Konto pracodawcy


Zarządzanie różnorodnością - prawo i praktyka

Do Państwowej Inspekcji Pracy w zeszłym roku zgłoszono ponad 450 skarg związanych z dyskryminacją w miejscu pracy. Na ile problem nierównego traktowania wymaga nowych regulacji, a na ile związany jest on ze świadomością samych pracowników/pracowniczek czy też z postępowaniem pracodawców? Problem opisuje  najnowsza analiza tematyczna pt. „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka” autorstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce.

Ze danych zebranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego wynika, że ofiary dyskryminacji w pracy rzadko decydują się dochodzić swoich praw. Dla przykładu w 2012 roku w polskich sądach powszechnych rozpatrzono w sumie 635 spraw, z czego: 528 dotyczyło odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn, 14 – molestowania seksualnego, a 93 – ogólnego zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Bierność w stosunku do łamania praw pracowniczych wynikać może z niskiej świadomości zatrudnionych lub też ze strachu przed konsekwencjami takich skarg, czytamy w analizie tematycznej FOB.
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu może wynikać z dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. Może odnosić się do poszczególnych etapów zatrudniania: czasu ustanowienia stosunku pracy (na przykład przygotowywania ogłoszenia rekrutacyjnego), jego trwania czy zakończenia. Temat dyskryminacji uwidacznia się także w kontekście charakteru zatrudnienia i nie dotyczy tylko zatrudnionych na umowę o pracę. Państwo otacza, choć słabszą, opieką także tych, którzy pracują na podstawie umów cywilnoprawnych (takich jak umowy o dzieło, umowy-zlecenie czy kontrakt menedżerski). Aspekty prawne w świetle najnowszych danych statystycznych oraz głosu ekspertów i ekspertek omawia analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”.
- Pracodawcy stają przed wyzwaniem zarządzania różnorodnymi zespołami pracowników i pracowniczek, których faktycznie nie są w stanie do końca poznać ze względu na zakaz w polskim prawie gromadzenia danych wrażliwych, poufnych o osobach zatrudnionych. Z tego powodu analiza oprócz przeglądu tematu dyskryminacji pod kątem prawnym prezentuje również dobre praktyki firm, czyli sposoby, jak pracodawcy zarządzają różnorodnością – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.
Do dobrych praktyk firm w zakresie zarządzania różnorodnością należy na przykład posiadanie procedur antydyskryminacyjnych w firmie. Zalicza się do nich również transparentność i oparte na obiektywnych miernikach wynagrodzenia pracowników. Elastyczne formy zatrudnienia to z kolei odpowiedź na potrzeby różnych pracowników i pracownic np. osób z niepełnosprawnościami czy opiekujących się dziećmi albo innymi członkami rodziny. Często pracodawcy decydują się na uruchomienie infolinii lub ustanowienie niezależnego rzecznika praw pracowników.
Firmy, których dobre praktyki zostały zaprezentowane w analizie FOB „Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka”: ArcelorMittal Poland, Bank BPH, BAT Polska, CEMEX Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain, Kompania Piwowarska, KPMG, Orange Polska.

Publikacja dostępna w wersji PDF TUTAJ.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w 12 krajach Unii Europejskiej. Karta jest pisemnym zobowiązaniem pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych. Koordynatorem polskiej Karty Różnorodności jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat honorowy nad Kartą Różnorodności w Polsce objęli: prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej. Sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce może zostać każda organizacja, instytucja, urząd oraz przedsiębiorstwo, które aprobuje zapisy Karty. Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne. Wystarczy skontaktować się z Koordynatorem Projektu w Polsce, czyli Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Więcej informacji o Karcie Różnorodności można znaleźć na stronie www.kartaroznorodnosci.pl.

(źr. za inf. Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC