Dodaj ogłoszenie o pracy


Czeka nas rekordowo duże zapotrzebowanie na pracowników

Od stycznia do marca nowego roku aż 43% firm w Polsce chce pozyskiwać nowych pracowników, podczas gdy 19% planuje redukować etaty. To rekordowe wyniki od początku realizacji badania ManpowerGroup w Polsce, czyli od 2008 roku. 

Największych wzrostów liczby zatrudnionych oczekują firmy z sektora produkcji przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości. Wśród regionów najwyższe prognozy rekrutacyjne wskazali pracodawcy z centralnej, wschodniej i północnej Polski – tak wynika z najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Według raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” początek nowego roku będzie rekordowo dobrym okresem dla osób poszukujących nowej pracy. Aż 43% pracodawców chce wtedy zatrudniać nowych pracowników, a jednocześnie 19% planuje redukcje miejsc pracy. Tylko 36% nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 2% nie wie, co przyniesie najbliższy kwartał. Prognoza netto zatrudnienia (różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) wynosi +25%, co jest jednym z najwyższych wyników od początku realizacji badania w Polsce.
- Plany rekrutacyjne polskich firm są zarówno optymistyczne, jak i ambitne. Przedsiębiorcy rozwijają się i w najbliższym kwartale zamierzają intensywnie rozbudowywać swoje zasoby kadrowe. Podobne zjawisko wyraźnie zwiększonego zapotrzebowania na pracowników obserwowaliśmy po kryzysie ekonomicznym, który rozpoczął się na świecie w 2008 roku – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce. - Aktualny rynek pracy jest bardzo korzystny dla kandydatów, a nadchodzący kwartał będzie sprzyjał realizacji planów związanych ze zmianą kariery. W każdym sektorze czeka na nich stosunkowo dużo ofert pracy, jednak w czołówce notującej największe zapotrzebowanie na nowy personel już od roku znajdują się pracodawcy reprezentujący produkcję przemysłową i budownictwo, którzy przy tak dużej skali rekrutacji będą zasilać swoje zasoby zarówno o menedżerów, specjalistów jak i pracowników niższego szczebla. W obecnej edycji badania miejsce na podium zajął również szybko rozwijający się sektor IT oraz bankowość i finanse – uzupełnia Tomasz Walenczak.

Najwięcej pracowników potrzebują w…
W najbliższym kwartale najwięcej ofert zatrudnienia będzie czekać na osoby zainteresowane pracą w produkcji przemysłowej, gdzie aż 53% firm chce zwiększać zatrudnienie, a tylko 10% zmniejszać liczbę etatów. Sektor produkcji przemysłowej w ostatnich latach był jednym z obszarów z najbardziej optymistycznymi planami rekrutacyjnymi firm, lecz prognoza zatrudnienia +39% jest najwyższą dla tej branży, zarejestrowaną w historii badania w Polsce. Równie duże zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłosili przedstawiciele budownictwa (+39%), w którym 46% firm chce zatrudniać nowych pracowników a 11% planuje zmniejszać zespoły. Bardzo dobrych perspektyw zmiany pracy mogą oczekiwać zainteresowani karierą w obszarze IT & technologie, telekomunikacja, komunikacja, media (+37%) a także w sektorze bankowość, finanse, ubezpieczenia i nieruchomości (+36%). We wszystkich 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup obszarach rynku firmy wskazują optymistyczne lub bardzo optymistyczne perspektywy zatrudnienia na najbliższy kwartał.

- Sprzyjająca pracownikom sytuacja na rynku pracy oznacza jednak duże wyzwania dla pracodawców, którzy zmuszeni będą intensywnie konkurować o talenty, co może być utrudnione w obliczu rosnącej presji płacowej, wynikającej między innymi z inflacji. Co więcej, tak duże, wręcz rekordowe zapotrzebowanie na nowych pracowników może jeszcze bardziej pogłębić skalę niedoboru talentów w Polsce. Jednocześnie przedsiębiorcy powinni uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w dobie największego od 15 lat deficytu talentów znalezienie pracownika dysponującego pożądanymi umiejętnościami może być procesem długotrwałym i niełatwym. W czasach trwającego nadal globalnego zagrożenia zdrowotnego firmy wciąż stoją przed wyzwaniami, ostatnio związanymi z niepewnością spowodowaną pojawieniem się nowego wariantu wirusa Covid-19 i kolejnymi ograniczeniami w prowadzeniu niektórych biznesów – podsumowuje przedstawiciel ManpowerGroup.

W pierwszym kwartale 2022 roku najintensywniejszej rywalizacji o kadry można spodziewać się w regionie centralnym (+31%), gdzie 51% firm chce pozyskiwać nowych pracowników, a 18% myśli o redukcji etatów. Dużej liczby ofert pracy można oczekiwać w regionie północnym (+26%) – 39% pracodawców prognozuje zatrudnienie nowych pracowników vs. 17% planuje zwolnienia. Korzystna sytuacja na rynku pracy czeka także na mieszkańców regionu wschodniego (+23%) – 44% z deklaracją nowych rekrutacji vs. 20% z planami zmniejszenia liczby pracowników. We wszystkich 6 przeanalizowanych w raporcie regionach firmy z dużym optymizmem patrzą na początek nowego roku. Analizując dane o planach zatrudnienia według wielkości organizacji to duże przedsiębiorstwa chcą najszybciej rozbudowywać swoje struktury. Prognoza netto zatrudnienia wskazana przez tych pracodawców wynosi +34%, chęć pozyskania nowych pracowników potwierdza aż 52% firm, natomiast 18% zamierza redukować etaty. Średnie (+27%) i małe (+23%) firmy także chcą w znacznym stopniu powiększać swoje zespoły. Najmniej optymistyczne są mikro firmy, gdzie prognoza wynosi jedynie +4%, co jest zapowiedzią stagnacji w zakresie rekrutacji nowych pracowników.

Rekordy na rynkach europejskich
W analizie ManpowerGroup przeanalizowano także dane dla 23 rynków z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Choć prognoza dla Polski jest rekordowo optymistyczna to i tak znajduje się w końcówce regionalnego zestawienia. W rankingu rynków, gdzie w kolejnym kwartale będzie najłatwiej o nową pracę przoduje Irlandia (+47%) i Holandia (+47%). Bardzo wysokie wyniki wskazały też przedsiębiorstwa z Portugalii (+37%), Niemiec (+36%), Izraela (+36%) i Austrii (+36%). Najniższe a jednocześnie i tak optymistyczne plany mają pracodawcy z Czech (+14%), Grecji (+16%), Węgier (+19%) i Słowacji (+21%).

(źr. ManpowerGroup)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.