Konto pracodawcy


Łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia, czyli jak przetrwać kryzys?

 

Dorota Strzelec psycholog pracy i konsultant ds. zarządzania kadrami, dyrektor firmy doradczej StaffPoland Sp. z o.o

 

Łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia, czyli jak przetrwać kryzys?

 

Spowolnienie gospodarcze bądź okresowy spadek zamówień to wyzwania, przed którymi w ostatnich latach staje coraz więcej przedsiębiorstw. Kiedy wyczerpują się możliwości doraźnych oszczędności (np. renegocjacja kontraktów z dostawcami, ograniczenie budżetu szkoleń, rezygnacja z niektórych świadczeń pozapłacowych), przychodzi trudny moment analizy ilości oraz wydajności zatrudnianych pracowników.

 

Jednocześnie częste wahania koniunktury gospodarczej znacząco zmieniły świadomość pracodawców – coraz więcej firm w trudnej sytuacji stara się aktywnie poszukiwać możliwości różnych form redukcji kosztów pracy i restrukturyzacji zatrudnienia, traktując zwolnienia grupowe jako rozwiązanie ostateczne. Z roku na rok rośnie także odsetek pracodawców przykładających dużą wagę do łagodzenia skutków trudnych decyzji personalnych, przede wszystkim poprzez otwartą komunikację z załogą oraz zapewnienie wsparcia zwalnianym pracownikom.


W przypadku konieczności redukcji kosztów przy okresowej dekoniunkturze, pracodawcy mogą korzystać z rozwiązań w zakresie:
- Kosztów zatrudnienia – np. redukcja wymiaru etatu, zamrażanie premii i dodatków, czasowe obniżenie wynagrodzenia;
- Czasu pracy – np. urlopy bezpłatne, wypożyczenie pracowników innemu pracodawcy;
- Zmian organizacyjnych – np. szkolenia wewnętrzne, zmiany stanowisk lub zakresów obowiązków,  przekwalifikowanie pracowników.


Niezależnie od charakteru podejmowanych działań oszczędnościowych, warto jest szczególnie zadbać o firmowe talenty i kluczowych pracowników, aby ich dobrowolne odejścia nie wpłynęły dodatkowo na pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

 

Odejścia bez zwolnień
W większych firmach coraz bardziej popularne stają się tzw. programy dobrowolnych odejść (PDO). Rozwiązanie to znacznie ogranicza poziom napięcia wśród załogi i wpływa na wizerunek pracodawcy, eliminując przy tym ryzyko ewentualnych roszczeń pracowniczych i procesów sądowych. Ważną zaletą PDO jest także możliwoś  objęcia programem osób, które w standardowej procedurze byłyby objęte ochroną przed zwolnieniem. PDO wiąże się natomiast z koniecznością zapewnienia budżetu na zachęty finansowe dla pracowników, które mogą obejmować nie tylko dodatkowe odprawy, ale też różne świadczenia socjalne lub program outplacement pomagający znaleźć nową pracę. Pracodawcy muszą jednak uważać, aby nie wpaść w pułapkę utraty najbardziej cennych pracowników w ramach PDO.  Można tego uniknąć konstruując odpowiednio regulamin programu.

 

Kiedy zwolnień nie da się uniknąć
Niezależnie od ilości zwalnianych pracowników powinien być to dobrze przemyślany i zaplanowany proces, aby uniknąć ryzyka dodatkowych roszczeń. Najważniejszą kwestią jest ustalenie kryteriów doboru pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych, tak aby były one zgodne z przepisami prawa oraz niedyskryminujące. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że najczęstsze przyczyny roszczeń zwalnianych pracowników obejmują: brak sformalizowanej oceny pracy - systemu ocen, zbyt ogólne podanie przyczyn zwolnienia pracownika, dyskryminujące kryteria jako podstawa wyboru pracownika do zwolnienia, niewłaściwą podstawę prawną zmiany warunków zatrudnienia, konflikty pracownicze lub zarzuty mobbingu wynikające z napiętej sytuacji.

 

 

Zobacz także:
kobiety w logistyce
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
Bądźmy Sobą – o różnorodności i wartościach na 8. FORUM KOBIET W LOGISTYCE
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Nowe zasady wystawiania faktur – NIP na paragonie
Zmiany w drogowych kontrolach technicznych
Ubezpieczenie cargo – co powinieneś wiedzieć?
Co zrobić, jeśli kierowca miał wypadek przy pracy?
Wyjęcie karty z tachografu – kiedy kierowca może to zrobić?
Europejski Urząd ds. Pracy - będzie kontrolować polskich kierowców w Europie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Wyzwania rynku dedykowanej logistyki kontraktowej – komentarz ID Logistics
Kolejne rekordy na rynku magazynowym
Pakiet mobilności – jeszcze nie wszystko stracone
Opłacalność usług transportowych – cena nadal rządzi branżą TSL?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
JF Hillebrand rozwija usługi dla enoturystyki
Zdążyć na czas – Fracht FWO Polska o transporcie wyposażenie quada na rajd w Ch ...
Połączenie mocy maszyny z ludzką sprwnością - DB Schenker bada wykorzystanie egz ...
Sprzedano część Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu
UPS inwestuje w autonomiczne ciężarówki
Co drugi kandydat rozważający ofertę pracy ocenia biuro oraz jego lokalizację
Frigo Logistics rozpoczął w Radomsku kompleksową obsługę sieci Carrefour
Bohaterowie dróg poszukiwani - rusza kampania #HEROTRUCKER
XBS Logistics wynajął już drugi magazyn w parku P3 Błonie
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC