Konto pracodawcy


Barometr zatrudnienia – Transport/Logistyka nadal najlepszym rynkiem pracy

Najlepsze perspektywy zatrudnienia w Polsce w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa  - wynika z badania ManpowerGroup wśród przedsiębiorców w Polsce. Optymizm w tym sektorze osiągnął najwyższy poziom od ostatnich czternastu kwartałów. Pozytywny trend widać również w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostają umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4 proc. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 punkty procentowe zaś w ujęciu rok do roku poprawił się
o 2 punkty.
Spośród 752 przebadanych w Polsce pracodawców, 15 proc. przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6 proc. zamierza redukować etaty a 75 proc. nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. – To kolejny kwartał, w którym wyniki badania ManpowerGroup wskazują na oznaki stopniowego ożywienia na rynku pracy – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Sytuacja stabilizuje się i mamy nadzieję na jej dalszy dynamiczny rozwój. W III kwartale pracowników będą rekrutować głównie duże firmy, małe i średnie do zwiększania liczby etatów podchodzą ostrożnie. Z naszych obserwacji wynika też, że pracodawcy poszukują bardziej efektywnych rozwiązań i coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia oraz outsourcing procesów, – dodaje Iwona Janas.
W III kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa (+17 proc.). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja (+15 proc.) a także Handel detaliczny i hurtowy (+11 proc.). Pozytywny trend widać też w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4 proc.), Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego (+3 proc. dla obu). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-8 proc.), Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (-6 proc.) a także Budownictwo (-3 proc.).

Transport i Logistyka – największy optymizm
– Największy optymizm pracodawców widać w sektorach Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy, – zauważa Iwona Janas. – To obszary o kluczowym wpływie na gospodarkę. Dobrą koniunkturę wzmacniają inwestycje zagraniczne w sektorze biznesowym, motoryzacyjnym a także badań i rozwoju. Przewidujemy,
że zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach pozostanie bardzo duże. Przedsiębiorcy najczęściej poszukują pracowników o kompetencjach technicznych oraz sprzedażowych, które zapewnią ich firmom szybki rozwój i przewagę konkurencyjną, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.  

W porównaniu z II kwartałem 2014 r. pogorszenie prognozy zatrudnienia nastąpiło w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek o 8 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Prognoza spadła też w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Wzrost prognozy odnotowano w czterech sektorach, najwyższy, o 3 punkty procentowe, w branży Handel detaliczny i hurtowy.
W ujęciu rocznym prognozy są wyższe w pięciu z 10 badanych sektorach. Największą poprawę odnotowano dla sektorów Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 11 i 10 punktów procentowych. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, po 4 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano dla czterech sektorów, najwyższy dla Budownictwa, o 3 punkty procentowe.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski  prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +10 proc. Umiarkowanie wysoką prognozę netto zatrudnienia odnotowano również w regionach Centralnym i Północnym, +7 proc. dla obu. Dla regionu Północno-Zachodniego uzyskana prognoza netto zatrudnienia wynosi +5 proc. a w regionach Południowym i Wschodnim osiąga +2 proc. dla obu.

W porównaniu z wynikami dla II kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy spadek, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym, a następnie, o 4 punkty procentowe, w regionie Południowym. W regionie Północno-Zachodnim prognoza spadła o 2 punkty procentowe a w regionach Południowo-Zachodnim, Północnym i Wschodnim nie uległa zmianie lub pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału.
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionach Centralnym i Północnym, odpowiednio o 9 i 7 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nastąpił również w regionie Północno-Zachodnim. W regionie Wschodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku a w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim nie ulega zmianie.
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale.

W 37 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 32 rynkach a osłabienie na sześciu. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+46 proc.), na Tajwanie (+38 proc.), w Turcji (+26 proc.), Nowej Zelandii (+25 proc.) i Singapurze (+19 proc.). Państwa, w których prognoza dla III kwartału 2014 r. jest negatywna to: Włochy (-8 proc.), Belgia, Francja i Holandia (-1 proc. dla każdego). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.  Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 26. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane
ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 kwietnia 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

(źr. (ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
P3 wzmacnia zespół w Polsce
Grupa Raben podsumowała działalność za rok 2019
Rada nadzorcza OT Logistics powołała nowego prezesa zarządu
Agility inwestuje w e-commerce
InPost buduje 11 sortownię w Polsce
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC