Konto pracodawcy


Motywowanie pracowników za efekty - co mówią raporty?

Coraz więcej firm wprowadza systemy motywacyjne skoncentrowane na nagradzaniu za efekt. W przypadku procesu produkcyjnego jest to celem nadrzędnym, a w przypadku usług czy można również je zastosować. Sprawdź i o ceń sam, jak budować systemy motywacyjne, aby przyniosły spodziewane rezultaty?
Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii nadal to ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny, tworzą środowisko produkcyjne. To dzięki nim firma może podnosić efektywność pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na jej sukces. Jedynie efektywne zarządzanie zespołem pracowników daje szanse na zachowanie ciągłości produkcji, ograniczenie absencji pracowników czy kształtowanie pożądanych postaw i zachowań zatrudnionych.

Z badań Sodexo Benefits and Reward Services wynika, że programy motywacyjne oparte na nagradzaniu za efekty zwiększają produktywność pracowników o ponad 31 proc. Jednym ze stereotypów funkcjonujących w branży produkcyjnej jest stwierdzenie, że najbardziej pożądanym przez pracowników niższego szczebla motywatorem są pieniądze. Jak w każdym sektorze, pewien poziom wynagrodzenia jest uznawany za zadowalający, ale nie oznacza to, że jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Największe znaczenie dla pracowników mają wyzwania (21 proc.), które stawia przed nimi pracodawca, a także wpływ na decyzje (16,5 proc.) i duma z osiągniętych efektów pracy (13,6 proc.). Wysoko w rankingu czynników budujących zaangażowanie znalazły się również  nagrody – 10 proc. Od nagród na urodziny, jubileusze pracy i święta, aż po nagrody za jakość wykonywanej pracy, prowadzenie szkoleń, czy przestrzeganie zasad bhp. Szczególnie istotne dla branży produkcyjnej są programy nagradzania za efekty np. za rzucenie palenia czy ograniczenie absencji. Niezwykle istotne jest również przekazywanie regularnej informacji zwrotnej przez przełożonego, dotyczącej wyników osiąganych przez danego pracownika, co jest często utrudnione ilością zadań i obowiązków spoczywających na przełożonym średniego szczebla, ale jest kluczowe dla podtrzymywania zapału i zaangażowania członków zespołu. 85 proc. pracowników, którzy czują się docenieni, chce się bardziej angażować, a zwyczajne „dziękuję” zwiększa ich gotowość do pomocy o dodatkowe 100 proc.

W teorii 95 proc. liderów biznesu uważa, że zaangażowanie i troska o dobre samopoczucie współpracowników są ważne, ale tylko niewielu, bo jedynie 25 proc. wdraża te deklaracje w życie.

Jako przykład skutecznego programu motywacyjnego nastawionego na motywowanie za efekty, można przywołać projekt, który w 2015 roku wdrożyła jedna z firm działających w branży produkcyjnej – globalny lider w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych. Główne cele, jakie organizacja chciała osiągnąć dzięki wdrożeniu programu, to wzrost zaangażowania oraz lojalności pracowników. Projekt został zbudowany na platformie internetowej i jest dostępny dla pracowników z poziomu każdej przeglądarki internetowej. Promuje, poprzez odpowiedni system punktacji, postawy zespołu, które są najbardziej pożądane przez pracodawcę. Punkty gromadzi się w zamian za: brak absencji w pracy powodowanej zwolnieniami lekarskimi (zwłaszcza krótkoterminowymi), dzielenie się wiedzą (prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla innych pracowników) czy udział w zespołach projektowych, których celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Już w ciągu dwóch pierwszych miesięcy działania, do programu zarejestrowało się 60 proc. pracowników, a uzyskane w tym czasie wyniki pokazały spadek zarówno liczby dni chorobowych, jak i procentowego ich odsetka w stosunku do czasu pracy. Wynika z tego, że zarządzanie efektywnością i motywowanie pracowników należy planować długoterminowo.
(źr. Sodexo Benefits and Rewards Services)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC