Dodaj ogłoszenie o pracy


Jakie świąteczne benefity szykują firmy dla swoich pracowników?

Najnowsze dane pokazują, że na popularności wciąż zyskuje przyznawanie premii świątecznych, które planuje 45 proc. przedsiębiorców. Niemal rów-nie popularne jest organizowanie spotkań wigilijnych w miejscu pracy. Więcej niż co trzeci przedsiębiorca deklaruje też, że zafunduje bony poda-runkowe. To wnioski z badania dotyczącego świątecznych inicjatyw dla pracowników, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Ba-dawczy Randstad we współpracy z Gfk.

Dane pokazują, że pracodawcy nieco częściej niż w ubiegłym roku będą przyznawać premie okolicznościowe: obserwujemy tu wzrost z 44 proc. do 45 proc. Natomiast chęć organizacji firmowej wigilii deklaruje dokładnie tylu pracodawców, co w ubiegło-rocznym badaniu: 43 proc. Bony podarunkowe planuje przekazać pracownikom 32 proc. respondentów. 23 proc. odpowiada, że pracownicy i ich rodziny mogą liczyć na gwiazdkowe upominki od firmy – ten odsetek jest mniejszy niż w zeszłym roku, gdy wynosił 29 proc. Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu 14 proc. odpo-wiada, że nie planuje w tym roku żadnych specjalnych działań (wzrost z 13 proc.).
– Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii. Z ich perspektywy to doskonała okazja, aby zacieśniać relacje pomiędzy pracownikami, ale także budować dobrą atmosferę w miejscu pracy. Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wy-nagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników choćby taką jed-norazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw – mówi Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. 18% firm przy okazji świąt, da też pracownikom możliwość zaangażowania się w akcje charytatywne, np. zbiórki darów rzeczowych czy pieniędzy oraz działania wolontariackie.

W porównaniu do zeszłego roku obserwujemy wzrost wartości przyznawanych benefi-tów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika. Podczas, gdy w 2021 roku najczęściej wskazywanym przez pracodawców przedziałem kwot był ten między 100 a 300 zł, to tym razem firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonu-sy między 300 a 500 zł. W tym roku takie deklaracje składa 34 proc. badanych. Wzrost w tym przedziale rok do roku jest znaczny, bo aż o 8 p.p. To wyraźny powrót do poziomu sprzed 2 lat.
Co piąty respondent chce przeznaczyć w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł.
Najniższy w historii badania jest odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jed-ną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym zaledwie 6 proc.

80 proc. firm deklaruje, że okolicznościowe premie świąteczne będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom: to więcej o 5 p.p. niż w zeszłym roku. Premie będą też mniej zróżnicowane: ze względu na stanowisko i dział różnicować je będzie 55 proc. firm, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 65 proc.

Bony podarunkowe chce natomiast przyznawać wszystkim pracownikom 88 proc. pracodawców. (wzrost o 1 p.p.). W przypadku 53 proc. przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, wartość bonów podarunkowych będzie zależna od działu czy stano-wiska. Tutaj też, jak w przypadku premii, obserwujemy, że trend różnicowania war-tości jest w odwrocie: w zeszłym roku wartość bonu uzależniało od działu lub stano-wiska 61 proc. firm.

(źr. Randstad)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.