Konto pracodawcy


Gdzie będą najwięcej zatrudniać? – w transporcie i logistyce!

Dzisiaj ukazał się kolejny raport pt. Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Wynika z niego, że polscy pracodawcy są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w IV kwartale 2014 r. Najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektorów Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.

Pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +6 proc. - wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym wynik wzrósł o 2 punkty procentowe. Spośród 751 przebadanych w Polsce pracodawców, 13 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 8 proc. zamierza redukować etaty a 73 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.
– Pracodawcy coraz częściej podejmują decyzje o powiększaniu swoich zespołów. Po wakacjach możemy wprawdzie spodziewać się zmniejszenia liczby ofert sezonowych, jednak nie wpłynie to na ogólny kształt rynku pracy, którego kondycję możemy ocenić jako umiarkowanie optymistyczną. Przyszła sytuacja wygląda zatem zachęcająco i liczymy na jej dalszy dynamiczny rozwój, – dodaje Iwona Janas dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

W IV kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach (Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja). prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektorów transport/ logistyka/ komunikacja +15 proc. a także handel detaliczny i hurtowy +14 proc. Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż produkcja przemysłowa oraz restauracje/hotele, +10 proc. dla obu. Pozytywny trend widać też w sektorze Budownictwo, który uzyskał wynik +7 proc., a także rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo z prognozą netto zatrudnienia +6 proc. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla sektora kopalnie/przemysł wydobywczy -10 proc., zaś prognozy netto zatrudnienia dla branż Instytucje sektora publicznego oraz energetyka/gazownictwo/wodociągi wynoszą -1 proc. dla obu.

W porównaniu z III kwartałem 2014 r. polepszenie prognoz a nastąpiło w siedmiu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 9 punktów procentowych, odnotowano dla branży restauracje/hotele. Prognoza wzrosła też w sektorach energetyka /gazownictwo/wodociągi oraz handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 5 i 3 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano w trzech sektorach, najwyższy dla Produkcji przemysłowej oraz Instytucji sektora publicznego, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe. W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w sześciu z 10 badanych sektorach. Najwyższy wzrost, o 11 punktów procentowych, odnotowano dla sektora finanse/ ubezpieczenia/ nieruchomości/ usługi. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo, o 6 punktów procentowych, a także restauracje/hotele i transport/logistyka/komunikacja, o 4 punkty procentowe dla obu. Spadek prognozy odnotowano dla czterech sektorów, najwyższy dla kopalnie/przemysł wydobywczy oraz energetyka/gazownictwo/wodociągi, odpowiednio o 8 i 6 punktów procentowych.

Najlepsze wyniki na Północy i Południu
W pięciu z sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższe wyniki uzyskano dla regionów Północnego i Południowego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +11 proc. i +8 proc. Umiarkowanie wysokie prognozy odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego +6 proc. i Centralnego +4 proc. Najniższy wynik uzyskano dla regionu Południowo-Zachodniego, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi 0 proc. W porównaniu z wynikami dla III kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy wzrost odnotowano w regionach Południowym i Północnym, odpowiednio o 5 i 4 punkty procentowe. W regionie Południowo-Zachodnim prognoza spadła o 9 punktów procentowych, a w regionie Centralnym o 3 punkty procentowe. Prognoza uzyskana dla regionu Wschodniego pozostaje na zbliżonym do poprzedniego kwartału poziomie. W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Prognoza najbardziej wzrosła w regionach Północnym i Pólnocno-Zachodnim, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nastąpił również w regionie Południowym. Największy spadek prognoz odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim i Wschodnim, o 3 punkty procentowe dla obu. W regionie Centralnym prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2014 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Dla pracodawców ze wszystkich tych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej optymistyczne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi odpowiednio +12 proc. i +10 proc. Prognoza netto zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw wynosi +5 proc., co wskazuje na umiarkowany optymizm pracodawców. Najniższy wynik uzyskano dla małych firm, dla których prognoza wyniosła +1 proc.   

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 36 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 15 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 25. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 29 rynkach a osłabienie na 12. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+46 proc.), na Tajwanie (+40 proc.) i w Nowej Zelandii (+26 proc.). Państwa, w których prognoza dla IV kwartału 2014 r. jest negatywna to: Hiszpania (-4 proc.), Włochy (-3 proc.), Czechy, Irlandia (-2 proc. dla każdego) i Finlandia (-1 proc.). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.   

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 27. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

ManpowerGroup

kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DHL Express zrealizował już 50 lotów dostarczając szczepionki na COVID-19
Euro 6D ISC-FCM – nowa norma dla pojazdów - czy TSL ma się jej bać?
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
DPD Polska realizuje jedno z największych zamówień na auta elektryczne w Polsce
Dachser zrealizował 100 czarterowych lotów cargo w 2020 roku
CEVA Logistics kontynuuje ekspansję w Afryce i wzmacnia obecność w kolejnych dwóc ...
Fracht FWO zakończył rok 2020 świetnym wynikiem w project cargo i zapowiada dynami ...
Grupa Raben partnerem logistycznym Szlachetnej Paczki
Zimowy atak na K2 w ramach wyprawy InPost - #GorzkowskaInPostK2Winter
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC