Konto pracodawcy


Nie będzie już wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR

Zarząd EPAL zaleca zakończenie wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR w związku z zakończeniem umowy o wspólnym poolu palet z dniem 1 maja 2017 roku. Decyzja podyktowana była utrzymaniem jakości poolu europalet EPAL oraz bezpieczeństwem pracowników, towarów i procesów logistycznych.


Zarząd European Pallet Association e.V. (EPAL) podjął decyzję o zakończeniu umowy o wymienialności palet pomiędzy EPAL i Rail Cargo Austria AG (RCA) z dniem 1 maja 2017 r. W październiku 2014 r. EPAL zawarł z RCA umowę w ramach której europalety EPAL i palety UIC/EUR mogły być między sobą wymieniane (EPAL zawarł z RCA jako kolejami przewodniczącymi grupie roboczej „Paletyzacja” w zakresie wymiany europalet EPAL i palet UIC/EUR). Teraz EPAL zaleca zaprzestania wymiany europalet EPAL na palety UIC/EUR. Zarząd EPAL uzasadnia ten krok zasadniczymi brakami w organizacji wymiany palet ze strony UIC, m.in. w zakresie zabezpieczenia jakości oraz zwalczania importu fałszywych palet UIC/EUR do UE. W celu uniknięcia niekorzyści dla użytkowników, dla wymiany palet UIC/EUR wyprodukowanych do końca lutego 2017 r. obowiązują odpowiednie okresy przejściowe.
- EPAL nie jest już w stanie zagwarantować, że palety UIC/EUR będą spełniały warunki dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa stawiane europaletom EPAL. W szczególności niekontrolowany import fałszywych palet UIC/EUR zagraża jakości oraz bezpieczeństwu poolu. Zgodnie z badaniami EPAL, na rynku znajduje się ponad 4 miliony fałszywych palet UIC/EUR z Ukrainy i jest ich coraz więcej. Przede wszystkim w Europie Wschodniej coraz częściej fałszuje się palety UIC/EUR. EPAL ponosi odpowiedzialność za jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet, a przemysł, handel i logistyka mogą na nim polegać – powiedział  Martin Leibrandt, CEO EPAL. Jednocześnie EPAL potwierdza swoją gwarancję jakości organizacji poolu na skalę międzynarodową.
Od zawarcia umowy o wymienialności między EPAL i UIC w październiku 2014 r., UIC nie podjęło żadnych działań porównywalnych z krokami podjętymi przez EPAL w celu ochrony jakości i bezpieczeństwa palet UIC/EUR. W wielu krajach brakuje jakiejkolwiek organizacji wymiany przez UIC. Równocześnie UIC po trwających 2,5 roku negocjacjach odrzuciło ofertę EPAL dotyczącą przejęcia przez EPAL organizacji zabezpieczenia jakości oraz ochrony marki dla palet UIC/EUR. W związku z negatywnymi konsekwencjami tej postawy UIC, EPAL nie jest w stanie w dalszym ciągu zalecać wymianę europalet EPAL z paletami UIC/EUR. Zakończenie obowiązywania umowy o wymienialności jest z punktu widzenia EPAL jedyną możliwością, aby również w przyszłości móc efektywnie chronić jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet EPAL.

O EPAL: Stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL), posiadające w obrocie ponad 450 milionów europalet oraz 20 milionów gitterboxów.
(źr. EPAL)

 

kobiety w logistyce
Ellina Lolis country managerem JF Hillebrand – operatora logistycznego rynku napojów i alkoholi
Polka awansowała w globalnej strukturze Grupy GEFCO
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Do czego polski przewoźnik ma najwięcej pytań?
Dachser radzi jak przygotować się na twardy Brexit
Jak przygotować kierowcę do kontroli?
Prowadzisz magazyn – lepiej sprawdź czy masz instrukcję bhp prac transportowych
Jak obniżyć koszty operacyjne firm?
Duże zmiany na rynku transportów do 3,5
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Kondycja polskiego transportu drogowego będzie słabnąć?
Cofnięty licznik plagą na polskim rynku samochodów używanych?
Czy na rynku nieruchomości logistycznych czekają nas kolejne rekordy – Prologis prognozuje rok 2019
10 lat rynku magazynowego w Polsce i 10 zmiennych, które znaczyły najwięcej
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DB Schenker modernizuje sieć krajową wdrażając 800 nadwozi wymiennych
Gefco uruchomiło przewozy kolejowe towarów ADR do Chin
Agility podsumowało 2018 rok
Prologis stworzył nowy rodzaj umowy najmu powierzchni magazynowej
7R ruszyło z kolejną inwestycją na Śląsku
Robot zamiast kuriera - FedEx Express wprowadza nowe rozwiązanie w dostawach ze skle ...
Ladies' Winter Tea 2019
W porcie gdańskim powstanie nowoczesna przestrzeń dla startupów, edukacji młodzie ...
Rail Cargo Group wybrał Spedcont na operatora przeładunków połączenia Polska-Tur ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC