Konto pracodawcy


Nie bójmy się telepracy - Paulina Błaszkowska dyrektor ds. zasobów personalnych ET Logistik Sp. z o.o

Paulina Błaszkowska dyrektor ds. zasobów personalnych ET Logistik Sp. z o.o.

 

Brak dostępności do specjalistów w branży TSL jest problemem coraz częściej sygnalizowanym przez osoby odpowiedzialne za nabór personelu do firm spedycyjnych i operatorów logistycznych. Sytuacja ta wymaga od pracodawców zmian w zakresie polityki personalnej i otwarcia się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie telepracy w zawodach, w których wciąż dominują tradycyjne formy zatrudnienia. W przypadku branży TSL będą to przede wszystkim stanowiska spedytorów, logistyków oraz informatyków. Należy wspomnieć również o specjalistach ds. sprzedaży, których miejscem zatrudnienia jest zwykle konkretny oddział firmy, pomimo że większość czasu spędzają na wizytach u klientów. 

 

Większy dostęp do specjalistów

Jedną z najczęściej przywoływanych przez pracodawców korzyści telepracy jest  uzyskanie dostępu do wykwalifikowanych kandydatów w lokalizacjach poza siedzibą lub siecią oddziałów firmy. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w kontekście wspomnianego braku specjalistów w branży TSL, a także niskiej, w porównaniu do obywateli innych państw europejskich, mobilności Polaków w ramach terytorium kraju. Kolejną zaletą organizowania pracy zdalnej jest możliwość wykorzystania potencjału kobiet, które po urodzeniu dziecka często stają w obliczu decyzji o rezygnacji z pracy etatowej ze względu na sztywne godziny funkcjonowania biur i czas poświęcany na dojazd do miejsca zatrudnienia. Wreszcie telepraca jest rozwiązaniem pozwalającym rozwijać się zawodowo osobom niepełnosprawnym, którym stan zdrowia nie pozwala na swobodne przemieszczanie się.

Pracodawca, decydując się na organizowanie pracy zdalnej, musi oczywiście liczyć się z koniecznością spełnienia określonych wymogów formalno – prawnych wynikających między innymi z restrykcyjnych przepisów BHP. Jednak za podstawową barierę stojącą na przeszkodzie popularyzowania tej formy zatrudnienia uważam obawy przed ograniczonymi możliwościami kontroli i rozliczania telepracownika z wyników pracy, a także potencjalne problemy z jego integracją i komunikacją z istniejącymi zespołami. Należy pamiętać, że przynajmniej w przypadku większych operatorów logistycznych telepraca będzie zawsze rozwiązaniem uzupełniającym w stosunku do pracy organizowanej w sposób tradycyjny. Wyzwanie stanowi zatem nauczenie menedżerów zarządzania telepracownikami oraz opracowanie efektywnych metod komunikacji z osobami wykonującymi pracę w domu. Istotną rolę w tym zakresie odgrywają współczesne rozwiązania technologiczne, takie jak możliwość organizowania telekonferencji w kilkuosobowym gronie.

 

Szansa dla niepełnosprawnych

W tym miejscu powrócę do kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla których telepraca może być jedyną szansą na utrzymanie się na rynku pracy. Potencjał pracowników w zawodach, w których możliwa jest praca zdalna, tkwi przede wszystkim w ich przygotowaniu merytorycznym, zdolności szybkiego uczenia się, chęci rozwoju i innych kompetencjach, które nie są zależne od ich ograniczeń fizycznych.  Z tego powodu najważniejszą przeszkodą na drodze do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w charakterze specjalisty jest brak chęci bądź możliwości do wdrożenia telepracy. Wiele w tym zakresie zależy od specyfiki konkretnej firmy, jednak w moim przekonaniu, branża TSL ma do zaoferowania osobom niepełnosprawnym wiele stanowisk, przede wszystkim wymienionych we wstępie spedytorów, logistyków i informatyków. Należy pamiętać, że praca zdalna w połączeniu z zatrudnieniem osoby z grupą inwalidzką może wiązać się ze znaczną redukcją kosztów pracodawcy. Jeżeli obowiązki służbowe wykonywane są w domu, nakłady na przygotowanie stanowiska pracy są niższe. Dodatkowo firma, o ile spełnia wymagania formalne, może starać się między innymi o dofinansowanie do wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy, dofinansowanie do miesięcznego wynagrodzenia pracownika, zwrot kosztów szkolenia, zwolnienie z wpłat na PFRON.  Wśród barier dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych  wymienia się często skomplikowane i restrykcyjne przepisy dotyczące zachęt finansowych dla pracodawców.


Zgadzam się z tą opinią, jednakże w moim przekonaniu korzyści związanych z obecnością osób niepełnosprawnych w organizacji powinno się poszukiwać w innych obszarach. Po pierwsze należy wskazać na kwestię zaangażowania i lojalności. To właśnie pracownicy niepełnosprawni napotykają na największe przeszkody, zanim znajdą firmę, która w ogóle zdecyduje się na ich zatrudnienie. Po drugie, istotny jest element szeroko rozumianej integracji zarówno w ramach całego społeczeństwa, jak też organizacji. Pracownicy „pełnosprawni” mogą  wiele nauczyć się od kolegów, którzy na co dzień zmagają się z ograniczeniami w obszarach nieistotnych bądź niezauważalnych z punktu widzenia zdrowego człowieka.

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC