Dodaj ogłoszenie o pracy


Kuehne+Nagel publikuje wyniki za 2022 rok

Grupa Kuehne+Nagel zamknęła rok finansowy 2022 z wyjątkowo dobrym wynikiem. Obroty netto wzrosły o 20% do 39,4 mld CHF, EBIT o 28% do 3,8 mld CHF, a zysk netto o 30% do 2,8 mld CHF. Współczynnik konwersji opisujący relację EBIT do zysku brutto Grupy wyniósł 33,9%. Wszystkie jednostki biznesowe znacząco przyczyniły się do sukcesu firmy. Ze względu na ogólne spowolnienie gospodarcze, wynik w IV kwartale 2022 roku był słabszy niż w pozostałej części roku.

Z dzisiejszej perspektywy, w 2023 r. otoczenie makroekonomiczne będzie nadal trudne ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej i inflację. Oczekujemy jednak, że pozytywny trend wzrostu i zysków, który utrzymuje się od wielu lat, z wyłączeniem wolumenów biznesowych i wyników finansowych za lata 2021 i 2022, utrzyma się także w tym roku. Ostatnie lata były wynikiem szczególnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa.

- Rok finansowy 2022 był dla Kuehne+Nagel wyjątkowy pod wieloma względami. To rok zarówno sukcesów finansowych, jak i wyzwań dla nas i naszych klientów. Dzięki oddanym pracownikom mogliśmy zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoko jakościowe usługi logistyczne. Teraz jest właściwy czas, aby rozpocząć realizację strategicznego planu działania na rok 2026 i zapewnić trwały sukces Kuehne+Nagel w przyszłości, koncentrując się na jakości, zadowoleniu klientów i motywacji pracowników – powiedział Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG.

Logistyka morska
W 2022 r. obroty netto morskiej jednostki biznesowej wyniosły 18,8 mld CHF, a EBIT 2,0 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 58,1%. Wolumen kontenerów na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 4,4 mln TEU. W 2022 r. marża na kontener była na historycznie wysokim poziomie. W drugiej połowie 2022 r. obniżała się złożoność globalnego rynku kontenerowego.

Logistyka lotnicza
Obroty netto w lotniczej jednostce biznesowej w 2022 r. wyniosły 11,7 mld CHF, a EBIT 1,4 mld CHF. Współczynnik konwersji osiągnął 47,5%. Wolumen przewozów lotniczych na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 2,2 mln ton. Marża na 100 kg była na bardzo wysokim poziomie w ciągu całego 2022 r. Popyt utrzymywał się na wysokim poziomie na większości szlaków handlowych. Po zawirowaniach w lotnictwie komercyjnym latem 2022 r., w drugiej połowie roku podaż pozostała niestabilna.

Logistyka drogowa
W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki drogowej wyniosły 4,0 mld CHF, a EBIT 146 mln CHF. Sieć połączeń była dobrze wykorzystana we wszystkich regionach. Sytuacja dochodowa drogowej jednostki biznesowej w 2022 r. pozytywnie się rozwijała.

Logistyka kontraktowa
W roku obrotowym 2022 obroty netto logistyki kontraktowej wyniosły 4,9 mld CHF, a EBIT 187 mln CHF. Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka ta zarządzała łącznie 10,3 mln mkw. powierzchni magazynowych. Obiekty logistyki kontraktowej były w pełni wykorzystywane na całym świecie. Tylko w 2022 roku jednostka ta zrealizowała ponad 150 nowych projektów logistycznych, korzystając z wielkopowierzchniowych magazynów z najnowocześniejszą technologią i robotyką.

Roadmap 2026
Z okazji Capital Market Day w dniu 1 marca 2023 r. Grupa Kuehne+Nagel przedstawiła swój nowy strategiczny plan działania na 2026 r. (Roadmap 2026). Plan jest zaprojektowany na najbliższe cztery lata i stanowi podstawę do dalszego rozwoju strategii zakończonej pomyślnie pod koniec grudnia 2022 r. Celem strategicznym Roadmap 2026 jest znaczne zwiększenie siły zarobkowej firmy. Sprawdzony model „asset-light” zostanie zachowany. Plan działania do 2026 r. składa się z czterech wzajemnie wspierających się międzywydziałowych kamieni milowych:

1. Kuehne+Nagel Experience: jakość, zadowolenie klientów i motywacja pracowników
2. Digital Ecosystem: dane i technologia jako przewaga konkurencyjna
3. Living ESG: konkretne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju
4. Market Potential: plany rozwoju geograficznego i wysokomarżowe usługi

Roadmap 2026 zawiera jasno określone plany zarówno pod względem wyżej wymienionych obszarów we wszystkich czterech jednostkach biznesowych, jak i pod względem docelowych wyników. Na poziomie Grupy, Kuehne+Nagel dąży do osiągnięcia współczynnika konwersji od 25% do 30% do 2026 roku.

Szczegóły planu działania 2026 można znaleźć na stronie internetowej: https://roadmap2026.kuehne-nagel.com

(źr. Kuehne + Nagel)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.