Konto pracodawcy


Jakich błędów unikać przy wdrażaniu pracy tymczasowej?

Forma zatrudnienia na umowę o pracy tymczasowej dobrze znana jest branży logistycznej. Zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu towarów, kiedy potrzeba tysięcy rąk do pracy, aby przygotowywać zestawy świąteczne, pracownicy tymczasowi są na wagę złota. Niestety, błędy towarzyszące wdrażaniu pracy tymczasowej często uniemożliwiają osiągnięcie oczekiwanych korzyści.
Praca tymczasowa to specyficzne rozwiązanie, w które zaangażowane są trzy podmioty: agencja zatrudnienia, pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Agencja zatrudnienia jest formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego, a następnie oddelegowuje go do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, swojego partnera biznesowego. W tej sytuacji po stronie agencji leży odpowiedzialność za proces rekrutacji oraz obsługę administracyjną (podpisywanie umów, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów, czy odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS, itd.). Wdrożenie pracy tymczasowej umożliwia optymalizację kosztów, podniesienie efektywności oraz elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych. Niestety, nie wszystkie firmy są w stanie osiągnąć oczekiwane korzyści z pracy tymczasowej, ponieważ popełniają błędy już na etapie przygotowań do wprowadzenia tego rozwiązania. Firma LeasingTeam wypunktowała najważniejsze z nich:

Wybór partnera
Zdarza się, że firmy dobierają partnerów biznesowych kierując się wyłącznie kryterium najniższej ceny, co często okazuje się nieopłacalne. Warto gruntownie sprawdzać potencjalnych kontrahentów i krytycznie podchodzić do przedstawianych przez nich ofert. Wdrożenie pracy tymczasowej wymaga zaangażowania zarówno ze strony firmy, jak i podmiotu zewnętrznego. O sukcesie kontraktu zawsze decydują obie strony, dlatego wybór partnera biznesowego powinien być gruntownie przeanalizowany.

Analiza przedwdrożeniowa
Często firmy, jeszcze na etapie selekcji dostawcy, starają się zdefiniować potrzebne rozwiązanie. Koncentrując się na swojej wizji, nie rozważają innych opcji, a czasem też nie są świadome tego, jakie rozwiązania są dla nich najbardziej korzystne. Odpowiedzialny i doświadczony partner HR przy wdrażaniu usługi pracy tymczasowej dokonuje rzetelnej analizy sytuacji i celów organizacji. W ramach działania agencja zatrudnienia zadaje liczne pytania, uwzględniając przy tym specyfikę organizacji. Na tym etapie bierze się pod uwagę wiele czynników, np. jakich pracowników i na jaki okres czasu potrzebuje dana organizacja. Przeprowadzając analizę podmiot zewnętrzny identyfikuje mocne i słabe strony wdrożenia usługi, dostępność kandydatów na lokalnym rynku, stawki wynagrodzeń, czynniki motywacyjne. Zrozumienie warunków i okoliczności towarzyszących projektowi umożliwia partnerowi przewidzenie możliwych scenariuszy i zaproponowanie rozwiązań dopasowanych do sytuacji organizacji.

Zrozumienie strategii i celów firmy
Wykorzystanie potencjału pracy tymczasowej jest możliwe tylko w przypadku gruntownego poznania przez partnera HR strategii, celów i oczekiwań firmy. Wiedza o pracodawcy użytkowniku, połączona z  doświadczeniem we wdrażaniu usługi pracy tymczasowej umożliwiają agencji zatrudnienia zaproponowanie rozwiązań ukierunkowanych na realizację celów biznesowych organizacji. Przeprowadzając analizę poziomu zatrudnienia i poziomu produkcji w firmie, partner HR może zaproponować optymalne rozwiązanie, np. utrzymanie wielkości stałego personelu na poziomie 70 proc. zatrudnienia i uzupełnianie pozostałych 30% pracą oddelegowanych pracowników tymczasowych, co przełoży się na zwiększenie efektywności biznesu. Regulowanie poziomu zatrudnienia i dopasowywanie liczby pracowników do bieżących potrzeb produkcyjnych, umożliwia obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności, kluczowej dla budowania przewagi konkurencyjnej.

Niewłaściwe zarządzanie relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi, pracodawcą użytkownikiem i agencją zatrudnienia
Odpowiednie zarządzanie komunikacją ma szczególne znaczenie w przypadku pracy tymczasowej. W sytuacji trójstronnej relacji, gdy pracownik formalnie jest zatrudniony w agencji zatrudnienia, ale pracę wykonuje pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, szczególne znaczenie ma jasne zdefiniowanie zakresu praw i obowiązków każdej ze stron, a także spójność agencji zatrudnienia i pracodawcy użytkownika w komunikacji z pracownikami. Im bliższa i dojrzalsza relacja pomiędzy organizacją a podmiotem zewnętrznym, tym lepsze rezultaty wspólnych działań. Jeśli firma na bieżąco informuje partnera HR o bieżących problemach, agencja zatrudnienia może proponować wdrażanie skutecznych rozwiązań. Przykładowo, jeżeli problemem okazuje się zbyt wysoki poziom absencji pracowników, rozwiązaniem może być wprowadzenie premii antyabsencyjnej. Jeśli wdrożenie pracy tymczasowej ma odnieść sukces, konieczne jest traktowanie agencji zatrudnienia jako partnera, a nie tylko dostawcę usług.

Błędy popełniane podczas wdrożenia pracy tymczasowej skutecznie uniemożliwiają firmom realizację wyznaczonych celów. Wyeliminowanie ich już na etapie planowania wdrożenia pracy tymczasowej z pewnością przełoży się na obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności firmy.

(red/ źr. opr. LeasingTeam)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
P3 wzmacnia zespół w Polsce
Grupa Raben podsumowała działalność za rok 2019
Rada nadzorcza OT Logistics powołała nowego prezesa zarządu
Agility inwestuje w e-commerce
InPost buduje 11 sortownię w Polsce
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC