Konto pracodawcy


Rynek pracy w logistyce czekają podwyżki wynagrodzeń

Aż 35 proc. przedsiębiorstw chce w najbliższym półroczu podwyższyć wynagrodzenia swoich pracowników - wynika z najnowszej edycji badania Randstad „Plany pracodawców”. Na bardzo wysokim poziomie utrzymują się również plany zwiększania zatrudnienia w firmach. Przy dobrej ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, słabnie jednak optymizm polskiego biznesu wobec najbliższej przyszłości gospodarki.  

Podwyżki wynagrodzeń, ale nie dla wszystkich?
Najnowsze wyniki badania „Plany Pracodawców” firmy doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad pokazują, że tradycyjny okres podwyżek wynagrodzeń obejmujący pierwszy kwartał roku, będzie w 2016 roku wyjątkowo gorący. Aż 35 proc. badanych firm przyznało, że w tym czasie planuje zwiększenie pensji swoich pracowników. Jest to o 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem, co oznacza jednocześnie najwyższy poziom deklaracji w tym obszarze w prawie siedmioletniej historii badania. Poprawy wynagrodzenia najczęściej mogą się spodziewać osoby zatrudnione w przemyśle (40 proc.), usługach (39 proc.) oraz sektorze transportowym, magazynowym i logistyce (38 proc.). Jedynie w sektorze budownictwa plany zwiększenia wynagrodzeń są wyraźnie mniej popularne i dotyczą tylko co piątej firmy (20 proc.).  W ujęciu regionalnym podwyżki pensji będą miały miejsce w całym kraju, przy czym nieco częściej na zachodzie i północy (odpowiednio 41 proc. i 40 proc.). Co ważne, obejmą zarówno duże miasta, jak i oddalone od aglomeracji wsie.    
- Dwie trzecie przedsiębiorstw planujących przyznanie podwyżek swoim pracownikom, deklaruje że będą one na poziomie poniżej 7 proc. Natomiast 14 proc. firm zamierza przekroczyć ten poziom. Co ciekawe, aż co piąta firma jeszcze nie potrafi ocenić wysokości przyszłych podwyżek, co może sugerować, że nastawiają się na działania reaktywne, odpowiadające na konkretne przypadki negocjacji z pracownikami – mówi Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad.
Prawie dwie trzecie badanych firm deklaruje, że podwyżki zostaną przyznane większości pracowników. Natomiast nieco ponad jedna trzecia obejmie podwyżkami mniejsze grupy, stanowiące do 50 proc. całej załogi - w tych przedsiębiorstwach, głównymi kryteriami ich przyznawania są indywidualne osiągnięcia pracowników, takie jak wyniki finansowe czy ocena ich pracy.

Nowe miejsca pracy
Tworzenie nowych etatów na przełomie roku planuje 31 proc. firm, co oznacza spadek o 2 p.p. wobec poprzedniego kwartału. Jest to jednak o 5 p.p. więcej niż przed rokiem i o 12 p.p. więcej niż w 2013 roku. W perspektywie regionalnej największą dynamikę rozwoju zatrudnienia deklarują firmy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego (37 proc.). Obszary centrum, wschodu i zachodu kraju pozostają na wysokim poziomie dynamiki przyrostu miejsc pracy przekraczającym 30 proc. Tylko w regionach dolnośląskim, górnośląskim i małopolską - dynamika ta będzie wyraźnie mniejsza (26 proc.). Branżowymi liderami zwiększania zatrudnienia będą handel i naprawy oraz logistyka, transport i gospodarka magazynowa (po 35 proc.). Podobnie jak w poprzednich kwartałach silne wzrosty planuje również sektor przemysłowy (33 proc.). Najmniejszą otwartość do tworzenia obecnie miejsc pracy deklarują firmy usługowe (16 proc.).
Bardzo korzystne perspektywy dla rozwoju przedsiębiorstw niewątpliwie są mocno związane z ich kondycją finansową. Dwie trzecie badanych firm, zdaniem ich przedstawicieli, znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej (67 proc.). I choć należą do nich częściej przedsiębiorstwa o kapitale zagranicznym i mieszanym (odpowiednio 83 proc. i 82 proc.) oraz firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników (75 proc.) – czyli tradycyjnie najmocniejsze podmioty gospodarcze, to ze złą lub bardzo złą kondycją finansową boryka się jedynie 5 proc. przedsiębiorstw. Stanowi to niemal o połowę mniejszą grupę, niż miało to miejsce na początku 2014 roku (9 proc., II/2014). Pomimo wysokich ocen dla sytuacji samych firm, już drugi kwartał z rzędu spada optymizm biznesu w odniesieniu do perspektyw dla gospodarki. Obecnie tylko 23 proc. badanych spodziewa się wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu, podczas gdy jeszcze w maju tego roku odsetek ten sięgał 32 proc. - Wzrost niepewności przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury niewątpliwie jest zabarwiony zmieniającym się otoczeniem politycznym i oczekiwaniem na ukonstytuowanie nowych władz. Na pewno bardzo istotny wpływ na wystudzenie optymizmu biznesu ma też coraz bardziej zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa - komentuje Agnieszka Bulik.

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 28. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 7 października do 10 listopada 2015 r.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC