Dodaj ogłoszenie o pracy


Jakie świąteczne benefity szykują firmy dla swoich pracowników?

Najnowsze dane pokazują, że na popularności wciąż zyskuje przyznawanie premii świątecznych, które planuje 45 proc. przedsiębiorców. Niemal rów-nie popularne jest organizowanie spotkań wigilijnych w miejscu pracy. Więcej niż co trzeci przedsiębiorca deklaruje też, że zafunduje bony poda-runkowe. To wnioski z badania dotyczącego świątecznych inicjatyw dla pracowników, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Ba-dawczy Randstad we współpracy z Gfk.

Dane pokazują, że pracodawcy nieco częściej niż w ubiegłym roku będą przyznawać premie okolicznościowe: obserwujemy tu wzrost z 44 proc. do 45 proc. Natomiast chęć organizacji firmowej wigilii deklaruje dokładnie tylu pracodawców, co w ubiegło-rocznym badaniu: 43 proc. Bony podarunkowe planuje przekazać pracownikom 32 proc. respondentów. 23 proc. odpowiada, że pracownicy i ich rodziny mogą liczyć na gwiazdkowe upominki od firmy – ten odsetek jest mniejszy niż w zeszłym roku, gdy wynosił 29 proc. Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu 14 proc. odpo-wiada, że nie planuje w tym roku żadnych specjalnych działań (wzrost z 13 proc.).
– Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii. Z ich perspektywy to doskonała okazja, aby zacieśniać relacje pomiędzy pracownikami, ale także budować dobrą atmosferę w miejscu pracy. Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wy-nagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników choćby taką jed-norazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw – mówi Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. 18% firm przy okazji świąt, da też pracownikom możliwość zaangażowania się w akcje charytatywne, np. zbiórki darów rzeczowych czy pieniędzy oraz działania wolontariackie.

W porównaniu do zeszłego roku obserwujemy wzrost wartości przyznawanych benefi-tów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika. Podczas, gdy w 2021 roku najczęściej wskazywanym przez pracodawców przedziałem kwot był ten między 100 a 300 zł, to tym razem firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonu-sy między 300 a 500 zł. W tym roku takie deklaracje składa 34 proc. badanych. Wzrost w tym przedziale rok do roku jest znaczny, bo aż o 8 p.p. To wyraźny powrót do poziomu sprzed 2 lat.
Co piąty respondent chce przeznaczyć w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł.
Najniższy w historii badania jest odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jed-ną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym zaledwie 6 proc.

80 proc. firm deklaruje, że okolicznościowe premie świąteczne będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom: to więcej o 5 p.p. niż w zeszłym roku. Premie będą też mniej zróżnicowane: ze względu na stanowisko i dział różnicować je będzie 55 proc. firm, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 65 proc.

Bony podarunkowe chce natomiast przyznawać wszystkim pracownikom 88 proc. pracodawców. (wzrost o 1 p.p.). W przypadku 53 proc. przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, wartość bonów podarunkowych będzie zależna od działu czy stano-wiska. Tutaj też, jak w przypadku premii, obserwujemy, że trend różnicowania war-tości jest w odwrocie: w zeszłym roku wartość bonu uzależniało od działu lub stano-wiska 61 proc. firm.

(źr. Randstad)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.