Konto pracodawcy


Na pierwszym miejscu transport i logistyka – to w tej branży będzie najłatwiej o pracę!

W nadchodzącym kwartale pośród pracodawców w Polsce będzie panował optymizm. Nasz kraj znalazł się na szóstym miejscu państw regionu EMEA, w których o pracę będzie najłatwiej. W dziewięciu z 10 badanych sektorach gospodarki oraz we wszystkich badanych regionach Polski oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia. Najlepsze perspektywy w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla branż Transport/ Logistyka/ Komunikacja – wynika z globalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Największą chęć poszerzania swoich zespołów deklarują pracodawcy z dużych firm, liczących powyżej 250 pracowników.

ManpowerGroup, firma doradztwa personalnego, opublikowała dzisiaj wyniki kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, który bada optymizm pracodawców co do planów zwiększania zatrudnienia w IV kwartale 2015 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +7 proc. Odnotowywany wynik jest pozytywny już dziesiąty kwartał z rzędu. W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła o 2 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 11 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5 proc. zamierza redukować etaty a 78 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.
– Sytuacja na rynku pracy jest stabilna i optymistyczna. W całym kraju obserwujemy w firmach wzrost popytu na powiększanie zespołów. Pod względem oceny sytuacji na rynku pracy, Polska wypada dobrze również w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej. Po wakacjach możemy spodziewać się wprawdzie pewnego spadku zapotrzebowania na pracowników sezonowych, nie wpłynie to jednak na ogólny obraz rynku pracy, który jest pozytywny i przychylny kandydatowi. Przewidujemy, że to tendencja rosnąca, pod znakiem której będą przebiegały kolejne miesiące. Idąc za tym, możemy spodziewać się pewnego wzrostu nakładów na wynagrodzenia oraz systemy motywacji pracowniczej, czego pierwsze sygnały obserwujemy już teraz – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce

W IV kwartale 2015 r. w dziewięciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższy wynik odnotowano dla sektora Transport/ Logistyka/ Komunikacja, +14 proc. Wyraźny optymizm widać także w branżach Budownictwo oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, po +11 proc. dla obu. Zauważalnie pozytywne perspektywy uzyskano również w sektorach Handel detaliczny i hurtowy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, a także Instytucje sektora publicznego, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +10 proc., +9 proc., +9 proc. oraz +8 proc. Prognozy dla branż Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Kopalnie/ Przemysł wydobywczy są średnio optymistyczne i wynoszą +3 proc. dla obu. Najniższy wynik natomiast uzyskano dla branży Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, dla której odnotowano prognozę na poziomie -13 proc.
– Z perspektywy poszukujących pracy sytuacja na rynku ulega ciągłej poprawie. Konsekwencją tego są jednak narastające problemy pracodawców w pozyskiwaniu pracowników. Rośnie problem niedoboru talentów, a znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach staje się prawdziwym wyzwaniem. To zjawisko, które nie ma ograniczeń ze względu na region czy grupę zawodową. Obserwujemy je w całym kraju, zarówno pośród specjalistów, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Niepokojące narastanie niedoboru zmusza pracodawców do inwestowania w działania employer brandingowe, a także poszukiwanie wsparcia u profesjonalistów, jakimi są wykwalifikowane agencje zatrudnienia – mówi Iwona Janas Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.
W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Restauracje/ Hotele, odpowiednio o 10 i o 8 punktów procentowych. Umiarkowaną poprawę sytuacji, o 4 punkty procentowe, uzyskano dla Instytucji sektora publicznego. Pogorszenie prognoz nastąpiło w trzech sektorach. Największy spadek, o 7 punktów procentowych, uzyskano dla branży Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi.
W ujęciu rocznym pogorszenie prognoz nastąpiło w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 14 punktów procentowych, odnotowano dla branży Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi. Nieznaczne pogorszenie wyników, o 3 punkty procentowe dla obu, uzyskano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Handel detaliczny i hurtowy. Poprawa prognoz nastąpiła w czterech sektorach. Największy wzrost, o 13 punktów procentowych, odnotowano dla branży Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo. Zauważalną poprawę uzyskano też dla sektorów Kopalnie/ Przemysł wydobywczy oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 10 i o 8 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północno-Zachodniego, +11 proc. dla obu. Zauważalny optymizm odnotowano też dla Południowo-Zachodniego, dla którego wynik wynosi +8 proc., a umiarkowany dla regionów Południowego oraz Wschodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +5 proc. i +4 proc. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, +1 proc.
W porównaniu z danymi dla III kwartału 2015 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach, a w dwóch spadła. Największą poprawę, o 9 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym. W regionie Północno-Zachodnim wynik wzrósł umiarkowanie, o 5 punktów procentowych, a w Południowo-Zachodnim i Południowym poprawił się nieznacznie, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Pogorszeniu natomiast uległy prognozy dla Północy i Wschodu, odpowiednio o 6 i o 2 punkty procentowe.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach a spadek również w trzech. Największą poprawę uzyskano w regionie Centralnym, gdzie wynik wzrósł zauważalnie o 7 punktów procentowych. W regionach Południowo-Zachodnim i Północno-Zachodnim uzyskano umiarkowaną poprawę prognozy, o 6 punktów procentowych dla obu. Największy spadek, o 8 punktów procentowych, odnotowano dla Północy. W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymienionych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi odpowiednio +11 proc. i +9 proc. Prognoza dla małych przedsiębiorstw wynosi +5 proc., oznaczając umiarkowany optymizm. Najniższą prognozę odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł +3 proc., wskazując na nieznacznie optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 36 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 20. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 16 rynkach a osłabienie na 21. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41 proc.) i na Tajwanie (+36 proc.). Państwa, w których prognoza dla IV kwartału 2015 r. jest negatywna to: Brazylia (-10 proc.), Włochy (-4 proc.), Francja (-2 proc.), Grecja (-2 proc.) i Finlandia (-1 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup. W zestawieniu z innymi badanymi krajami regionu EMEA, Polska znalazła się na 6. miejscu państw, w których o pracę będzie najłatwiej z prognozą + 7 proc.

Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.  

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 tys. pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2015 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 15 a 28 lipca 2015 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r.

(red/źr. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC