Konto pracodawcy


Motywowanie pracowników za efekty - co mówią raporty?

Coraz więcej firm wprowadza systemy motywacyjne skoncentrowane na nagradzaniu za efekt. W przypadku procesu produkcyjnego jest to celem nadrzędnym, a w przypadku usług czy można również je zastosować. Sprawdź i o ceń sam, jak budować systemy motywacyjne, aby przyniosły spodziewane rezultaty?
Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii nadal to ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny, tworzą środowisko produkcyjne. To dzięki nim firma może podnosić efektywność pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na jej sukces. Jedynie efektywne zarządzanie zespołem pracowników daje szanse na zachowanie ciągłości produkcji, ograniczenie absencji pracowników czy kształtowanie pożądanych postaw i zachowań zatrudnionych.

Z badań Sodexo Benefits and Reward Services wynika, że programy motywacyjne oparte na nagradzaniu za efekty zwiększają produktywność pracowników o ponad 31 proc. Jednym ze stereotypów funkcjonujących w branży produkcyjnej jest stwierdzenie, że najbardziej pożądanym przez pracowników niższego szczebla motywatorem są pieniądze. Jak w każdym sektorze, pewien poziom wynagrodzenia jest uznawany za zadowalający, ale nie oznacza to, że jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Największe znaczenie dla pracowników mają wyzwania (21 proc.), które stawia przed nimi pracodawca, a także wpływ na decyzje (16,5 proc.) i duma z osiągniętych efektów pracy (13,6 proc.). Wysoko w rankingu czynników budujących zaangażowanie znalazły się również  nagrody – 10 proc. Od nagród na urodziny, jubileusze pracy i święta, aż po nagrody za jakość wykonywanej pracy, prowadzenie szkoleń, czy przestrzeganie zasad bhp. Szczególnie istotne dla branży produkcyjnej są programy nagradzania za efekty np. za rzucenie palenia czy ograniczenie absencji. Niezwykle istotne jest również przekazywanie regularnej informacji zwrotnej przez przełożonego, dotyczącej wyników osiąganych przez danego pracownika, co jest często utrudnione ilością zadań i obowiązków spoczywających na przełożonym średniego szczebla, ale jest kluczowe dla podtrzymywania zapału i zaangażowania członków zespołu. 85 proc. pracowników, którzy czują się docenieni, chce się bardziej angażować, a zwyczajne „dziękuję” zwiększa ich gotowość do pomocy o dodatkowe 100 proc.

W teorii 95 proc. liderów biznesu uważa, że zaangażowanie i troska o dobre samopoczucie współpracowników są ważne, ale tylko niewielu, bo jedynie 25 proc. wdraża te deklaracje w życie.

Jako przykład skutecznego programu motywacyjnego nastawionego na motywowanie za efekty, można przywołać projekt, który w 2015 roku wdrożyła jedna z firm działających w branży produkcyjnej – globalny lider w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych. Główne cele, jakie organizacja chciała osiągnąć dzięki wdrożeniu programu, to wzrost zaangażowania oraz lojalności pracowników. Projekt został zbudowany na platformie internetowej i jest dostępny dla pracowników z poziomu każdej przeglądarki internetowej. Promuje, poprzez odpowiedni system punktacji, postawy zespołu, które są najbardziej pożądane przez pracodawcę. Punkty gromadzi się w zamian za: brak absencji w pracy powodowanej zwolnieniami lekarskimi (zwłaszcza krótkoterminowymi), dzielenie się wiedzą (prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla innych pracowników) czy udział w zespołach projektowych, których celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Już w ciągu dwóch pierwszych miesięcy działania, do programu zarejestrowało się 60 proc. pracowników, a uzyskane w tym czasie wyniki pokazały spadek zarówno liczby dni chorobowych, jak i procentowego ich odsetka w stosunku do czasu pracy. Wynika z tego, że zarządzanie efektywnością i motywowanie pracowników należy planować długoterminowo.
(źr. Sodexo Benefits and Rewards Services)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Eksport alkoholi do Rosji - Hillebrand o wymogach i znalezieniu kontrahenta
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility o recesji na rynku logistycznym
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Pekaes uruchomił nowy magazyn na Mazowszu
Nowy rekord Portu Gdańsk w przeładunkach
LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim
CPK zaprasza do konsultacji planów budowy nowych linii kolejowych i drogowych
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC