Konto pracodawcy


Na co mogą liczyć poszukujący pracy?

Liczba firm, które będą zwiększać poziom zatrudnienia w trzecim kwartale jest o 30 proc. wyższa niż przed rokiem - pokazują wyniki najnowszego badania Randstad i TNS. Nowa praca, lepsze warunki wynagrodzenia, więcej stabilności – na co mogą liczyć zatrudnieni i poszukujący pracy?  

Praca dla wszystkich?
Najnowsza edycja kwartalnego badania „Plany Pracodawców” realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad oraz TNS pokazuje, że już 37 proc. przedsiębiorców prognozuje wzrost gospodarczy w okresie nachodzącego półrocza. Tymczasem jeszcze rok temu perspektywę wzrostu dla krajowej gospodarki widziało tylko 14 proc. badanych firm. Nadal największą grupę (44 proc.) stanowią badani nieprzewidujący w tym czasie zmian w sytuacji gospodarczej ani na lepsze ani na gorsze, jednak grupa respondentów przewidujących recesję zmniejszyła się ponad dwukrotnie w porównaniu rok do roku (9 proc. V/14 wobec 20 proc. V/13). Pozytywny trend gospodarczy odbija się w kondycji firm. Wyniki badania pokazują, że 62 proc. przedsiębiorców ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy, jako dobrą lub bardzo dobrą. Jedynie 7 proc. ogółu badanych firm twierdzi, że sytuacja finansowa w ich firmie jest zła lub bardzo zła. Nawet w grupie firm małych, zwykle przejawiających mniej optymistyczne nastawienie, negatywna ocena kondycji przedsiębiorstwa jest wyrażana zaledwie przez co dziesiątego badanego (10 proc.).

Zatrudnienie w …
Wyniki badania Randstad i TNS potwierdzają, że na progu lata w obszarze zatrudnienia możemy spodziewać się utrzymania zwyżkowego trendu. Po zaskakująco dużym wzroście zatrudnienia na początku roku, obecnie aż 26 proc. z tysiąca ankietowanych przedsiębiorców potwierdziło, że będzie tworzyć nowe miejsca pracy na przestrzeni kolejnych 6 miesięcy. To już drugi kwartał utrzymywania się wskaźnika planowanego zatrudnienia na tak wysokim poziomie - jednym z najwyższych w perspektywie minionych 4 lat. W porównaniu rok do roku jest to wzrost o ponad 1/3 (26 proc. V/14 wobec 20 proc. V/13). Co ważne, również skala planowanego zwiększenia zatrudnienia jest obiecująca. Co prawda co trzeci deklarujący takie plany bierze pod uwagę powiększenie kadry tylko do 5 proc. obecnej liczby, ale już co czwarty planuje poziom sięgający 10 proc., a co piąty nawet do 20 proc. liczby obecnie zatrudnionych. Zwiększenie zatrudnienia prognozują częściej firmy z sektora przemysłu (28 proc.) oraz budownictwa (28 proc.), a także oferujące usługi dla nieruchomości i firm (27 proc.) oraz zajmujące się handlem i naprawami (26 proc.).
 - Wyniki badania Randstad pokazują, że zwiększenie zatrudnienia nie dotyczy tylko wybranych regionów czy branż, ale całego rynku. Tym samym obecna sytuacja rynkowa jest szansą dla wielu Polaków na znalezienie zatrudnienia czy zmianę miejsca pracy na bardziej korzystne. Nie mówimy tutaj o tak zwanych talentach, czy specjalistach, ale o ogóle naszego społeczeństwa – komentuje Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający agencji doradztwa personalnego i pracy tymczasowej Randstad.

Podwyżki wynagrodzeń
Od początku roku co trzeci przedsiębiorca dokonał podwyżek wynagrodzeń pracowniczych i było to o 1/3 firm więcej, niż przed rokiem. Plany na kolejne miesiące są bardziej powściągliwe - w okresie letnim i jesiennym deklaracje zwiększenia pensji przedstawił co piąty badany (19 proc.). Jak zaznacza Kajetan Słonina - zdecydowana większość badanych obecnie nie planuje zmian wynagrodzeń. Jednak trzeba zauważyć, że liczba przedsiębiorców, którzy będą je zwiększać jest prawie dwukrotnie większa niż rok temu – wtedy była to tylko co dziesiąta firma. Faktem jest też, że w większości firm podwyżki wynagrodzeń następują po okresie budżetowania - na początku roku, a nie latem. Dlatego obecne wyniki, nawet pomimo tego, że są nieco gorsze niż w ubiegłym kwartale, odzwierciedlają korzystny trend - coraz więcej pracowników ma perspektywę podwyżki wynagrodzenia. W ujęciu zarówno regionalnym, jak i branżowym, plany pracodawców w obszarze wynagrodzeń są bardzo wyrównane. Na tym tle wyróżniają się tylko firmy z branży budowlanej (13 proc.) oraz obsługi nieruchomości firm (16 proc.), nieco rzadziej planując podniesienie poziomu płac.  Planowane podwyżki w ponad połowie firm nie będą przekraczały 4 proc. dotychczasowych pensji (53 proc.), jednak już prawie jedna czwarta przedsiębiorców (23 proc.) planuje podwyżki na poziomie od 4 do 9,99 proc.

Co na rynku pracy?
W swoich odpowiedziach badani przedsiębiorcy podkreślali, że w porównaniu do początku ubiegłego roku poziom dobrowolnych rezygnacji z pracy był stabilny (75 proc.), a 13 proc. firm przyznało nawet, że odczuło zmniejszenie odsetka wypowiedzeń składanych przez pracowników. Zdecydowana większość przedstawicieli firm (70 proc.) ocenia jednocześnie, że poziom płac w ich przedsiębiorstwie jest obecnie porównywalny do poziomu wynagrodzeń w podobnych firmach w branży. Jednak niezależnie od tak stabilnej i komfortowej sytuacji jedna piąta badanych odczuwa zwiększenie presji pracowników na podwyższenie wynagrodzeń (20 proc.).

- Poprawa kondycji gospodarki, ale i samych firm ma zasadniczo różny odbiór z perspektywy pracodawcy i pracowników i obie strony powinny być tego świadome – mówi Kajetan Słonina. – Z naszego badania wynika, że w prawie połowie firm o przyznaniu podwyżki pracownikowi decyduje wzrost jakości i efektywności wykonywanej pracy, a sytuacja materialna firmy ma decydujący wpływ jedynie w 12 proc. badanych przedsiębiorstw. Tymczasem dla pracowników ważne jest poczucie udziału w poprawie sytuacji finansowej firmy, a główną przyczyną rezygnacji z pracy jest właśnie niesatysfakcjonujące wynagrodzenie. Pogodzenie obu perspektyw jest kluczowe dla firm chcących uniknąć potencjalnej utraty utalentowanych pracowników, których mogą skusić coraz częstsze oferty innych pracodawców. W przeciwnym razie, paradoksalnie, poprawa sytuacji firmy może w dłuższej perspektywie mieć negatywne skutki.       

Praca na umowę-zlecenie
W sondażu Plany Pracodawców zbadano również, czy możemy spodziewać się zmiany w wykorzystaniu umów-zleceń, w związku z zapowiadanymi przez rząd zmianami objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w zakresie co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Wśród ankietowanych firm aż 6 na 10 potwierdziło, że korzysta z tego narzędzia współpracy ze swoją kadrą. Według deklaracji badanych przewidywane wprowadzenie obowiązkowej składki ZUS od umów-zleceń nie wpłynie na zakres ich stosowania (70 proc.). Z kolei 8 proc. firm po wprowadzeniu zmiany legislacyjnej w większości zamieni umowy–zlecenia na umowy o pracę. Co siódma firma przewiduje jednak, że w całości lub w większej części zakończy współpracę z zatrudnionymi tak osobami (14 proc.).

Informacje o badaniu:
Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy). Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wywiady bieżącej, 22. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 9 kwietnia do 14 maja 2014 r.

(źr. Randstad)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC