Konto pracodawcy


Nadchodzą dobre czasy dla pracowników

Dla wielu pracowników nadchodzą bardzo dobre czasy. Podniesienie wynagrodzeń planuje co czwarty pracodawca i firmy znajdują nowe narzędzia motywowania pracowników do pozostania w aktualnej pracy. Dynamika rynku pracy nie traci rozpędu. Do 37 proc. wzrósł i tak już rekordowy odsetek firm chcących tworzyć nowe miejsca pracy w okresie najbliższego półrocza – wynika z najnowszej edycji badania Plany Pracodawców realizowanego przez firmę doradztwa personalnego Randstad. W coraz gorszej sytuacji są pracodawcy, którzy borykają się z problemem znalezienia kandydatów do pracy.

Sytuacja jest bardzo dobra dla pracowników, ale coraz trudniejsza dla firm, z których tylko 1/3 jest w stanie skutecznie zrekrutować odpowiednio wykwalifikowanych ludzi na wszystkie potrzebne stanowiska. Aż 37 proc. przedsiębiorstw ankietowanych przez firmę doradztwa personalnego Randstad w ramach badania „Plany pracodawców” chciałoby w ciągu najbliższego półrocza zwiększyć zatrudnienie. To rekord – poprzedni był o 1 p.p. niższy i odnotowano go w lutym bieżącego roku. Jednocześnie tylko 7 proc. podmiotów gospodarczych informowało o zamierzeniach ograniczenia zatrudnienia. Można więc mówić o utrzymaniu dotychczasowej, korzystnej sytuacji dla szukających lub zmieniających pracę – szczególnie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO) i przemyśle, gdzie o rekrutacjach wspominało odpowiednio 50 proc. i 43 proc. respondentów.
Ten trend potwierdza też m.in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która pozytywnie zakończyła w tym roku już 39 projektów inwestycyjnych, z których aż 20 dotyczyło właśnie centrów usług biznesowych, gdzie powstanie prawie 4500 nowych miejsc pracy. – W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, mamy o 26% więcej zakończonych projektów, w tym spektakularny pięciokrotny wzrost zakończonych projektów właśnie w centrach usług biznesowych – powiedział prezes PAIiIZ Bartłomiej Pawlak.  – Sektor BSS, a także motoryzacyjny i badawczo-rozwojowy odpowiedzialne były za 75 proc. nowo powstających miejsc pracy. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w tych branżach z pewnością ucieszy ta informacja – dodał.
Ekspansji i uzupełnianiu braków kadrowych sprzyjają świetne wyniki polskich przedsiębiorstw. 68 proc. badanych co najmniej dobrze oceniało sytuację finansową (rekord, ex aequo z badaniem z sierpnia 2015 roku), podczas gdy źle – tylko 4 proc. (rekord, ex aequo z wynikami z lutego 2016 roku). Biorąc pod uwagę powyższe wskazania z pewnym dystansem należy podejść do ocen koniunktury w gospodarce w najbliższym półroczu. Przedsiębiorcy byli bowiem bardzo ostrożni: jedynie 22 proc. spodziewało się wzrostu, a aż 21 proc. recesji. Zdecydowanie lepiej patrzyli oni na otoczenie ekonomiczne w połowie 2014 roku, gdy polska gospodarka zaczynała wyraźnie przyśpieszać po okresie spowolnienia – 9 kwartałów temu różnica między pozytywnymi i negatywnymi prognozami sięgała 28 p.p.

- Z badań Instytutu Randstad wynika, że wzrosła przewaga firm oceniających swoją sytuację finansową jako dobrą nad firmami oceniającymi swoją sytuację jako złą, z 50 p.p. w 2015 roku do 54 p.p. w 2016. Ale jednocześnie osłabł optymizm przedsiębiorców co do koniunktury gospodarczej w następnych miesiącach. W badaniach przeprowadzonych w ubiegłym roku optymiści przeważali nad pesymistami, a w tegorocznych badaniach udział pesymistów i optymistów zrównał się. To tłumaczy dlaczego przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami mimo dobrej sytuacji finansowej, a jednocześnie zwiększają zatrudnienie. Niepewność powoduje, że wolą zwiększyć zatrudnienie, które zawsze można zredukować, niż ryzykować inwestycje w środki trwałe, z których nie da się wycofać bez znacznych strat. Obecny wzrost gospodarczy 3 proc. przy wzroście zatrudnienia o 1 proc. oznacza, że wzrost produktywności  wyhamował do 2 proc. Tak wolny wzrost produktywności uniemożliwia szybszy wzrost wynagrodzeń mimo rosnących oczekiwań pracowników. Wyższe kwalifikacje pracowników i lepsza organizacja pracy mogą zwiększyć produktywność, ale bez zwiększenia stopy inwestycji niemożliwe będzie przyspieszenie modernizacji gospodarki i w konsekwencji odczuwalne przyspieszenie wzrostu dochodów - komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Czy równie szybko będą rosły pensje?
Większość pracowników bardzo cierpliwie czekała w minionych trudniejszych latach, powściągając swoje apetyty płacowe. W bieżącym okresie jednak, mając świadomość, że w firmach dobrze się dzieje, wywierają presję na zwiększenie wynagrodzenia. 27 proc. przedsiębiorstw informowało o narastaniu tego zjawiska. Skala ta jest niemal lustrzanym odbiciem planów odnośnie podwyżek pensji. W kolejnych sześciu miesiącach przewiduje je 1/4 firm. Jest to o 1 p.p. więcej niż w minionym kwartale.
- Najniższa od 25 lat stopa bezrobocia oraz świetne wyniki firm sprawiają, że pracownicy dużo śmielej podchodzą do rozmów o podwyżkach wynagrodzeń. Widzimy jednak, że wiele firm planuje zwiększenie zatrudnienia, a sporo mniej planuje zwiększyć wynagrodzenia. Dlatego pracownicy często po prostu decydują się zmienić miejsce pracy na lepszą ofertę, niż negocjować wynagrodzenie z dotychczasowym pracodawcą. W wielu firmach obserwujemy utrzymujący się wysoki poziom rotacji pracowników – zaznacza Agnieszka Bulik, ekspertka rynku pracy, dyrektor ds. prawnych firmy doradztwa personalnego Randstad.      

Podmiotowo do pracownika
O tym, że głównym powodem zmiany pracy jest niezadowolenie pracownika z otrzymywanej pensji otwarcie mówią też badani pracodawcy. Kadrowcy zauważają, że aż 33 proc. odchodzących ze swoich miejsc pracy osób deklaruje, że lepsze wynagrodzenie w nowej firmie jest głównym motorem ich decyzji. Co piąty odchodzący z miejsca pracy wskazywał względy osobiste (21 proc.) lub plan przejścia na emeryturę (8 proc.). Zdecydowanie rzadziej motywacje dotyczyły potrzeby rozwoju (4 proc.) czy awansu (3 proc.). Z powstrzymaniem fali odchodzących pracowników firmy radzą sobie na różne sposoby – i to nie tylko mające związek z wynagrodzeniami. Wprawdzie 2/3 badanych stosujących nagrody dla najlepszych zatrudnionych sygnalizowało pozytywne skutki takiej formuły hamowania rotacji, ale jeszcze lepiej działały szkolenia dla pracowników (wspominało o tym aż 3/4 respondentów). Co ważne, pracownicy spragnieni są uwagi i podmiotowego traktowania: odpływ kadr redukowało budowanie indywidualnych ścieżek kariery (50 proc.), stosowanie awansów poziomych (49 proc.), imprez integracyjnych dla pracowników (46 proc.), a nawet same badania ich satysfakcji (45 proc.) i przyczyn rezygnacji z pracy (35 proc.).

Ludzi do biura nie brakuje, gorzej z fachowcami
Raport Randstad pokazuje, że dla większości polskich firm prowadzenie procesów rekrutacyjnych jest codziennym wyzwaniem – w ciągu ostatniego półrocza nowych ludzi szukało aż 82 proc. podmiotów gospodarczych. Niepokojące jest, że spośród poszukujących nowych kadr tylko 37 proc. wypełniło wszystkie wakaty zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, podczas gdy jeszcze w lutym bieżącego roku odsetek ten wynosił 50 proc. 31 proc. pytanych firm zatrudniło finalnie mniejszą liczbę ludzi z poszukiwanymi kwalifikacjami, a 21 proc. musiało pogodzić się z ograniczeniem swoich oczekiwań względem kwalifikacji pracowników. Aż 7 proc. przedsiębiorstw w ogóle nie zatrudniło poszukiwanych osób.
W obszarze poszczególnych grup stanowiskowych największym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest pozyskanie robotników wykwalifikowanych i techników – aż 45 proc. badanych przyznało, że osoby z tej grupy są trudno dostępne na rynku pracy. Mistrzowie i brygadziści to druga oceniana jako najmniej dostępna grupa poszukiwanych kandydatów – wskazana przez 35 proc. badanych. Zaraz po nich, wskazywano inżynierów (34 proc.). Tymczasem wydaje się, że na rynku nie ma problemu z pozyskaniem pracowników biurowych i administracyjnych: 56 proc. respondentów określało dostępność w tej grupie kandydatów do pracy jako dużą.

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 31. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 7 lipca do 5 sierpnia 2016 r. Badanie realizowane przez ekspertów TNS metodą CATI (indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo) zostało zainicjowane w listopadzie 2008 roku i odbywa się w cyklu kwartalnym.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility o recesji na rynku logistycznym
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Pekaes uruchomił nowy magazyn na Mazowszu
Nowy rekord Portu Gdańsk w przeładunkach
LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim
CPK zaprasza do konsultacji planów budowy nowych linii kolejowych i drogowych
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC