Konto pracodawcy


Osoby 50+ to lojalni i wartościowi pracownicy, ale często są pomijani w rekrutacjach

Osoby 50+ to pracownicy lojalni, aktywni, sumienni i chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem – wynika z przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad badań „Plany Pracodawców”. Dodatkowo, jak podkreślają eksperci, na pracodawców gotowych zatrudnić osoby 50+ czekają różne ulgi i zwolnienia. Dane pokazują jednak, że pracownicy powyżej 50 roku życia są pomijani podczas procesów rekrutacji. Agencja Randstad postanowiła rozpocząć program edukacyjny dla pracodawców ze skutecznej rekrutacji osób z tej grupy wiekowej.

Sytuacja osób 50+ na polskim rynku pracy
Jak wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, osoby 50+ to pra-cownicy głównie wykonujący prace fizyczne (44 proc.) lub technicy i robotnicy wykwalifikowani (40 proc.). I choć raptem 5 proc. przedsiębiorstw nie ma wśród swoich pracowników osób 50+ i średnio połowa pracodawców zatrudniła w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie osoby z tej grupy wiekowej, to jedynie 3 proc. pracodawców ma ofertę rekrutacyjną skierowaną do osób powyżej 50. roku życia i aktywnie rekrutuje spośród nich swoich pracowników.
- Nigdy nie miałam problemu z pracą i podejmowałam się każdej, nawet ciężkiej fizycznie, by-leby mieć pieniądze na utrzymanie – mówi Sylwia Pluta, szukająca pracy dzięki Randstad. Nie-dawno skończyła 50 lat. Jak jednak podkreśla, przekroczenie magicznej bariery spowodowało, że zaczęła się martwić o to, czy w razie potrzeby znajdzie pracę. - W końcu często się słyszy, że pracodawcy preferują osoby młodsze. W tej sytuacji wiek może być barierą i zmniejszyć szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia – dodaje.

- Z powodu pandemii koronawirusa osoby 50+ mogą się czuć jeszcze mniej pewnie w swoich poszukiwaniach pracy. Kolejne wiadomości o trudnej sytuacji gospodarczej mogą na nich działać deprymująco, wzbudzać lęk i niepewność, a samych pracodawców utwierdzać w stereotypo-wych wyobrażeniach o tej grupie wiekowej – ocenia mówi Katarzyna Fojcik, Manager Regional-na w Randstad Polska i certyfikowana ekspertka Polskiego Forum HR.

Jak złamać stereotyp o pracownikach 50+?
Jednak jak pokazują doświadczenia pracodawców współpracujących z Randstad, pracownicy 50+ w dużej mierze zadają kłam stereotypom i są wartością dodaną dla firmy. Według raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, niemal połowie (47 proc.) spośród zba-danych pracodawców zależy na zatrudnianiu pracowników 50+, ponieważ są oni bardziej lojal-nymi pracownikami od swoich młodszych kolegów. Spośród tych, którzy aktywnie rekrutują osoby 50+, 35 proc. pracodawców uważa, że to doświadczeni fachowcy, a 20 proc. twierdzi, że to rzetelni i stabilni pracownicy. Dodatkowo 27 proc. dostrzega korzyści finansowe z zatrudnia-nia pracowników 50+ w postaci ulg, zwolnień i dofinansowań z urzędów pracy.

Wyniki badań „Plany Pracodawców” potwierdza Radosław Steczko, dyrektor Regionu Południe w Jungheinrich Polska, firmy, która świadomie rekrutuje pracowników 50+. - Wyzwaniem jest czasem dłuższy okres nauki, choć nie jest to regułą. Czas zainwestowany w pracownika będzie dłuższy niż w przypadku młodszego kandydata, ale ma on ugruntowane spojrzenie na świat” - twierdzi Steczko. „Tacy pracownicy są lojalni wobec pracodawcy, dużo rzadziej aktywnie szuka-ją innego zajęcia – mówi.
Dodatkowo, starsi pracownicy bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Z badań Randstad wynika, że zauważa to aż 76 proc. pracodawców zatrudniających osoby 50+. - W Jungheinrich łączymy zespoły w ten sposób, że starsi doświadczeni pracownicy oraz młodsi pracują razem. Dzięki temu mają możliwość wymienić się umiejętnościami i czerpać od siebie nawzajem to, co najlepsze – wyjaśnia Steczko. - Te pozytywne wibracje i energię widać na spotkaniach.

W kontekście pracowników 50+ warto pomyśleć też o awansach wewnętrznych, ponieważ ta grupa może pomóc w rozwiązaniu problemu braku specjalistów na rynku w wielu dziedzinach. W zdecydowanej większości (84 proc., według badania „Plany Pracodawców”) to osoby z przy-najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. I choć czasami ze względów zdrowotnych lub mniejszej sprawności nie są już w stanie wykonywać swoich dotychczasowych, zwłaszcza jeśli pracują fizycznie, mogą stać się dobrymi kierownikami.
- Mieliśmy sytuacje, kiedy pracownik z uwagi na stan zdrowia nie był w stanie wykonywać swo-ich zadań tak efektywnie jak wcześniej. Zdecydowaliśmy się wówczas na przeniesienie go w inne miejsce organizacji, do pracy niewymagającej tak dużej sprawności fizycznej. Dostrzegam sporą wartość w takim rozwiązaniu, gdy kierujemy taką osobę np. na wyższe stanowisko, by zarządzała zespołem, jeśli oczywiście widzimy potencjał - jest wtedy doświadczonym eksper-tem. 90 proc. awansów u nas odbywa się wewnątrz organizacji. Jest to pewnego rodzaju inwe-stycja, która w 9 na 10 przypadków odnosi sukces. Jeśli chcielibyśmy np. na stanowisko mene-dżerskie wdrożyć nową osobę, byłoby to bardziej kosztowne i ryzykowne, bo w procesie rekru-tacji trudno zbadać kompetencje miękkie, a w przypadku rekrutacji wewnętrznej dobrze znamy kandydata – wyjaśnia dyrektor Regionu Południe w Jungheinrich Polska.

Korzyści niematerialne i materialne
- Zatrudnianie pracowników 50+ to dla firmy realne korzyści finansowe i pozafinansowe. Chęt-niej podejmą decyzję o przekwalifikowaniu się w ramach jednej firmy, niż decyzję o zmianie pracy. Grupa ta najmniej rotuje oraz wykonuje swoje zadania z pełnym zaangażowaniem i rze-telnością – mówi Katarzyna Fojcik, Manager Regionalna w Randstad Polska i certyfikowana eks-pertka Polskiego Forum HR. - Dodatkowo, dzięki swojemu doświadczeniu pozytywnie wpływają na cyrkulację wiedzy i doświadczeń w ramach organizacji, czyli mówiąc wprost: chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i nabywają nowe, jeśli mają ku temu szanse i warunki stworzone przez pracodawcę. Kluczowa jest więc tutaj rola managera, który powinien być otwarty na róż-norodność i świadomie zarządzać wiekiem w ramach swojego zespołu, podkreślając atuty każ-dej z grup wiekowych – dodaje.

Poza wspomnianymi wartościami, zatrudnienie osób 50+ daje pracodawcom także korzyści prawno-finansowe. „Wśród nich można wymienić krótszy okres ponoszenia kosztu wynagrodze-nia za czas choroby, który w roku przypadającym po ukończeniu 50 roku życia ulega skróceniu do 14 dni, podczas gdy w przypadku pracowników do tego wieku wynosi 33 dni w roku kalenda-rzowym – mówi Liliana Strupp, Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska i członek za-rządu Polskiego Forum HR. „Ponadto, pracodawcy zatrudniający bezrobotnych pracowników 50+ mogą korzystać ze zwolnień w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres do 12 miesięcy, a także składać wnioski o dofinansowa-nie wynagrodzenia, czy wyposażenia stanowiska pracy. Te zwolnienia i ulgi powodują, że rów-nież z perspektywy finansowej zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia może być atrakcyjne, a udogodnienia ta mogą okazać się szczególnie przydatne w okresie pandemii, kiedy wiele firm stara się szukać sposobów na ograniczanie kosztów” – dodaje.

Randstad Polska realizuje projekt Praca 50+ skierowany do pracodawców. Jego celem jest dotarcie do przedsiębiorstw z rzetelnymi informacjami na temat wartości, jakie niesie zatrudnieniem osób powyżej 50 roku życia. Podczas bezpłatnych webinarów zainteresowane firmy mogą poznać pełnię korzyści wynikających z zatrudnienia osób 50+ i to sposoby skutecznej rekrutacji najlepszych pracowników z tej grupy wiekowej.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Kolej coraz bardziej kobieca
Kobiety w logistyce wiedzą czego chcą! Jak odnajdują się na rynku pracy w czasie pandemii?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Forpatients – CEVA wdraża nowe usługi dla branży medycznej i pacjentów
InPost buduje fabrykę paczkomatów i uruchamia w Polsce kilkanaście nowych hubów
Świdnicki terminal Schenkera z ekologicznym certyfikatem BREEAM
DB - straty związane z pandemią wyjątkowo wysokie w roku 2020
Z okazji 90-lecia Raben zaprasza w ekologiczną podróż po Europie
Nie tak źle na rynku przewozów intermodalnych!?
ID Logistics podsumowało wyniki za rok 2020
Grupa CCC wzmacnia zarządzanie łańcuchem dostaw
Renault Trucks podało wyniki sprzedaży za 2020 r.
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC