Konto pracodawcy


Rynek pracy, rynkiem pracownika? – branża TSL w czołówce pod względem nowych miejsc pracy

W siedmiu z 10 badanych sektorach oraz we wszystkich regionach oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia II kwartale 2015 r. Najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach można zauważyć w branżach: Budownictwo, Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Produkcja przemysłowa -  wynika z najnowszego badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

Jak wynika z opublikowanego przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 16 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7 proc. zamierza redukować etaty a 73 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +8 proc. W ujęciu kwartalnym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym pozostaje na zbliżonym poziomie.  
– Oznaki stopniowej poprawy na rynku pracy w Polsce obserwujemy w kwartalnym badaniu ManpowerGroup już od ponad roku, – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Od kilku kwartałów sytuacja stabilizuje się, co ma swoje przyczyny w dobrej kondycji naszej gospodarki oraz zwiększonych inwestycjach. Wpływa to na nastawienie pracodawców oraz ich chęć do powiększania swoich zespołów. Do optymistycznych prognoz zatrudnienia przyczynia się też ciepła zima. W efekcie tych czynników prognozy polskich pracodawców na nadchodzące miesiące są jednymi z najbardziej optymistycznych spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To tym lepsze wieści, że nie spodziewamy się pogorszenia dobrych perspektyw również w dalszym czasie, – dodaje Iwona Janas. 

Praca w branży TSL - prognozy zatrudnienia + 18 proc.
W II kwartale 2015 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach (Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja), prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla Budownictwa, które uzyskało wynik +21 proc. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Transport/Logistyka/ Komunikacja +18 proc., oraz Produkcja przemysłowa, +14 proc.. Wyraźny optymizm widać także w sektorze Handel detaliczny i hurtowy, +9 proc. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazuje prognoza uzyskana dla branż Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, +5 proc. dla obu, a także Restauracje i hotele, +3 proc. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów: Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, gdzie wynosi on -6 proc.. Prognozy netto zatrudnienia dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo wynoszą -4 proc. dla obu.
– Polska pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji dla biznesu w Europie – zauważa Iwona Janas. – Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak TSL, produkcja przemysłowa, handel, czy też centra BPO/SSC. Zapotrzebowanie na pracowników rośnie i dotyczy zarówno wykwalifikowanych pracowników fizycznych, jak i osób na stanowiskach specjalistycznych. Wyzwaniem, które stoi przed przedsiębiorcami jest rosnący niedobór talentów. To problem, którego narastanie obserwujemy od dłuższego czasu. Skłania on pracodawców do zwiększenia inwestycji w działania employer brandingowe, systemy motywacji pracowników, a także sięgania po niezbędne w tej sytuacji wsparcie firm doradztwa personalnego, – komentuje dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.    
W porównaniu z I kwartałem 2015 r. W ujęciu kwartalnym poprawa prognoz nastąpiła w czterech z 10 badanych sektorach. Największy wzrost odnotowano dla branż Budownictwo oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, odpowiednio o 11 i o 10 punktów procentowych. Niewielkiej poprawie uległa prognoza dla branż Instytucje sektora publicznego oraz Produkcja przemysłowa, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. Pogorszenie wyników odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano dla branż Restauracje/Hotele oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, odpowiednio o 4 i o 3 punkty procentowe. W pozostałych sektorach wynik nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie. W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w pięciu z 10 sektorach. Największy wzrost, o 17 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Nieznacznie, o 3 punkty procentowe, wzrosła prognoza dla branży Instytucje sektora publicznego. Największy spadek odnotowano dla sektora Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, o 10 punktów procentowych. Nieznaczny spadek uzyskano dla sektora Restauracje/Hotele, o 3 punkty procentowe. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na podobnym poziomie.

Nowe miejsca pracy
We wszystkich sześciu badanych regionach Polski (Centralny, Południowo-Zachodni, Południowy, Północno-Zachodni, Północny, Wschodni), prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Południowego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +12 proc. Zauważalny optymizm odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego, Południowo -Zachodniego oraz Wschodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +10 proc., +9 proc. i +8 proc. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów Centralnego i Północnego, odpowiednio +5 proc. i +4 proc. W porównaniu z wynikami dla I kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach, a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy wzrost odnotowano w regionach Północno-Zachodnim oraz Wschodnim, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe. Wynik dla Południa wzrósł nieznacznie o 3 punkty procentowe. W regionie Północnym prognoza nie ulega zmianie. W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największą poprawę, o 9 punktów procentowych, uzyskano w regionie Wschodnim. W regionie Południowym wynik wzrósł o 6 punktów procentowych a w Północno-Zachodnim o 4 punkty procentowe. W Centralnym i Północnym odnotowano pogorszenie prognoz, odpowiednio o 8 i o 3 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób). Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +17 proc. i +15 proc.. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +2 proc., co wskazuje na niewielki optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.

Optymizm również na rynku globalnym
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 18. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 18 rynkach a osłabienie na 20. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+45 proc.), w Indiach (+38 proc.), Japonii (+19 proc.) i Panamie (+18 proc.). W tej edycji badania po raz pierwszy odnotowano oznaki niepewności pracodawców również poza strefę Euro. Państwa, w których prognoza dla II kwartału 2015 r. jest negatywna to: Włochy (-6 proc.) i Brazylia (-1 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.  

O badaniu - Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 tys. pracodawców w 42 krajach. Raport dla II kwartału 2015 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 14 a 27 stycznia 2015 r. W Polsce wyniki raportu publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
(źr. ManpowerGroup)

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC