Konto pracodawcy


Walczmy ze stresem – namawiają Pracodawcy RP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż do 2020 r. zaburzenia psychiczne będą podstawową przyczyną niezdolności do pracy. Już teraz w Polsce pracownicy z tego tytułu spędzają łącznie ok. 14 mln dni na zwolnieniach lekarskich (dane ZUS za 2012 r.).

Jak wskazują Pracodawcy RP, zjawisko stresu staje się poważnym problemem społecznym. Ma ono niekorzystny wpływ nie tylko na pracowników i ich zdrowie, lecz także na firmy. Składają się na to m.in. spadek wydajności oraz dezorganizacja pracy i wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z częstszymi absencjami pracowników. Nieobecności te średnio wynoszą ok. 17 dni i płacą za nie pracodawcy, bowiem to oni wypłacają wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego. Warto też przy okazji podkreślić, że nierzadko to właśnie stres stoi za patologią fikcyjnych zwolnień lekarskich. – Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie stresowi w przedsiębiorstwach – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

Mając to wszystko na uwadze, partnerzy społeczni wspólnie podjęli działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk dla przedsiębiorstw oraz zaleceń legislacyjnych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, było dużym sukcesem, a także dowodem na to, że dialog pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi – w imię dobra pracowników – jest możliwy.

Uzgodnione zalecenia uzupełniają wspólną deklarację z 14 listopada 2008 r., której celem było określenie działań służących poprawie stanu świadomości pracodawców, związków zawodowych oraz pracowników związanych z problematyką stresu w pracy i metod jego zwalczania. Działania partnerów społecznych stanowią także realizację Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego tego problemu, z 8 października 2004 r.

Zdaniem organizacji pracodawców i związków zawodowych, prewencja oraz ograniczanie stresu związanego z pracą powinny znaleźć właściwe miejsce w strategiach BHP wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego należy rozszerzyć definicję środowiska pracy o czynniki psychospołeczne. Ponadto konieczne jest dokonanie w tym zakresie uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń BHP.
Zalecenia mają także formę katalogu dobrych praktyk, przygotowanego przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy:
definiowanie stresu, opracowanie katalogu czynników i działań niepożądanych,
działania prewencyjne ze strony pracodawcy,
opracowanie procedury składania skargi,
utworzenie komisji do rozpatrywania skarg pracowników,
kodeks etyczny,
odpowiedni dobór pracowników na poszczególne stanowiska, prowadzenie trafnej rekrutacji,
usprawnienie komunikacji,
jasne procedury, jednoznaczne cele,
pozytywne relacje w firmie, wsparcie społeczne,
uczestniczenie pracowników w podejmowaniu decyzji,
umożliwianie współzależności pomiędzy pracownikami,
różnorodność pracowników,
dbałość o autonomię pracowników,
indywidualne traktowanie pracowników.

(źr. za inf. Pracodawcy RP)

 

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
Klasyfikacja taryfowa towarów a Wiążąca informacja stawkowa?
Co ze starym urządzeniem do poboru opłat drogowych w Czechach?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Ile Polska zarobi na rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku?
Intralogistyka w 2019 – co działo się w polskiej gospodarce magazynowej?
Apetyt inwestorów na nieruchomości w CEE nie spada
Co czeka logistykę, produkcję i handel w 2020 roku?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
GEFCO z certyfikatem GDP dla transportu drogowego
DPD Polska partnerem logistycznym Federacji Polskich Banków Żywności
Poczta Polska podsumowała miniony rok
Tańczący z paletami w Wielkim Finale Raben
Nowy dyrektor pionu operacyjnego VIVE Textile Recycling
BIK w 2019 roku podpisał umowy najmu na 40 tys. mkw. powierzchni magazynowej
Koleje Mazowieckie posiadają super nowoczesny symulator jazdy
W 7R Park Tczew powstaje kolejny BTS – tym razem dla POLOmarket
Jak Dachser korzysta z inteligentnej intralogistyki?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC