Konto pracodawcy


Niedobór talentów to problem współczesnej gospodarki

Z badań ManpowerGroup wynika, że światowa gospodarka nadal nie znalazła odpowiedzi na niedobór talentów. 40proc. pracodawców w Polsce deklaruje, że ma trudności ze znalezieniem kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach. Niedobór talentów jest największy wśród wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów oraz operatorów produkcji.

ManpowerGroup opublikował szóstą na świecie i czwartą w Polsce edycję badania „Niedobór talentów”. Z raportu wynika, że firmy w Polsce, podobnie jak w wielu krajach nadal mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska.

40proc pracodawców w naszym kraju nie może znaleźć pracowników posiadających kompetencje niezbędne na danym stanowisku. Odsetek ten jest niższy niż w poprzednich latach (51proc. w 2010 r.; 48proc. w 2009 r.; 49proc. w 2008 r.), niemniej nadal wskazuje na istotny problem na polskim rynku pracy. Natomiast na świecie trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów zgłasza ponad jeden na trzech (34proc.) pracodawców. Jest to najwyższy poziom takich deklaracji od 2007 roku.

- Firmy, które w zeszłych latach zredukowały zatrudnienie, zdają sobie teraz sprawę, że potrzebują odpowiednich ludzi, aby skutecznie realizować strategie biznesowe. Z drugiej strony, część pracodawców odsuwa decyzje o zatrudnieniu w obawie przed kryzysem gospodarczym i zakłada, że pozyskają talenty, gdy będą ich potrzebować, oferując wyższe płace. Podejście to jest krótkowzroczne, wraz z poprawą koniunktury wiele firm równocześnie zdecyduje się powiększyć zatrudnienie, co spowoduje nagłe pogłębienie niedoboru talentów” – wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Podobnie jak w trzech dotychczasowych edycjach badania w Polsce, pierwsze miejsce na liście najtrudniejszych do obsadzenia zawodów zajmują wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Do tej grupy zawodowej zaliczają się m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze. Wyniki badania wskazują na rosnący niedobór talentów wśród inżynierów oraz operatorów produkcji, zawody te były odpowiednio drugim i trzecim najczęściej wymienianym przez respondentów. Nieznacznie poprawiła się dostępność na polskim rynku pracy menedżerów projektów, którzy z dotychczasowego drugiego miejsca przesunęli się na piąte. Nowe pozycje na tegorocznej liście to technicy, niewykwalifikowani pracownicy fizyczni oraz członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla.

„Mimo, iż nie wszyscy pracodawcy i nie wszystkie branże odczuwają problem z pozyskaniem niezbędnych kompetencji, obserwacje trendów w świecie pracy sugerują, że lada chwila mogą stanąć przed tym wyzwaniem. Potrzebna im jest długofalowa strategia HR, która zagwarantuje dostęp do potrzebnych kwalifikacji na każdym etapie rozwoju firmy. Istotna jest też polityka motywacyjna, która zatrzyma osoby o kluczowych kompetencjach. Bez niej pracownicy, którzy przeprowadzili firmę przez kryzys, poszukają lepszej pracy kiedy tylko sytuacja się poprawi” – dodaje Janas.

10 ZAWODÓW NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH NIEDOBOREM TALENTÓW W 2011 ROKU
POLSKA                                         EUROPA                                            ŚWIAT
Wykwalifikowani pracownicy fizyczni    Wykwalifikowani pracownicy fizyczni      Technicy
Inżynierowie                                    Technicy                                          Przedstawiciele handlowi
Operatorzy produkcji                         Inżynierowie                                     Wykwalifikowani pracownicy fizyczni
Kierowcy                                         Przedstawiciele handlowi                     Inżynierowie
Menedżerowie projektów                   Członkowie zarządu                            Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni
Technicy                                         Kierowcy                                          Członkowie zarządu/ kadra najwyższego szczebla
Niewykw. pracownicy fizyczni              Pracownicy sekretariatu, asystenci       Pracownicy księgowości i finansów 
Członkowie zarządu                           Operatorzy produkcji                          Pracownicy działów IT
Szefowie kuchni/ kucharze                 Niewykwalifikowani pracownicy fiz.        Operatorzy produkcji
Pracownicy działów IT                       Mechanicy                                         Pracownicy sekretariatu, asystenci dyrekcji,

 

Szósta globalna edycja badania „Niedobór talentów” została poszerzona o nowe zagadnienia. Po raz pierwszy pracodawcy zostali zapytani o przyczyny niedoboru talentów, jego wpływ na relacje biznesowe oraz strategie podejmowane w celu przeciwdziałania problemowi.

 

Prawie trzy czwarte (73proc.) pracodawców na świecie podaje brak doświadczenia, umiejętności lub wiedzy u kandydatów jako główny powód trudności z obsadzaniem stanowisk. Z drugiej strony tylko jeden na pięciu (21proc.) pracodawców skupia się na szkoleniach i rozwoju pracowników, które pomogłyby wypełnić te braki. Zaledwie 6proc. firm podejmuje współpracę z instytucjami edukacyjnymi, aby wspólnie tworzyć programy nauczania, które odpowiadałyby na potrzeby rynku. Co więcej, globalnie 57proc. pracodawców stwierdza, że trudności z obsadzeniem stanowisk mają wpływ na relacje biznesowe z klientami, czy inwestorami.

 

Według tegorocznych globalnych wyników niedobór talentów najbardziej odczuwają pracodawcy z Japonii (80proc.), Indii (67proc.) i Brazylii (57proc.). W niektórych z największych gospodarek świata odsetek firm napotykających problemy w obsadzaniu etatów wzrósł alarmująco rok do roku. W przypadku Indii o 51 punktów procentowych, w Stanach Zjednoczonych zmiana wyniosła 38 punktów procentowych.

 

W regionie EMEA jeden na czterech (26proc.) pracodawców deklaruje trudności w obsadzaniu stanowisk z powodu braku dostępnych talentów. Jest to najwyższy wynik od 2008 roku. Skala problemu jest zróżnicowana w obrębie regionu. Niedobór talentów najbardziej odczuwają pracodawcy w Rumunii (53proc.). Niezmiennie najmniej problemów w obrębie regionu mają przedsiębiorstwa w Norwegii (9proc.) i Irlandii (5proc.).

 

Po raz piąty z rzędu na szczycie listy zawodów najtrudniejszych do obsadzenia w regionie EMEA znaleźli się wykwalifikowani pracownicy fizyczni. W porównaniu z wynikami z 2010 roku technicy i inżynierowie awansowali odpowiednio na drugie i trzecie miejsce, a przedstawiciele handlowi spadli na czwarte. Nową grupą zawodową, która znalazła się w tym roku na liście w regionie EMEA jest kadra najwyższego szczebla. Z kolei na czele zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów na świecie znaleźli się technicy, przedstawiciele handlowi i wykwalifikowani pracownicy fizyczni.

 

Raport zwraca uwagę, że w regionie Azja-Pacyfik problem niedoboru talentów jest największy od 2006 roku. Wzrost na przestrzeni sześciu lat wyniósł 17 punktów procentowych. Rynek pracy w tym regionie wyraźnie staje się coraz bardziej konkurencyjny, a jego specyfiką są rosnące trudności w znajdowaniu pracowników.

W tegorocznym, szóstym globalnym badaniu ManpowerGroup odpowiedzi udzieliło prawie 40 tysięcy pracodawców w 39 krajach. W Polsce badanie zostało przeprowadzone po raz czwarty, wzięło w nim udział 750 firm.
(źr. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC