Konto pracodawcy


Czym można skusić kandydata do pracy?

Nigdy wcześniej kandydaci nie byli uzbrojeni w tak wiele szczegółów na temat przyszłych pracodawców, jak obecnie. Dzięki temu podejmują bardziej świadome decyzje i lepiej weryfikują miejsca pracy. Dla przedsiębiorstw wiedza o tym na co zwracają uwagę może być istotnym czynnikiem w budowaniu employer brandingu oraz pozyskiwaniu nowych pracowników na coraz trudniejszym dla firm rynku pracy – wskazują autorzy  raportu ManpowerGroup Solutions ”Czas Świadomego Kandydata”, nt. preferencji kandydatów w Polsce i na świecie.


Z raportu ManpowerGroup Solutions ”(w badaniu wzięło udział blisko 14 tys. osób poszukujących pracy), wynika że nastąpiło istotne przesunięcie równowagi sił między pracodawcą a kandydatem. Przez wiele lat pracodawcy byli na uprzywilejowanej pozycji, m.in. dlatego, że kandydaci nie mieli dostępu do wielu źródeł informacji na temat ich oraz stanowisk, na które aplikują. Obecnie kandydaci mówią o drastycznym zwiększeniu ilości informacji dotyczących przedsiębiorstw i stanowisk, do których mają dostęp już na wczesnym etapie poszukiwania pracy. Tylko w ciągu ostatniego roku zauważyli znaczną zmianę w ilości i rodzaju informacji, do których mają wgląd jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Nie chodzi tu jedynie o bardziej szczegółowy opis stanowiska.
– Łatwy dostęp do informacji zmienił sposób, w jaki ludzie szukają pracy – komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci na całym świecie deklarują, że mają dojście do znacznie większej ilości danych o wynagrodzeniu, dodatkowych świadczeniach, dodatkowych wakatach, misji, wizji i kulturze organizacji, jej marce oraz działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponieważ firmy nadal zgłaszają problemy z wypełnianiem ról, zrozumienie preferencji kandydata jest kluczowe. Obecnie zachęcamy klientów do udostępnienia większej ilości informacji dotyczących wizji i atmosfery oraz sposobu pracy w ich przedsiębiorstwach. Pozwala to na nawiązanie głębszego kontaktu z kandydatami i przekłada się na zatrudnienie najlepszych pracowników.

Na co zwracają uwagę kandydaci?
Zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce, najistotniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy jest wysokość wynagrodzenia. Wskazuje na nią zdecydowana większość naszych rodaków (87 proc.) i ponad połowa respondentów na świecie (59 proc.). Zaraz za nią, jako najistotniejsze, podawane jest kryterium rodzaju pracy (52 proc. w Polsce i 53 proc. globalnie), a następnie lokalizacja miejsca pracy (40 proc. w Polsce i 34 proc. globalnie), które zamyka pierwszą trójkę. Na kolejnych, wymienianych przez kandydatów miejscach, znalazły się możliwości rozwoju (39 proc. wskazań, zarówno w Polsce, jak i na świecie), a także elastyczność godzin pracy (31 proc. w Polsce i 38 proc. na świecie). Oferowane świadczenia dodatkowe, jak i marka pracodawcy to czynniki, które są istotne, ale wskazywane są na końcu przez polskich kandydatów (odpowiednio 16 proc. i 14 proc.), podczas gdy w ujęciu globalnym posiadają mocniejszą pozycję (odpowiednio 38 proc. i 20 proc.).

Na ile jest ważna marka pracodawcy
W poprzednim badaniu preferencji, 58 proc. kandydatów z całego świata zadeklarowało, że marka pracodawcy jest dla nich ważniejsza niż pięć lat wcześniej. To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w przypadku młodszych przedstawicieli Pokolenia Y (18-35 lat). Dzięki wykorzystaniu tego trendu – czyli np. zbudowaniu silniejszej oferty korzyści proponowanym pracownikom czy stworzeniu unikalnego portfolio możliwości, skojarzeń i wartości mających pozytywny wpływ na pożądanych kandydatów i pracowników – organizacje mogą uzyskać znaczną przewagę. W skali światowej 28 proc. ankietowanych potwierdza, że miało informacje o marce pracodawcy przed aplikowaniem na dane stanowisko. W Norwegii (40 proc.), Indiach (37 proc.), Szwecji (35 proc.), Niemczech (34 proc.), Hiszpanii (32 proc.) oraz Polsce (29 proc.) ta liczba jest jeszcze większa. Z kolei kandydaci w Brazylii (16 proc.), Kostaryce (18 proc.) i Japonii (19 proc.) mówią o znacznie mniejszej ilości dostępnych dla nich informacji.

Świadomość kandydata na temat wynagrodzeń
Średnio 44 proc. kandydatów na całym świecie posiada informacje o wysokości wynagrodzenia przed aplikowaniem na dane stanowisko, a zatem ma wiedzę o bardzo istotnym czynniku motywującym dla kandydatów. Jednak poziom dostępu do informacji różni się w zależności od rynku. Do informacji o wysokości wynagrodzenia ma dostęp ponad połowa kandydatów z Chin, Japonii, Meksyku, Brazylii i Panamy. Z kolei najsłabiej poinformowani są Szwedzi i Norwegowie, gdzie dostęp do takich danych deklaruje mniej niż 20 proc. ankietowanych. W Polsce dostęp do informacji o oferowanych stawkach płac deklaruje 54 proc. badanych. – Ponad połowa respondentów z Polski deklaruje, że ma dostęp do informacji o wynagrodzeniu przed aplikowaniem na daną ofertę, co stanowi dość dobry wynik, ale warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o dane niekoniecznie otrzymane od potencjalnego pracodawcy – komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci z coraz większą łatwością potrafią zdobywać informacje, które nie zawsze firmy chcą ujawniać od razu. Anonimowość Internetu sprawiła, że stał się on idealną platformą do wymiany informacji na temat firmy i wynagrodzenia. Z perspektywy pracodawców warto jednak stosować większą otwartość w tym obszarze, co może wpłynąć na przyciągnięcie do nich nowych kandydatów.  

Dodatkowe świadczenie
Na całym świecie kandydaci deklarują chęć posiadania informacji o dodatkowych świadczeniach oferowanych przez potencjalnych pracodawców. 38 proc. z nich uznaje, że dodatkowe świadczenia związane z danym stanowiskiem lub przedsiębiorstwem są jednym z trzech najważniejszych czynników wpływających na ich decyzje zawodowe. W Polsce potwierdziło to 39 proc. respondentów. Poziom wiedzy o dodatkowych świadczeniach przed aplikacją na określone stanowisko wzrósł wśród kandydatów z Wielkiej Brytanii i Australii bardziej niż w przypadku mieszkańców USA, Meksyku i Chin. Ta sytuacja może wynikać ze stałej oferty atrakcyjnych świadczeń dla pracowników w Wielkiej Brytanii i Australii w porównaniu do pozostałych państw.

Praca na dłużej
Coraz więcej kandydatów chce związać się z przedsiębiorstwami, których zobowiązania w obszarach misji, wizji oraz polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są im bliskie. Dotyczy to zwłaszcza poszukujących pracy w Australii, Wielkiej Brytanii oraz USA, gdzie kandydaci intensywnie szukają informacji na ten temat u swoich potencjalnych pracodawców. W Polsce wiedza o wizji przedsiębiorstwa pracodawcy jest istotna dla 29 proc. kandydatów. Działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu ceni z kolei 9 proc. respondentów. W skali światowej 32 proc. kandydatów deklaruje posiadanie dostępu do informacji o misji/wizji organizacji na najwcześniejszym etapie poszukiwania pracy. W 11 badanych krajach uzyskano takie same lub wyższe wyniki. Chociaż mniej kandydatów (16 proc.) ma wiedzę na temat działalności CSR przed aplikowaniem, niż w jakimkolwiek innym wymienionym w badaniu aspekcie dotyczącym poszukiwania pracy, liczba ta wciąż wzrasta.
Bez względu na to, co motywuje kandydatów na danym rynku, na całym świecie łączy ich chęć i możliwość uzyskania dostępu do największej dotychczas ilości informacji o pracodawcy. Dlatego też organizacje powinny być świadome tego, czym kierują się kandydaci przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich życia zawodowego i stawiać na te aspekty w komunikacji z nimi.
(źr. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC