Konto pracodawcy


Walczmy ze stresem – namawiają Pracodawcy RP

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż do 2020 r. zaburzenia psychiczne będą podstawową przyczyną niezdolności do pracy. Już teraz w Polsce pracownicy z tego tytułu spędzają łącznie ok. 14 mln dni na zwolnieniach lekarskich (dane ZUS za 2012 r.).

Jak wskazują Pracodawcy RP, zjawisko stresu staje się poważnym problemem społecznym. Ma ono niekorzystny wpływ nie tylko na pracowników i ich zdrowie, lecz także na firmy. Składają się na to m.in. spadek wydajności oraz dezorganizacja pracy i wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z częstszymi absencjami pracowników. Nieobecności te średnio wynoszą ok. 17 dni i płacą za nie pracodawcy, bowiem to oni wypłacają wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego. Warto też przy okazji podkreślić, że nierzadko to właśnie stres stoi za patologią fikcyjnych zwolnień lekarskich. – Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie stresowi w przedsiębiorstwach – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

Mając to wszystko na uwadze, partnerzy społeczni wspólnie podjęli działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk dla przedsiębiorstw oraz zaleceń legislacyjnych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, było dużym sukcesem, a także dowodem na to, że dialog pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi – w imię dobra pracowników – jest możliwy.

Uzgodnione zalecenia uzupełniają wspólną deklarację z 14 listopada 2008 r., której celem było określenie działań służących poprawie stanu świadomości pracodawców, związków zawodowych oraz pracowników związanych z problematyką stresu w pracy i metod jego zwalczania. Działania partnerów społecznych stanowią także realizację Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego tego problemu, z 8 października 2004 r.

Zdaniem organizacji pracodawców i związków zawodowych, prewencja oraz ograniczanie stresu związanego z pracą powinny znaleźć właściwe miejsce w strategiach BHP wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego należy rozszerzyć definicję środowiska pracy o czynniki psychospołeczne. Ponadto konieczne jest dokonanie w tym zakresie uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń BHP.
Zalecenia mają także formę katalogu dobrych praktyk, przygotowanego przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy:
definiowanie stresu, opracowanie katalogu czynników i działań niepożądanych,
działania prewencyjne ze strony pracodawcy,
opracowanie procedury składania skargi,
utworzenie komisji do rozpatrywania skarg pracowników,
kodeks etyczny,
odpowiedni dobór pracowników na poszczególne stanowiska, prowadzenie trafnej rekrutacji,
usprawnienie komunikacji,
jasne procedury, jednoznaczne cele,
pozytywne relacje w firmie, wsparcie społeczne,
uczestniczenie pracowników w podejmowaniu decyzji,
umożliwianie współzależności pomiędzy pracownikami,
różnorodność pracowników,
dbałość o autonomię pracowników,
indywidualne traktowanie pracowników.

(źr. za inf. Pracodawcy RP)

 

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC