Konto pracodawcy


Zmiany pracy nie częściej niż przed rokiem

Wśród pracowników nie widać ani wyraźnego wzrostu rotacji między firmami, ani wyższej niż zwykle otwartości na zmianę pracy w nadchodzącym półroczu - wynika z najnowszej edycji sondażu Instytutu Badawczego Randstad. W świetle optymistycznych wyników gospodarczych nastawienie polskich pracowników do przyszłości jest raczej powściągliwe – tylko nieznacznie spadły obawy o utratę pracy, ale też wystudza się przekonanie o dostępności ofert zatrudnienia. O komforcie na rynku pracy trudno też mówić najmłodszym pracownikom.

Wyniki najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad pokazują, że w ostatnim półroczu 21 proc. badanych Polaków zmieniło miejsce pracy i było to dokładnie tyle samo, co w poprzednim badaniu pod koniec drugiego kwartału. Jest to też nieznacznie mniej, niż jeszcze na początku roku, kiedy to poziom rotacji osiągnął 24 proc. - Wyczekiwany przez polskich zatrudnionych tzw. ‘rynek pracownika’ w ogólno rynkowym kontekście nie jest jeszcze przez nas obserwowany – spodziewany wzrost rotacji pracowników między firmami następuje powoli, raczej lokalnie i jest głównie związany w konkretnymi inwestycjami. Na tle krajów europejskich mamy do czynienia z relatywnie dużą częstotliwością zmian, jednak z perspektywy naszego rynku rotacje przebiegają obecnie w tempie, do którego już przywykliśmy w poprzednich kwartałach – komentuje Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad.
Dla 32 proc. respondentów decydujących się na zmianę pracy głównym powodem była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia i choć była to najczęściej przywoływana przyczyna, to jednak podawano ją dużo rzadziej niż jeszcze kwartał temu (spadek z 41 proc. na 32 proc.). Zmiana struktury firmy poprzedniego pracodawcy była drugim w kolejności wskazywanym powodem zmiany pracy (22 proc.). Trzecią przyczyną rotacji były przyczyny osobiste (np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba itp.), zadeklarowane przez 20 proc. badanych.

Wyniki badania uwidaczniają zasadniczą dysproporcję w warunkach pracy, z jakimi zmagają się najmłodsi Polacy. Aż 38 proc. osób rotujących na rynku pracy plasuje się w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. Już ich tylko nieco starsi stażem koledzy w wieku od 25 do 34 lat dokonywali zmiany zatrudnienia znacznie rzadziej (24 proc.). Tymczasem w grupie starszych respondentów – powyżej 45. roku życia tylko 13 proc. deklaruje zmianę pracy w minionym półroczu.
W bieżącym kwartale po raz pierwszy od początku roku odnotowano w badaniu niewielki spadek obaw Polaków o możliwość utrzymania obecnej pracy. Obecnie 8 proc. respondentów przyznaje, że odczuwa duże ryzyko utraty aktualnego miejsca pracy, a 25 proc. deklaruje w tym pytaniu umiarkowane obawy. Jest to łącznie lepiej o 1 punkt procentowy niż w poprzednim badaniu i 4 punkty procentowe lepiej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Jednak w grupie badanych krajów europejskich w minionym okresie nastąpił silniejszy spadek tego parametru – o 3 punkty procentowe (z 31 proc. w 2Q2014 do 29 proc. w 3Q2014). W konsekwencji, mimo nieco lepszej obecnie sytuacji wewnętrznej, Polska pozostaje w grupie państw o większym niż średnia europejska ryzyku utracenia miejsca pracy.
Stabilizującemu się poczuciu niepewności o możliwość utrzymania wykonywanej pracy towarzyszy raczej optymistyczne przekonanie o dostępności ofert zatrudnienia u innych pracodawców. Niemal ¾ badanych (74 proc.) jest przekonana, że w razie takiej konieczności jakiekolwiek zatrudnienie znajdzie w okresie do 6 miesięcy. Nieco mniej, jednak nadal większość badanych (62 proc.) uważa, że w tym czasie znajdzie ofertę pracy porównywalną atrakcyjnością do obecnej.  

- Przekonanie badanych Polaków o możliwości znalezienia pracy jest wysokie na tle krajów europejskich, jednak trzeba zauważyć, że jest też od lat bardzo charakterystyczne dla naszego kraju. Co ważniejsze, jego poziom w perspektywie minionych trzech kwartałów niemal nie ulega zmianom, a w porównaniu do lat 2010-2012 wręcz systematycznie spada. Nie możemy zatem zakładać, że obserwowany optymizm jest związany z faktem dostrzegania na rynku pracy wyraźnie większej liczby ofert, a raczej wynika z naszych doświadczeń, czyli z oswojenia z powracającą sytuacją utraty i ponownego znajdowania miejsca pracy – komentuje Agnieszka Bulik.
Wyniki Monitora Rynku Pracy pokazują, że podobnie jak w przypadku rotacji, sytuacja najmłodszych Polaków jest znacząco inna niż reszty społeczeństwa. W grupie badanych w wieku od 18 do 24 lat, poziom dużej obawy o utratę pracy w nadchodzącym półroczu jest niemal dwukrotnie wyższy niż ogółem u wszystkich badanych (15 proc. wobec 8 proc.). Łącznie aż 41 proc. badanych tej grupy odczuwa co najmniej umiarkowane ryzyko utraty pracy.
Należy jednak też zaznaczyć, że w tej samej grupie największe jest również przekonanie o możliwości znalezienia nowej pracy. Dostępność na rynku ofert jakiejkolwiek pracy dostrzega ponad 80 proc. dwudziestolatków. Dla badanych powyżej 45 roku życia odsetek ten jest na poziomie ok. 60 proc.  
Gotowość do zmiany pracy
Brak wyraźnych zmian w dynamice rynku pracy jest też spodziewany w nadchodzących miesiącach. Sprawdzany przez Instytut Badawczy Randstad indeks mobilności, odzwierciedlający gotowość Polaków do zmiany pracodawcy w ciągu nadchodzącego półrocza, wskazuje, że w trzecim kwartale otwartość badanych na zmianę pracy wyniosła 106 punktów i w porównaniu do poprzedniego okresu wielkość ta spadła o 2 punkty. Na tle krajów europejskich nasz kraj nie traci pozycji jednego z liderów gotowości do zmiany pracy (wyprzedza nas Francja z wynikiem 109 punktów oraz Szwecja i Wielka Brytania z wynikiem po 107 punktów). Jednak z perspektywy wszystkich 17. dotychczasowych edycji badania otwartość Polaków na zmianę miejsca pracy w kolejnym półroczu jest na umiarkowanym poziomie.  
(źr. Randstad)

“Monitor Rynku Pracy” jest kwartalnym sondażem realizowanym w 33 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Sondaż jest przeprowadzany poprzez ankiety on-line w grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem osób samozatrudnionych). Dobór prób dla badanych populacji jest przeprowadzany przez międzynarodowy instytut Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu wzięło udział w tej fali 14.372 osób). Bieżąca, 17. edycja badania, została zrealizowana w sierpniu 2014r.

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile na pakiecie mobilności straci Polska?
Nadal rządzą diesle - transport drogowy w Europie musi się zmienić
Polski rynek inwestycyjny w świetnej kondycji
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Dzień Maszynisty - Koleje Mazowieckie wyszkoliły prawie 500 maszynistów
PCC ogłasza nowe połączenie kolejowe na trasie Azja - Europa
Dachser otworzył oddział w Rzeszowie
W M3 wdrożono chmurowe zarządzanie transportem - osiągnięto 35 proc. oszczędnoś ...
InPost Mansalu 2019 – do zdobycia dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednego roku, czy ...
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC