Konto pracodawcy


Już co 3. firma planuje zwiększyć zatrudnienie, ale co 10. nie finalizuje rekrutacji bo brakuje kandydatów

W nadchodzącym półroczu co trzecia firma planuje zwiększyć zatrudnienie. Czy plan ten uda się zrealizować nie jest jednak pewne. Aż 72 proc. przedsiębiorstw sygnalizuje, że pozyskanie nowych pracowników jest wyraźnie trudniejsze niż jeszcze dwa lata temu, a 9 proc. firm w ogóle nie finalizuje prowadzonych rekrutacji. W tej rzeczywistości rola reputacji firmy zdaje się być mocno niedoceniana - blisko połowa polskich firm nie interesuje się wizerunkiem, jaki jest im przypisywany jako pracodawcom – wynika z najnowszego badania „Plany Pracodawców” realizowanego przez firmę doradztwa personalnego Randstad.To już czwarty kwartał z rzędu w którym polscy pracodawcy zachowują powściągliwe nastroje odnośnie przyszłości naszej gospodarki i odsetek głosów optymistycznych odnośnie koniunktury w kolejnym półroczu (18 proc.) zostaje przeważony bardziej pesymistycznym nastawieniem (22 proc.). Jeszcze kwartał temu optymizm wykazywało 20 proc. respondentów, a pesymizm – 22 proc. Przewaga pesymistów nad optymistami wzrosła więc z dwóch do czterech punktów procentowych.
Obawa o kondycję gospodarki nie wynika jednak z zaniepokojenia o sytuację własnego miejsca pracy. 66 proc. pracodawców oceniało stan swoich finansów na dobry lub bardzo dobry (kwartał temu: 68 proc.), a źle lub bardzo źle postrzegało swoją sytuację jedynie 4 proc. (kwartał temu: 5 proc.). Pierwszy z wymienionych wskaźników trzyma się na poziomie powyżej 65 proc. od 7 kwartałów. Złych i bardzo złych ocen jest mniej niż 7 proc. już od 10 kwartałów. Możemy więc mówić, że w perspektywie firm, dobry okres dla biznesu trwa już blisko dwa lata.

Nadchodzące półrocze też zapowiada się bardzo dobrze
Za dobrą sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw idą plany ekspansji i rozwoju. 35 proc. badanych informowało, że w nadchodzącym półroczu zamierza zwiększyć zatrudnienie, podczas gdy tylko 6 proc. sygnalizowało redukcję załogi. Różnica (29 punktów procentowych) tylko dwukrotnie w historii badania była wyższa – dwa i cztery kwartały wcześniej wynosiła równo 30 punktów. Tak jak w poprzednich kwartałach, branżami sygnalizującymi najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników były: transport, gospodarka magazynowa i łączność (47 proc.) oraz przemysł (43 proc.). Całe czas bardzo mocne prognozy rozwoju dotyczą też sektora nowoczesnych usług dla biznesu, tzw. SSC/BPO (56 proc.). Trudniejsze niż niegdyś zapotrzebowanie na nowych pracowników sprawiło, że aż 46 proc. firm zdecydowało się podnieść wynagrodzenia w okresie minionych 6 miesięcy. Tylko raz w historii badania większy odsetek przedsiębiorców wspominał o dokonanych już zwiększonych wynagrodzeniach. Badanie przynosi także informację o tym, jaką część pracowników mogła objąć ostatnia podwyżka wynagrodzeń minimalnych, jaka miała miejsce 1 stycznia tego roku. W przypadku 10 proc. przedsiębiorstw minimalne stawki zarabia ponad połowa pracujących, a 31 proc. wskazało, że jest to do 1/10 kadry. Największy udział firm – 41 proc. wskazało, że nie zatrudnia osób, które otrzymywałyby minimalne wynagrodzenie.
Kandydaci oczekują coraz więcej
36 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie pozytywnie, podczas gdy tylko 1 proc. spodziewało się obniżania wynagrodzeń (kwartał wcześniej: 2 proc.). W ośmioletniej historii badania tylko raz większa grupa pracodawców przewidywała podwyżki: w poprzednim kwartale (44proc.). Pamiętając o tym, że wynagrodzenia w wielu firmach podwyższane są na początku roku, łatwo uznać, że najbardziej aktualne dane pokazują raczej utrzymanie zjawiska presji płacowej. Wystarczy wspomnieć, że rok temu podwyżki przewidywało 30 proc. firm, dwa lata temu – 28 proc., a trzy lata temu – 22 proc., a cztery lata temu, w 2013 roku było to raptem 11 proc.
Presję płacową dostrzec można nie tylko pośrednio za sprawą planowanych podwyżek już zatrudnionych, ale może nawet częściej – na bazie oczekiwań kandydatów do pracy. 92 proc. ankietowanych informowało, że obserwuje coraz większe oczekiwania płacowe osób starających się o zatrudnienie, 81 proc. – że na rynku jest niewielu kandydatów spełniających stawiane warunki, 78 proc. – że coraz trudniej o ludzi w ogóle chętnych do pracy, a 62 proc. zwróciło uwagę, że kandydaci stawiają warunki rodzaju umowy o pracę, szkoleń, dodatkowych benefitów itd. Ogółem aż 72 proc. pracodawców oceniło, że trudności w rekrutacji wzrosły w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. Aż 9 proc. badanych firm nie zatrudniło w ogóle potrzebnych pracowników nie znajdując odpowiednich kandydatów na rynku pracy (przed rokiem było to 8 proc., a przed dwoma 5 proc.).
Zadbaj o wizerunek
14 proc. respondentów deklarowało, że reputacja ich firmy jest bardzo dobra, 62 proc. – że dobra, 19 proc. – ani dobra, ani zła, a tylko 1 proc. – że zła. Z drugiej jednak strony aż 45 proc. firm nie potrafi wskazać sposobu, w jaki tę reputację bada, a najczęściej stosowaną metodą jest monitoring opinii o firmie w internecie. Może to sugerować, że ocena własnej reputacji nierzadko jest odbiciem samopoczucia kadry zarządzającej, a nie faktyczną analizą opinii o przedsiębiorstwie.
Tylko 9 proc. przedsiębiorstw w Polsce prowadziło badania swojego wizerunku jako pracodawcy w ubiegłym roku, a w tym zamierza to robić 13 proc. – przy czym odsetek ten rośnie do blisko 50 proc. w przypadku dużych podmiotów. 34 proc. respondentów widzi sens prowadzenia podobnych zorganizowanych działań, ale aż 61 proc. nie uważa, by były one szczególnie potrzebne.

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 33. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 18 stycznia do 9 lutego 2017 r. Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) Od 20. edycji badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej ze względu na region i wielkość firmy próbie 1000 firm.
(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC