Konto pracodawcy


Trendy w zaangażowaniu pracowników 2016

Aon Hewitt bada satysfakcję pracowników z czternastu kategorii tworzących model angażującego środowiska pracy, zadając blisko 70 pytań. Badanie jest prowadzone w ramach programu pt. "Najlepsi Pracodawcy", którego celem jest ocena pracodawców pod kątem zaangażowania pracowników.  W 11. edycji programu Najlepsi Pracodawcy udział wzięło 129 polskich firm. Zestawione wyniki ankiet od wszystkich firm - uczestników, pozwoliły zdiagnozować mocne strony i wyzwania oraz trendy wzrostowe i spadkowe w budowaniu angażujących miejsc pracy.

Mocne strony pracodawców w Polsce
•    Kierownictwo - bezpośredni przełożony – wymaganie i egzekwowanie odpowiedzialności za realizację wyników prac na najwyższym poziomie, udzielanie wsparcia pracownikom, stawianie jasnych oczekiwań i celów do realizacji, ofiarowanie wsparcia merytorycznego.
Zadania i Autonomia – dobre dopasowanie zadań do preferencji, umiejętności i doświadczenia pracowników.
•    Współpraca wewnątrz zespołowa – efektywna współpraca, wspierająca realizację celów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wzajemne szanowanie opinii i odczuć.
Największe wyzwania pracodawców w Polsce
•    Wynagrodzenia – poczucie adekwatności płacy do wkładu pracy, przekonanie o sprawiedliwości wynagradzania w porównaniu do innych firm.
•    Pozyskiwanie i utrzymanie pracowników – wystarczająca liczba pracowników potrzebna do realizacji celów, umiejętność zatrzymania pracowników, którzy są ważni dla organizacji.
•    Współpraca między działami i wewnątrz organizacji, umożliwiająca efektywne działanie firmy.
Kluczowe wzrosty:
•    Percepcja działań CSR prowadzonych przez firmę + 5 p.p.
•    Dobre dopasowanie pracowników do firmy pod kątem wartości + 4 p.p.
Największe spadki:
•    Wystarczająca liczba pracowników - 5 p.p.:
•    Autonomia i wpływ na decyzje - 5 p.p.:

Zaangażowanie w Polsce
Wskaźnik zaangażowania – jeden z kluczowych wskaźników diagnozowanych w badaniach Aon Hewitt, definiuje na ile organizacja skutecznie buduje angażujące i przyjazne środowisko pracy dla pracowników. Średni poziom zaangażowania wśród badanych organizacji w Polsce jest na stabilnym poziomie od 2013 roku i wynosi 51 proc., zaś średni wskaźnik wśród Najlepszych Pracodawców wyniósł 74 proc. Dzięki badaniu organizatorzy wskazali na elementy, które w 2016 roku wyraźnie wyróżniają najlepszych pracodawców z grona wszystkich firm biorących udział w badaniu, i mają znaczący wpływ na budowanie angażującego środowiska pracy. Są to:
•    Liderzy – zarząd
•    Marka pracodawcy
•    Zarządzanie wynikami

Analizując wyniki względem lat ubiegłych okazuje się, że recepta na ten sukces pozostaje niezmienna. Najlepsi pracodawcy nadal konsekwentnie:
1.    wyróżniają się przywództwem nastawionym na ludzi i wyniki,
2.    świadomie budują silną i atrakcyjną markę zwracając szczególną uwagę na jej spójność wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
3.    mądrze kierują procesem zarządzania wynikami.

Co to oznacza z perspektywy pracownika?
•    Pracownicy tych organizacji są dumni, że są częścią danej firmy.
•    Uważają również, że praca w niej wyraźnie różni się od pracy w pozostałych organizacjach, a ponadto firma jest społecznie odpowiedzialna.
•    Ich pracownicy są na bieżąco informowani o kierunku rozwoju firmy. Są zachęcani przez swoich szefów do aktywnego włączania się w funkcjonowanie organizacji i dzielenia się pomysłami i sugestiami związanymi z usprawnianiem pracy. Przyznają też, że otrzymują od szefów wsparcie konieczne do wykonywania efektywnej pracy.
•    Pracownicy rozumieją, w jaki sposób postawione im cele wiążą się z celami całej firmy
•    Lubią też wykonywać swoje codzienne zadania i mają wpływ na to, jak je wykonują.
•    Wśród współpracowników panuje szerokie poszanowanie opinii i uczuć innych. Wewnątrz zespołu współpracownicy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.
•    I wreszcie - pracownicy mają poczucie, że zarząd traktuje ich jako najcenniejszy kapitał firmy oraz odpowiednio się z nimi komunikuje.

(red)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC