Konto pracodawcy


Nie bójmy się telepracy - Paulina Błaszkowska dyrektor ds. zasobów personalnych ET Logistik Sp. z o.o

Paulina Błaszkowska dyrektor ds. zasobów personalnych ET Logistik Sp. z o.o.

 

Brak dostępności do specjalistów w branży TSL jest problemem coraz częściej sygnalizowanym przez osoby odpowiedzialne za nabór personelu do firm spedycyjnych i operatorów logistycznych. Sytuacja ta wymaga od pracodawców zmian w zakresie polityki personalnej i otwarcia się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie telepracy w zawodach, w których wciąż dominują tradycyjne formy zatrudnienia. W przypadku branży TSL będą to przede wszystkim stanowiska spedytorów, logistyków oraz informatyków. Należy wspomnieć również o specjalistach ds. sprzedaży, których miejscem zatrudnienia jest zwykle konkretny oddział firmy, pomimo że większość czasu spędzają na wizytach u klientów. 

 

Większy dostęp do specjalistów

Jedną z najczęściej przywoływanych przez pracodawców korzyści telepracy jest  uzyskanie dostępu do wykwalifikowanych kandydatów w lokalizacjach poza siedzibą lub siecią oddziałów firmy. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w kontekście wspomnianego braku specjalistów w branży TSL, a także niskiej, w porównaniu do obywateli innych państw europejskich, mobilności Polaków w ramach terytorium kraju. Kolejną zaletą organizowania pracy zdalnej jest możliwość wykorzystania potencjału kobiet, które po urodzeniu dziecka często stają w obliczu decyzji o rezygnacji z pracy etatowej ze względu na sztywne godziny funkcjonowania biur i czas poświęcany na dojazd do miejsca zatrudnienia. Wreszcie telepraca jest rozwiązaniem pozwalającym rozwijać się zawodowo osobom niepełnosprawnym, którym stan zdrowia nie pozwala na swobodne przemieszczanie się.

Pracodawca, decydując się na organizowanie pracy zdalnej, musi oczywiście liczyć się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalno – prawnych wynikających między innymi z restrykcyjnych przepisów BHP. Jednak za podstawową barierę stojącą na przeszkodzie popularyzowania tej formy zatrudnienia uważam obawy przed ograniczonymi możliwościami kontroli i rozliczania telepracownika z wyników pracy, a także potencjalne problemy z jego integracją i komunikacją z istniejącymi zespołami. Należy pamiętać, że przynajmniej w przypadku większych operatorów logistycznych telepraca będzie zawsze rozwiązaniem uzupełniającym w stosunku do pracy organizowanej w sposób tradycyjny. Wyzwanie stanowi zatem nauczenie menedżerów zarządzania telepracownikami oraz opracowanie efektywnych metod komunikacji z osobami wykonującymi pracę w domu. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają współczesne rozwiązania technologiczne, takie jak możliwość organizowania telekonferencji w kilkuosobowym gronie.

 

Szansa dla niepełnosprawnych

W tym miejscu powrócę do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla których telepraca może być jedyną szansą na utrzymanie się na rynku pracy. Potencjał pracowników w zawodach, w których możliwa jest praca zdalna, tkwi przede wszystkim w ich przygotowaniu merytorycznym, zdolności szybkiego uczenia się, chęci rozwoju i innych kompetencjach, które nie są zależne od ich ograniczeń fizycznych.  Z tego powodu najważniejszą przeszkodą na drodze do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w charakterze specjalisty jest brak chęci bądź możliwości do wdrożenia telepracy. Wiele w tym zakresie zależy od specyfiki konkretnej firmy, jednak w moim przekonaniu, branża TSL ma do zaoferowania osobom niepełnosprawnym wiele stanowisk, przede wszystkim wymienionych we wstępie spedytorów, logistyków i informatyków. Należy pamiętać, że praca zdalna w połączeniu z zatrudnieniem osoby z grupą inwalidzką może wiązać się ze znaczną redukcją kosztów pracodawcy. Jeżeli obowiązki służbowe wykonywane są w domu, nakłady na przygotowanie stanowiska pracy są niższe. Dodatkowo firma, o ile spełnia wymagania formalne, może starać się między innymi o dofinansowanie do wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy, dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia pracownika, zwrot kosztów szkolenia, zwolnienie z wpłat na PFRON.  Wśród barier dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych  wymienia się często skomplikowane i restrykcyjne przepisy dotyczące zachęt finansowych dla pracodawców.


Zgadzam się z tą opinią, jednakże w moim przekonaniu korzyści związanych z obecnością osób niepełnosprawnych w organizacji powinno się poszukiwać w innych obszarach. Po pierwsze należy wskazać na kwestię zaangażowania i lojalności. To właśnie pracownicy niepełnosprawni napotykają na największe przeszkody, zanim znajdą firmę, która w ogóle zdecyduje się na ich zatrudnienie. Po drugie, istotny jest element szeroko rozumianej integracji zarówno w ramach całego społeczeństwa, jak też organizacji. Pracownicy „pełnosprawni” mogą  wiele nauczyć się od kolegów, którzy na co dzień zmagają się z ograniczeniami w obszarach nieistotnych bądź niezauważalnych z punktu widzenia zdrowego człowieka.

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC