Konto pracodawcy


Najbardziej optymistyczna prognoza zatrudnienia - w logistyce i transporcie +20 proc.

Jak wskazuje najnowszy Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2014 r. – możemy liczyć na duży optymizm pracodawców w Polsce i najwyższą od dwóch lat prognozę netto zatrudnienia +9 proc., która jest najwyższym wynikiem wśród państw Unii Europejskiej. Najlepsza koniunktura jest przewidywana dla branż Transport/ Logistyka/ Komunikacja, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, a także Handel detaliczny i hurtowy.

Jak wynika z opublikowanego właśnie kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia ManpowerGroup, pracodawcy w Polsce są wyraźnie optymistyczni co do planów zatrudnienia w I kwartale 2014 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +9 proc.. To trzeci z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju i jednocześnie najwyższa prognoza od IV kwartału 2011 r.       Spośród 756 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 13 proc. firm, 9 proc. zamierza redukować etaty, a 72 proc. nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi +4 proc.    - Oznaki stopniowego ożywienia rynku pracy obserwujemy w badaniu ManpowerGroup już od kilku kwartałów, jednak takiego wzrostu optymizmu wśród przedsiębiorców w Polsce, jaki obserwujemy obecnie, nie było od ponad dwóch lat, - komentuje Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. - Pracodawcy, korzystając  ze sprzyjającej koniunktury, coraz chętniej tworzą nowe miejsca pracy. Jednocześnie nauczeni doświadczeniem, że rynek pracy nieustannie się zmienia, coraz częściej wdrażają elastyczne formy zatrudnienia a także outsourcing procesów i funkcji. Te coraz bardziej doceniane przez firmy w Polsce rozwiązania zwiększają efektywność przedsiębiorstw, co w dobie niezwykle konkurencyjnej gospodarki jest bardzo istotne. Spodziewamy się, że optymizm pracodawców będzie w najbliższym roku stopniowo rósł, - dodaje Iwona Janas.

W I kwartale 2014 r. w ośmiu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+20 proc.) oraz Produkcja przemysłowa (+14 proc.). Kolejne branże, które uzyskały wysoką prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/ Hotele (+12 proc.) oraz Handel detaliczny i hurtowy (+11 proc.). Dodatnie wyniki odnotowano również dla sektorów Budownictwo (+7 proc.), Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (+5 proc. dla obu), a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (+2 proc.). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi (-9 proc.) oraz Instytucje sektora publicznego (-2 proc.). 

W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy odnotowano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, o 11 punktów procentowych, a także dla Transport/ Logistyka/ Komunikacja, o 10 punktów procentowych. Zauważalnej poprawie uległy również prognozy w sektorach Restauracje/ Hotele, Produkcja przemysłowa oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (odpowiednio o 7, 6 i 5 punktów procentowych). Pogorszenie prognozy zatrudnienia odnotowano w trzech sektorach. Największy spadek uzyskano w branżach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, o 15 punktów procentowych, a także Budownictwo, o 7 punktów procentowych. W zestawieniu rok do roku  prognozy są wyższe w ośmiu z 10 badanych branżach. Dynamiczny wzrost odnotowała Produkcja przemysłowa, o 18 punktów procentowych, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja oraz Budownictwo, odpowiednio o 16 i 13 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 11 punktów procentowych, a także dla sektora Restauracje/ Hotele, o 10 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nastąpiło w dwóch sektorach: Instytucje sektora publicznego oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych.   We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia w I kwartale 2014 r. jest dodatnia. Najlepsze nastroje wśród pracodawców widać w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +12 proc.. Wysoki wynik odnotowano również w regionach Południowym i Północnym, w których uzyskano prognozę netto zatrudnienia +9 proc. (dla obu). W regionach Centralnym, Północno-Zachodnim oraz Wschodnim prognoza netto zatrudnienia wynosi +7 proc. (dla każdego).   W porównaniu z IV kwartałem 2013 r. prognoza zatrudnienia wzrosła w pięciu z sześciu badanych regionach. Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim oraz Północno-Zachodnim, odpowiednio o 9 i o 6 punktów procentowych. W regionach Południowym i Północnym  prognoza wzrasta o 4 punkty procentowe (dla obu). W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano we wszystkich sześciu badanych regionach. Najbardziej dynamicznie wzrosła prognoza w regionie Południowym, o 17 punktów procentowych. Znaczna poprawa, o 11 punktów procentowych, odnotowana została w regionach Północnym oraz Północno-Zachodnim. Prognoza zwiększyła się, odpowiednio o 9 i o 7 punktów procentowych, w regionach Południowo-Zachodnim oraz Centralnym.  

O badaniu - w zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 tys. pracodawców, wyniki pokazują, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w I kwartale 2014 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 34 z 42 badanych krajach i terytoriach. W ujęciu kwartalnym plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 21, a osłabieniu w 15 krajach. Analiza rok do roku pokazuje wzrost prognoz lub ich względną stabilność w 21, a pogorszenie w 17 krajach. Najbardziej pozytywne sygnały dotyczące planów zwiększania zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. płyną z Tajwanu (+39 proc.), Indii (+33 proc.) i Nowej Zelandii (+21 proc.). Najniższe i jednocześnie jedyne ujemne prognozy netto zatrudnienia uzyskano kolejny kwartał z rzędu dla krajów europejskich: Włochy (-10 proc.), Irlandia, Finlandia (-6 proc. dla obu), Hiszpania (-4 proc.), Słowacja (-2 proc.) i Belgia (-1 proc.). Polska uzyskała najwyższą prognozę spośród krajów Unii Europejskiej. 

(źr. za inf. ManpowerGroup)

kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
Bezpieczna podróż naszych dzieci w wakacje – jak o to zadbać?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC