Konto pracodawcy


Outplacement – jak rozstać się z pracownikiem?

Istnieje silne powiązanie pomiędzy poziomem efektywności pracowników, którzy zostają w  organizacji a wsparciem oferowanym osobom objętym zwolnieniem. Chęć pomocy odchodzącym pracownikom wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, a także pomaga utrzymać zaangażowanie i motywację osób pozostających w organizacji, co ma istotne znaczenie dla płynności i stabilności biznesu.
    
Czas zmian, reorganizacje, nowy właściciel, okresy rynkowych niepewności, wszystko to może stać się przyczyną decyzji o konieczności uruchomienia procesu zwolnień. Zmniejszanie zatrudnienia w wyraźny sposób wpływa na efektywność pracy niemalże wszystkich pracowników. Często ogólne wskaźniki efektywności całej organizacji mogą ulec drastycznemu obniżeniu. Uwaga pracowników rozproszona jest bowiem poprzez oczekiwanie na decyzję co do swoich dalszych losów w firmie, bądź też skierowana na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Oznacza to że cele biznesowe i ich realizacja odchodzą na drugi plan. W efekcie firma generuje niższy przychód, niż byłoby to możliwe w standardowych warunkach. W dłuższej perspektywie powoduje to zmniejszenie potencjalnych szans biznesowych, a tym samym ogromne straty dla organizacji.
– Decyzja o zwolnieniu może dotyczyć każdego pracownika, nawet uznanego za najlepszego w swojej dziedzinie, co z oczywistych powodów bywa niezrozumiałe zarówno dla tej osoby jak i pozostałych członków zespołu, – komentuje Hanna Więcewicz, Kierownik ds. Zmian w Karierze w agencji doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Sytuacja rozstania z pracownikiem wzbudza duży niepokój wśród osób pozostających w organizacji. Należy też pamiętać, że w trakcie zmian organizacyjnych wszyscy obserwują ruchy pracodawcy w zakresie tego jak traktuje pracownika przy rozstaniu. Takie informacje bardzo szybko rozprzestrzeniają się wewnątrz i poza organizacją. To jak potraktowane zostaną osoby odchodzące ma istotny wpływ na nastawienie, motywację i wyniki pracowników, którzy zostają. Zaoferowanie zwalnianym dobrego i skutecznego programu outplacementowego jest skutecznym sposobem na złagodzenie tego stanu rzeczy. Udział w outplacemencie to realna pomoc ze strony pracodawcy w tej trudnej sytuacji. Często przekłada się to też na zaangażowanie odchodzącej osoby w pracę, do ostatniego dnia jej wykonywania. Ma to pozytywny wpływ na pracę całego zespołu, atmosferę i dalsze funkcjonowanie organizacji. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji jako pracodawcy i przyczynia się do utrzymania pożądanego poziomu efektywność, – objaśnia Hanna Więcewicz.

Wykorzystanie przez pracodawcę programów outplacementowych, przeprowadzanych przez profesjonalne agencje doradztwa personalnego, minimalizuje ryzyko demotywacji oraz chęci zmiany pracy u kluczowych talentów firmy. Ma to duże znaczenie dla płynności i stabilności biznesu. Łagodzi negatywne emocje związane ze zwolnieniem, które są naturalne i pojawiają się u większości  osób w takiej sytuacji. Osoby pozostające w organizacji dostają informację, iż mimo zwolnienia firma zaopiekowała się pracownikami i wspiera ich w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Podczas udziału w outplacemencie zwalniani pracownicy otrzymują pełne przygotowanie do tego aby pewnie wkroczyć na rynek pracy, zyskując udzielane im przez konsultantów agencji wiedzę i poczucie bezpieczeństwa w tej niełatwej sytuacji. Aby zapewnione wsparcie było faktyczną pomocą, warto w momencie podejmowania przez pracodawcę decyzji o zapewnieniu wsparcia pracownikom objętym restrukturyzacją weryfikować jakość oraz poziom skuteczności oferowanych programów outplacementowych. Jak wynika z doświadczeń ManpowerGroup, niezwykle istotne dla organizacji i pozostających pracowników jest także zebranie informacji zwrotnych od uczestników programu outplacementowego. Opinie te zwykle potwierdzają, że tego typu wsparcie było bardzo potrzebne do skutecznego i sprawnego znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, a także zachowania wiary w siebie.   

Sięgający po outplacement klienci firmy doradztwa personalnego ManpowerGroup, zwykle pytają o indywidualne programy dla pracowników na stanowiskach menadżerskich. Outplacement przeprowadzany może być jednak zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej i dotyczyć każdego szczebla stanowiska. W zależności od wybranego przez pracodawcę zakresu, outplacement może przybrać bardzo różne formy. Mogą to być zarówno warsztaty z obszaru poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy, czy też konsultacje prawne i psychologiczne. Najbardziej efektywne programy outplacementu trwają minimum 3 miesiące, a w ich zakres wchodzą warsztaty, program poszukiwania ofert pracy oraz, co najmniej, kilkugodzinne konsultacje z doradcą.

Jednym z istotnych elementów programu outplacementowego stanowi przygotowanie przez konsultanta CV kandydata, które w możliwie jak najlepszy sposób zaprezentuje go na rynku pracy i stanie się przepustką do rozmów kwalifikacyjnych. Podkreśli ono sukcesy i silne strony danej osoby, które przyciągną uwagę rekrutujących i zapewnią większą responsywność na wysyłaną przez nią ofertę. Ustalenie wspólnie z prowadzącym konsultantem strategii poszukiwań pracy stanowi kolejną wartość programu outplacementowego. Najważniejszym elementem w tym zakresie jest nauczenie uczestników jak samodzielnie poszukiwać pracy po zakończeniu trwania programu. Outplacement to również uzyskanie wiedzy na temat niestandardowych sposobów szukania pracy, do jakich należy np. networking. Końcowym efektem programu może być strategiczny plan zarządzania własną karierą, ustalenie ścieżki rozwoju i docelowego stanowiska, do jakiego uczestnik programu chce dojść. Jest to ustalenie planu działań na najbliższy czas, zbudowanie odpowiednich kontaktów biznesowych, rozwoju określonych kompetencji i umiejętnego prezentowania swoich sukcesów.

(źr. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC