Konto pracodawcy


Jakich błędów unikać przy wdrażaniu pracy tymczasowej?

Forma zatrudnienia na umowę o pracy tymczasowej dobrze znana jest branży logistycznej. Zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu towarów, kiedy potrzeba tysięcy rąk do pracy, aby przygotowywać zestawy świąteczne, pracownicy tymczasowi są na wagę złota. Niestety, błędy towarzyszące wdrażaniu pracy tymczasowej często uniemożliwiają osiągnięcie oczekiwanych korzyści.
Praca tymczasowa to specyficzne rozwiązanie, w które zaangażowane są trzy podmioty: agencja zatrudnienia, pracownik tymczasowy i pracodawca użytkownik. Agencja zatrudnienia jest formalnym pracodawcą pracownika tymczasowego, a następnie oddelegowuje go do pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, swojego partnera biznesowego. W tej sytuacji po stronie agencji leży odpowiedzialność za proces rekrutacji oraz obsługę administracyjną (podpisywanie umów, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie urlopów, czy odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składki ZUS, itd.). Wdrożenie pracy tymczasowej umożliwia optymalizację kosztów, podniesienie efektywności oraz elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych. Niestety, nie wszystkie firmy są w stanie osiągnąć oczekiwane korzyści z pracy tymczasowej, ponieważ popełniają błędy już na etapie przygotowań do wprowadzenia tego rozwiązania. Firma LeasingTeam wypunktowała najważniejsze z nich:

Wybór partnera
Zdarza się, że firmy dobierają partnerów biznesowych kierując się wyłącznie kryterium najniższej ceny, co często okazuje się nieopłacalne. Warto gruntownie sprawdzać potencjalnych kontrahentów i krytycznie podchodzić do przedstawianych przez nich ofert. Wdrożenie pracy tymczasowej wymaga zaangażowania zarówno ze strony firmy, jak i podmiotu zewnętrznego. O sukcesie kontraktu zawsze decydują obie strony, dlatego wybór partnera biznesowego powinien być gruntownie przeanalizowany.

Analiza przedwdrożeniowa
Często firmy, jeszcze na etapie selekcji dostawcy, starają się zdefiniować potrzebne rozwiązanie. Koncentrując się na swojej wizji, nie rozważają innych opcji, a czasem też nie są świadome tego, jakie rozwiązania są dla nich najbardziej korzystne. Odpowiedzialny i doświadczony partner HR przy wdrażaniu usługi pracy tymczasowej dokonuje rzetelnej analizy sytuacji i celów organizacji. W ramach działania agencja zatrudnienia zadaje liczne pytania, uwzględniając przy tym specyfikę organizacji. Na tym etapie bierze się pod uwagę wiele czynników, np. jakich pracowników i na jaki okres czasu potrzebuje dana organizacja. Przeprowadzając analizę podmiot zewnętrzny identyfikuje mocne i słabe strony wdrożenia usługi, dostępność kandydatów na lokalnym rynku, stawki wynagrodzeń, czynniki motywacyjne. Zrozumienie warunków i okoliczności towarzyszących projektowi umożliwia partnerowi przewidzenie możliwych scenariuszy i zaproponowanie rozwiązań dopasowanych do sytuacji organizacji.

Zrozumienie strategii i celów firmy
Wykorzystanie potencjału pracy tymczasowej jest możliwe tylko w przypadku gruntownego poznania przez partnera HR strategii, celów i oczekiwań firmy. Wiedza o pracodawcy użytkowniku, połączona z  doświadczeniem we wdrażaniu usługi pracy tymczasowej umożliwiają agencji zatrudnienia zaproponowanie rozwiązań ukierunkowanych na realizację celów biznesowych organizacji. Przeprowadzając analizę poziomu zatrudnienia i poziomu produkcji w firmie, partner HR może zaproponować optymalne rozwiązanie, np. utrzymanie wielkości stałego personelu na poziomie 70 proc. zatrudnienia i uzupełnianie pozostałych 30% pracą oddelegowanych pracowników tymczasowych, co przełoży się na zwiększenie efektywności biznesu. Regulowanie poziomu zatrudnienia i dopasowywanie liczby pracowników do bieżących potrzeb produkcyjnych, umożliwia obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności, kluczowej dla budowania przewagi konkurencyjnej.

Niewłaściwe zarządzanie relacjami pomiędzy pracownikami tymczasowymi, pracodawcą użytkownikiem i agencją zatrudnienia
Odpowiednie zarządzanie komunikacją ma szczególne znaczenie w przypadku pracy tymczasowej. W sytuacji trójstronnej relacji, gdy pracownik formalnie jest zatrudniony w agencji zatrudnienia, ale pracę wykonuje pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, szczególne znaczenie ma jasne zdefiniowanie zakresu praw i obowiązków każdej ze stron, a także spójność agencji zatrudnienia i pracodawcy użytkownika w komunikacji z pracownikami. Im bliższa i dojrzalsza relacja pomiędzy organizacją a podmiotem zewnętrznym, tym lepsze rezultaty wspólnych działań. Jeśli firma na bieżąco informuje partnera HR o bieżących problemach, agencja zatrudnienia może proponować wdrażanie skutecznych rozwiązań. Przykładowo, jeżeli problemem okazuje się zbyt wysoki poziom absencji pracowników, rozwiązaniem może być wprowadzenie premii antyabsencyjnej. Jeśli wdrożenie pracy tymczasowej ma odnieść sukces, konieczne jest traktowanie agencji zatrudnienia jako partnera, a nie tylko dostawcę usług.

Błędy popełniane podczas wdrożenia pracy tymczasowej skutecznie uniemożliwiają firmom realizację wyznaczonych celów. Wyeliminowanie ich już na etapie planowania wdrożenia pracy tymczasowej z pewnością przełoży się na obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności firmy.

(red/ źr. opr. LeasingTeam)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC