Konto pracodawcy


Trendy w zaangażowaniu pracowników 2016

Aon Hewitt bada satysfakcję pracowników z czternastu kategorii tworzących model angażującego środowiska pracy, zadając blisko 70 pytań. Badanie jest prowadzone w ramach programu pt. "Najlepsi Pracodawcy", którego celem jest ocena pracodawców pod kątem zaangażowania pracowników.  W 11. edycji programu Najlepsi Pracodawcy udział wzięło 129 polskich firm. Zestawione wyniki ankiet od wszystkich firm - uczestników, pozwoliły zdiagnozować mocne strony i wyzwania oraz trendy wzrostowe i spadkowe w budowaniu angażujących miejsc pracy.

Mocne strony pracodawców w Polsce
•    Kierownictwo - bezpośredni przełożony – wymaganie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację wyników prac na najwyższym poziomie, udzielanie wsparcia pracownikom, stawianie jasnych oczekiwań i celów do realizacji, ofiarowanie wsparcia merytorycznego.
Zadania i Autonomia – dobre dopasowanie zadań do preferencji, umiejętności i doświadczenia pracowników.
•    Współpraca wewnątrz zespołowa – efektywna współpraca, wspierająca realizację celów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemne szanowanie opinii i odczuć.
Największe wyzwania pracodawców w Polsce
•    Wynagrodzenia – poczucie adekwatności płacy do wkładu pracy, przekonanie o sprawiedliwości wynagradzania w porównaniu do innych firm.
•    Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników – wystarczająca liczba pracowników potrzebna do realizacji celów, umiejętność zatrzymania pracowników, którzy są ważni dla organizacji.
•    Współpraca między działami i wewnątrz organizacji, umożliwiająca efektywne działanie firmy.
Kluczowe wzrosty:
•    Percepcja działań CSR prowadzonych przez firmę + 5 p.p.
•    Dobre dopasowanie pracowników do firmy pod kątem wartości + 4 p.p.
Największe spadki:
•    Wystarczająca liczba pracowników - 5 p.p.:
•    Autonomia i wpływ na decyzje - 5 p.p.:

Zaangażowanie w Polsce
Wskaźnik zaangażowania – jeden z kluczowych wskaźników diagnozowanych w badaniach Aon Hewitt, definiuje na ile organizacja skutecznie buduje angażujące i przyjazne środowisko pracy dla pracowników. Średni poziom zaangażowania wśród badanych organizacji w Polsce jest na stabilnym poziomie od 2013 roku i wynosi 51 proc., zaś średni wskaźnik wśród Najlepszych Pracodawców wyniósł 74 proc. Dzięki badaniu organizatorzy wskazali na elementy, które w 2016 roku wyraźnie wyróżniają najlepszych pracodawców z grona wszystkich firm biorących udział w badaniu, i mają znaczący wpływ na budowanie angażującego środowiska pracy. Są to:
•    Liderzy – zarząd
•    Marka pracodawcy
•    Zarządzanie wynikami

Analizując wyniki względem lat ubiegłych okazuje się, że recepta na ten sukces pozostaje niezmienna. Najlepsi pracodawcy nadal konsekwentnie:
1.    wyróżniają się przywództwem nastawionym na ludzi i wyniki,
2.    świadomie budują silną i atrakcyjną markę zwracając szczególną uwagę na jej spójność wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
3.    mądrze kierują procesem zarządzania wynikami.

Co to oznacza z perspektywy pracownika?
•    Pracownicy tych organizacji są dumni, że są częścią danej firmy.
•    Uważają również, że praca w niej wyraźnie różni się od pracy w pozostałych organizacjach, a ponadto firma jest społecznie odpowiedzialna.
•    Ich pracownicy są na bieżąco informowani o kierunku rozwoju firmy. Są zachęcani przez swoich szefów do aktywnego włączania się w funkcjonowanie organizacji i dzielenia się pomysłami i sugestiami związanymi z usprawnianiem pracy. Przyznają też, że otrzymują od szefów wsparcie konieczne do wykonywania efektywnej pracy.
•    Pracownicy rozumieją, w jaki sposób postawione im cele wiążą się z celami całej firmy
•    Lubią też wykonywać swoje codzienne zadania i mają wpływ na to, jak je wykonują.
•    Wśród współpracowników panuje szerokie poszanowanie opinii i uczuć innych. Wewnątrz zespołu współpracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.
•    I wreszcie - pracownicy mają poczucie, że zarząd traktuje ich jako najcenniejszy kapitał firmy oraz odpowiednio się z nimi komunikuje.

(red)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC