Dodaj ogłoszenie o pracy


Forum Kobiet w Logistyce wybrało Mistrzów ESG w Logistyce 2023!

Forum Kobiet w Logistyce wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2023”. To pierwsza edycja konkursu, która była kontynuacją zapowiedzi sprzed roku, która padła w trakcie ubiegłorocznej edycji Forum. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG i działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które mogą być wzorem we wdrożeniu strategii ESG w swoich organizacjach. Organizatorką konkursu „Mistrz ESG w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak, twórczyni i organizatorka Forum Kobiet w Logistyce, redaktor naczelna portalu Pracujwloistyce.pl.

Od ESG nie ma ucieczki. Dyrektywa CRSD dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju obowiązuje od grudnia ub.r. Nakłada ona nowe wymogi co do obowiązków raportowania niefinansowego z działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) – na razie dotyczy to wielkich firm, ale obowiązek ten ma być rozszerzany od 2024 roku o kolejne przedsiębiorstwa, w zależności od wielkości i spełniających określone kryteria m.in. wielkości zatrudnienia i przychodów. Należą do nich także firmy z branży TSL.

Tematyka związana z ESG w logistyce została też wpisana na stałe w agendę Forum Kobiet w Logistyce. W tym roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Mistrz ESG w Logistyce roku”.

Mistrzowie ESG w Logistyce 2023 wybrani!
Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego. Zgłoszenia dokonywano za pomocą ankiety, w której należało opisać swoje projekty w zakresie ESG. Oceny projektów i działalności zgłoszonych do konkursu dokonała Kapituła, powołana przez organizatorkę Forum Kobiet w Logistyce - Beatę Trochymiak, w skład której wchodzą: Aleksandra Zielińska Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland; dr Marta Szymborska Menedżerka ds. Komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska oraz Beata Konecka, niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR w logistyce.

W drodze punktacji wybrano zwycięzców. Tytuł „Mistrza ESG w Logistyce 2023” w pierwszej edycji konkursu otrzymały firmy:

Grupa Raben - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ochrona klimatu (Enviromental) kapituła konkursu szczególnie doceniła zrealizowane przez firmę projekty w zakresie dekarbonizacji i niskoemisyjności transportu drogowego

AVON Polska - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: działalność społeczna (Social), kapituła doceniła misję AVON, którą jest tworzenie lepszego świata dla kobiet i dla nas wszystkich, realizację długofalowych kampanii przeciw rakowi piersi oraz kampanii przeciwdziałania przemocy

Prologis - „Mistrz ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance), kapituła doceniła firmę za politykę równouprawnienia i różnorodności, za projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w obiektach budowanych przez firmę na całym świecie.

W każdej z trzech kategorii kapituła konkursu przyznała też wyróżnienia. Otrzymały je firmy:
Kuehne + Nagel za działania na rzecz ochrony klimatu
ABC Czepczyński za działalność społeczną
DB Schenker za działalność w ramach ładu korporacyjnego, równouprawnienia i różnorodności

O konkursie „Mistrz ESG w Logistyce roku”
Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie punktacji udzielonej niezależnie przez każdą z członkiń kapituły, a suma wszystkich punktów – czyli największa ich liczba, wskazała najlepszych. Udział w konkursie był otwarty i można zgłosić swoją firmę, wypełniając ankietę, w której można było opisać swoje projekty w zakresie ESG w 3 kategoriach: ochrony klimatu, działalności społecznej i ładu korporacyjnego.

11. Forum Kobiet w Logistyce odbyło się w dniach 29-30 maja w Józefowie k/Warszawy, pod hasłem „Excellence Together”. Wyróżnienia i statuetki „Mistrzowie ESG w Logistyce roku” zostały wręczone zwycięzcom w trakcie uroczystej gali wieczorem 29 maja w pierwszym dniu Forum.

(opr. Pracujwlogistyce.pl)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.