Konto pracodawcy


Rynek pracy i zatrudnienie w I kwartale 2015 r.?

Wśród pracodawców w Polsce panuje umiarkowany optymizm. W siedmiu z 10 badanych sektorach oraz we wszystkich regionach oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia. Tym razem to nie branża logistyczna ma najlepsze perspektywy zatrudnienia, ale w I kwartale 2015 r. najwięcej zatrudniać planują sektory - Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy – wynika z najnowszego Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia.  

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia jeśli chodzi o I kwartał 2015 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +5 proc. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonym poziomie a w ujęciu rocznym spadła o 3 punkty procentowe. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 9 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8 proc. zamierza redukować etaty a 79 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. – Sytuacja na rynku pracy jest stosunkowo stabilna i cały czas zmienia się na rzecz kandydata, – komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Na większą dynamikę poprawy będziemy musieli jednak poczekać. Na początku nowego roku możemy spodziewać się zmniejszenia liczby ofert pracy z racji zakończenia prac sezonowych związanych z okresem świątecznym. Spowolni to tempo poprawy, choć nie wpłynie na ogólny kształt rynku pracy, którego kondycję możemy ocenić jako umiarkowanie optymistyczną. Obserwujemy rosnący cały czas niedobór talentów, który w ciągu kolejnych miesięcy wpłynie na dalszy bieg sytuacji. Efektem jest coraz częstsze sięganie przez pracodawców po wsparcie firm doradztwa personalnego, ale również powolna zmiana podejścia do rekrutacji. Z jednej strony pracodawcy nadal przykładają dużą rolę do posiadania przez kandydatów konkretnych kompetencji, przekładając to na wzrost efektywności a co za tym idzie konkurencyjności ich firm. Z drugiej, postawieni w sytuacji kiedy o kandydata jest coraz trudniej, będą zmuszeni chętniej inwestować w osoby, nie do końca spełniające ich wszystkie oczekiwania, ale dysponujące zaangażowaniem w pracę i potencjałem do rozwoju, – dodaje Iwona Janas.  
W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach (Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja). prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa, który uzyskał wynik +12 proc. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Handel detaliczny i hurtowy +9 proc, Budownictwo +8 proc., Restauracje i hotele +7 proc. oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, +7 proc. Umiarkowanie pozytywny trend widać również w sektorach Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, a także Instytucje sektora publicznego, dla których prognozy wyniosły odpowiednio +5 proc. i +3 proc.. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi -4 proc., zaś prognozy netto zatrudnienia dla branż Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy wynoszą odpowiednio -3 proc. i -2 proc.
– Kończący się rok 2014 był czasem pozytywnej zmiany na rynku pracy w Polsce, a kolejne jego miesiące pociągały ze sobą konsekwentny spadek bezrobocia i poprawę w wielu branżach – zauważa Iwona Janas. – Nie uciekniemy od problemów wynikających z sytuacji zza naszej wschodniej granicy, co odciska się m.in. na osłabionej kondycji rolnictwa. Jednak nadal nasz kraj pozostaje jedną z atrakcyjniejszych destynacji w Europie. Procentuje to kolejnymi inwestycjami i nowymi miejscami pracy, zwłaszcza w takich sektorach gospodarki jak produkcja przemysłowa, TSL, czy handel. Jeśli na tym dobrym kursie nic gwałtownie się nie zmieni, czeka nas okres stabilnego wzrostu i poprawy na rynku pracy, długo oczekiwany po poprzednich latach spowolnienia, – komentuje dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.    
W porównaniu z IV kwartałem 2014 r. Pogorszenie prognoz nastąpiło w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek, o 7 punktów procentowych, odnotowano dla branży Transport/Logistyka/Komunikacja. Prognoza spadła umiarkowanie w sektorach Handel detaliczny i hurtowy, o 4 punkty procentowe, Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Restauracje i hotele, o 3 punkty procentowe dla obu. Wzrost prognoz odnotowano w trzech sektorach, najwyższy dla branż Kopalnie/Przemysł wydobywczy, a także Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 5 i o 3 punkty procentowe.
Największy spadek zatrudnienia w Transporcie i Logistyce
W ujęciu rocznym pogorszenie prognoz uzyskano w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek odnotowano dla sektorów Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo o 15 oraz Transport/ Logistyka /Komunikacja o 13 punktów procentowych. Umiarkowany spadek, o 5 punktów procentowych, uzyskano dla branży Restauracje i hotele. Poprawę prognoz odnotowano dla czterech sektorów. Największy wzrost uzyskano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 5 i o 4 punkty procentowe.
Najwięcej miejsc pracy na Południu Polski
We wszystkich sześciu badanych regionach Polski (Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) prognoza netto zatrudnienia dla I kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Południowej Polski, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +9 proc.. Umiarkowanie optymistyczne wyniki uzyskano dla regionów Południowo-Zachodniego oraz Północno -Zachodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +6 proc. i +5 proc.. Prognoza dla regionów Północnego i Wschodniego wyniosła +3 proc. dla obu. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Centralnego, +2 proc. W porównaniu z wynikami dla IV kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach. Największy spadek odnotowano w regionie Północnym, o 5 punktów procentowych. W regionie Centralnym prognoza obniżyła się nieznacznie, o 2 punkty procentowe. W regionach Południowym i Północno-Zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie, a w Południowo-Zachodnim i Wschodnim nie ulega zmianie. W ujęciu rocznym spadek optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Największe pogorszenie prognoz uzyskano w regionach Centralnym i Północnym, o 5 punktów procentowych dla obu. W regionie Południowo-Zachodnim wynik spadł o 4 punkty procentowe. Prognozy odnotowane dla regionów Południowego, Północno-Zachodniego i Wschodniego nie zmieniają się lub pozostają na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku.    
W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób). Dla pracodawców z trzech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższe wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wyniosły one odpowiednio +11 proc. i +7 proc.. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +4 proc., co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik odnotowano dla małych firm, gdzie prognoza wyniosła 0.   

W badaniu ManpowerGroup wzięło w nim udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów.Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+45 proc.), na Tajwanie (+43 proc.) i w Nowej Zelandii (+28 proc.). Państwa, w których prognoza dla I kwartału 2015 r. jest negatywna to: Finlandia (-8 proc.), Włochy (-5 proc.), Holandia (-3 proc.) i Szwajcaria (-2 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania.Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 28. Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 tys. pracodawców w 42 krajach. W Polsce badanie jest przeprowadzane na grupie co najmniej 750 pracodawców.
(red/źr. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
10 wskazówek GEFCO - jak dobrze przygotować firmę na Brexit
Leasing samochodów 2019 - jak zmiany w prawie wpłynęły na rynek
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
Jak zadbać o komfortowe i twórcze środowisko pracy
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
Just-in-time w dużym rozmiarze - dedykowany transport lotniczy do elektrowni w Austr ...
Hillebrand przejmuje kolejne spółki
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC