzi 1050 specjalistów i menadżerów dają obraz tego, co poza wynagrodzeniem, stanowi ważną wartość dla kandydatów i pracowników. Jednocześnie przyjrzano się też drugiej stronie rynku pracy - zapytano skandynawskich pracodawców - to czwarta co do wielkości grupa zagranicznych inwestorów zatrudniająca w Polsce łącznie ponad 180 000 pracowników – z jakimi wyzwaniami się mierzą i jakie praktyczne rozwiązania stosują.

Praca zdalna, w biurze, czy hybrydowa…
Dla części firm to nadal wyzwanie, dla innych codzienność. Firmy wykazują dużą inwencję w poszukiwaniu narzędzi wspomagających zarządzanie zespołami rozproszonymi. Chętnie sięgają po narzędzia cyfrowe jak wirtualne tablice czy Kanban board ułatwiające wizualizację pracy, ale przykładają też dużą wagę do działań integrujących pracowników. Jak wskazują doświadczenia norweskiej firmy Zalaris nawet w pracy zdalnej można stworzyć atmosferę współpracy i zaufania - ważną rolę pełni tu otwarta, dwustronna komunikacja i liderzy, dla których bliski jest model empatycznego przywództwa.

Well -being
Dbanie o dobrostan pracowników w przypadku firm skandynawskich nie jest nowym zjawiskiem. Jednak wydarzenia ostatnich lat spowodowały wzrost znaczenia działań z tego obszaru i zmieniły ich formę. Wiele firm jak np. AstraZeneca, która zatrudnia w Polsce już 3000 osób, oferuje swoim pracownikom wsparcie psychologiczne, co jeszcze trzy lata temu należało do rzadkości. Na znaczeniu zyskuje również profilaktyczna opieka zdrowotna oraz indywidualne dopasowanie benefitów do stylu życia i potrzeb pracowników. W KMD, duńskiej firmie technologicznej pracownicy rozwijają swoje pasje w klubach: biegowym, piłkarskim, motocy¬klowym, czy tenisowym. Wspólnie startują w zawodach lub biorą udział w wydarzeniach sportowych poza firmą.

Zarządzanie oczekiwaniami
Zarządzanie międzypokoleniowymi zespołami to wyzwanie dla wielu organizacji. Zmieniają się też liderzy – młode pokolenie oczekuje płaskiej struktury, inspiracji i otwartości na różne opinie. W tym kontekście otwarta komunikacja zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. To wartość wspólna zarówno dla pokolenia „graczy” jak i „boomerów”. Dla roczników urodzonych po roku 1995 work-life balance, jak i inkluzywność i podejście firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju, wydają się szczególnie ważne.
To dobra wiadomość dla firm skandynawskich, które są liderami we wdrażaniu takich inicjatyw. Tak jak IKEA, największy skandynawski pracodawca w Polsce. IKEA Retail w Polsce od kilku lat realizuje Strategię Równości, Różnorodności i Włączania, a w zeszłym roku dołączyła do inicjatywy „Liczą się Umiejętności”, który jest skierowany do osób z doświadczeniem uchodźczym.

Wymiar kultury organizacyjnej
Organizacje skandynawskie wskazują często, że skandynawska kultura pracy pomaga im konkurować o talenty. Jednocześnie jednak zobowiązuje i wiąże się z wysokimi oczekiwaniami kandydatów, którzy szybko weryfikują, czy organizacje wcielają deklarowane wartości w życie.
Wyniki badania Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy
Kultura organizacyjna to fundament działania biznesu. Umożliwia osiąganie celów biznesowych lub wręcz przeciwnie utrudnia rozwój. Wspólnie z firmą Antal Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie dotyczące kluczowych elementów kultury organizacyjnej:
1. Organizacja pracy w zespole
2. Struktura organizacyjna
3. Cechy dobrego lidera
4. Komunikacja

Większość respondentów (74%) preferuje płaską strukturę organizacyjną, w której menadżer/ka jest pierwszy/a wśród równych. Ten wynik koresponduje z odpowiedziami na pytanie jakie cechy lidera szczególnie cenisz. Najczęściej wskazywaną cechą jest otwartość na dyskusje i feedback (72%). Prawie 40% respondentów uważa, że dobry szef/owa powinien/na ufać pracownikom. Co ciekawe wśród najmniej pożądanych cech znalazła się charyzma i autorytet - zapotrzebowanie na charyzmatycznych, silnych i odległych liderów najwyraźniej spada. Aż 84% osób badanych w komunikacji z przełożonymi preferuje „politykę otwartych drzwi” i chętnie dzieli się swoimi opiniami.

Czy kraj pochodzenia firmy wpływa na atrakcyjność pracodawcy?
62% respondentów, którzy mieli okazję pracować w firmach skandynawskich uznało tę grupę za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. Dla porównania 32% byłych pracowników firm amerykańskich wskazało pracodawców amerykańskich za najatrakcyjniejszych i analogicznie w przypadku firm polskich odsetek ten wyniósł 23%.
- Firmy z kapitałem skandynawskim są cenionym pracodawcą. W regionach, gdzie skandynawskich inwestorów jest dużo, lokalna społeczność docenia ich obecność i zaangażowanie, co widać po imponującym wyniku regionu zachodniopomorskiego. Drugi aspekt wskazujący na szczególną pozycję skandynawskich pracodawców to opinia osób, które już miały okazję pracować w skandynawskich firmach. Około 62% w tej grupie wskazuje skandynawskie firmy jako najbardziej atrakcyjnego pracodawcę. W momencie, kiedy mówimy „sprawdzam”, organizacje te w większym zakresie spełniają oczekiwania pokładane w nich przez kandydatów.” – podsumowuje Agnieszka Zielińska, Dyrektor Zarządzająca SPCC.

Cały raport można pobrać na stronie: https://www.spcc.pl/images/file/0_2023/Raport_Future_workplace/SPCC-raport-2023-PL-preview-28022023.pdf

(źr. SPCC)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.