Dodaj ogłoszenie o pracy


Prezes nie zgodził się na awans właśnie dlatego, że jestem kobietą… - RAPORT

Teorie o tym, że branża TSL (transport-spedycja-logistyka) jest mocno zmaskulinizowana nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rynku pracy. Liczba kobiet tu pracujących wynosi obecnie 47% ogółu zatrudnionych . Jednakże, istnieje wiele społecznych i ekonomicznych barier, które uniemożliwiają paniom sięganie po stanowiska menedżerskie. Aż 41% kobiet nie miało szans na awans ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją. Pomimo postępu w zakresie równości płci mamy jeszcze długą drogę do przebycia, aby wyrównać szanse kobiet na rynku pracy. – tak wynika z raportu Forum Kobiet w Logistyce pt. „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej”.

Celem badania i raportu Forum Kobiet w Logistyce pt. „Przywództwo kobiet w logistyce - gdzie jesteśmy i co dalej?” z grudnia 2022 r. jest rozpoznanie i zdefiniowanie potencjalnych obaw i problemów związanych z rozwojem zawodowym kobiet jako liderek i decydentek w branży logistycznej. To badanie umożliwia identyfikację rzeczywistych barier na drodze do awansu kobiet na wyższe stanowiska liderskie.

- Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie określić tendencje środowiska, jeśli chodzi o rozumienie kwestii sprawiedliwości, różnorodności i integracji w miejscu pracy. Wyniki badania mogą pomóc organizacjom w przeprowadzeniu zmian w procesach rekrutacji i planowaniu ścieżek kariery kobiet, co może przynieść poprawę sytuacji w zakresie ich awansu oraz przyczynić się do zwiększenia liczby pań na wyższych stanowiskach menedżerskich i w zarządach firm – mówi Beata Trochymiak, twórczyni Forum Kobiet w Logistyce, współautorka raportu.

- Debata na temat dyskryminacji kobiet w przywództwie jest wciąż otwarta, dotyczy wszystkich sektorów gospodarki i stanowisk. W niektórych branżach, takich jak logistyka i transport, różnica w reprezentacji płci jest tak duża, że zaprzecza wszelkim statystykom, które mogłyby wskazywać na trend poprawy. Nie tylko logistyka wymaga zmodyfikowanego podejścia do przywództwa. W obecnym środowisku geo-społeczno-politycznym prowadzenie firmy wymaga zupełnie innych kompetencji i umiejętności. Chociaż obserwujemy postępy w zakresie powierzania kobietom ról przywódczych, to jeszcze mamy długą drogę do przebycia, aby wyrównać szanse pań na rynku pracy – mówi prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, współautorka raportu.

Bo jesteś kobietą…
Główne wnioski płynące z raportu „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” są takie, że nadal wiele kobiet mierzy się z barierami płci i wykluczeniami, które uniemożliwiają im awans na stanowiska menedżerskie. Aż 34% ogółu respondentek odpowiedziało, że na swojej drodze do awansu spotkało się z niepożądanymi komentarzami lub zachowaniami w pracy, które w ich odczuciu były obraźliwe, żenujące lub krzywdzące. Wśród najczęściej wymienianych i powtarzających się uczestniczki badania wskazały na: dyskryminację z powodu ciąży albo wychowywania dzieci, komentarze o podtekście seksualnym, dyskryminację ze względu na płeć. A do najbardziej drastycznych zachowań i komentarzy można zaliczyć:„rolą kobiet jest realizować to, co mężczyźni ustalili” albo „prezes nie zgodził się na awans właśnie dlatego, że jestem kobietą”.

Bo nie jesteś tak dobra jak on
Za główne bariery, najbardziej ograniczające szanse kobiet na awans na wyższe stanowiska menedżerskie, respondentki badania Forum Kobiet w Logistyce uznały: brak pewności siebie i brak wiary w wygraną (62%), obowiązki związane z życiem prywatnym, np. wychowywanie dzieci (51%) i brak uznania kompetencji kobiet za równe kompetencjom mężczyzn (41%). 42% ogółu biorących udział w badaniu dostrzega bariery w samej organizacji ich miejsc pracy np. w strategii rozwoju firmy i ogólnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi (23%), albo z powodu braku wsparcia w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych (19%). Trzeba też dodać, że kobiety często otrzymują awans dopiero, kiedy w ich firmach są do wykonania zadania wybitnie trudne albo wręcz obciążone ryzykiem porażki.

Czas na kompetencje charakterystyczne dla przywództwa kobiet
Pomimo że w polskiej gospodarce kobiety stanowią 44% kadry kierowniczej (Eurostat 2022), to zaledwie kilkanaście procent z nich zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze. Jak wynika z badania Forum Kobiet w Logistyce, brak wiary w swoje możliwości i w swoje kompetencje, a także stereotypy to największe bariery, które pokonują kobiety na drodze do awansu.

Brak równości płci na stanowiskach menedżerskich nie tylko hamuje postęp w łańcuchach dostaw, ale także znacząco kosztuje gospodarkę. Stąd istnieje potrzeba wspierania kobiet w awansie na stanowiska liderskie. Być może to najlepszy czas, aby wykorzystać cenne i bardzo istotne dla przywództwa nowej rzeczywistości kompetencje charakterystyczne dla przywództwa kobiet takie jak: zdolność do współpracy, empatię, dobrą organizację pracy i komunikatywność.

O badaniu: badanie przeprowadzono na przełomie maja/czerwca 2022 r. za pomocą ankiety online. Raport wydano w grudniu 2022 r. W badaniu udział wzięło 99 menedżerek z branży logistycznej, będących częścią społeczności Forum Kobiet w Logistyce w Polsce.

Raport Forum Kobiet w Logistyce pt „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” można pobrać na stronie:
https://kobietywlogistyce.pl/wp-content/uploads/2022/12/Raport_Przyw%C3%B3dztwo_Kobietw_Logistyce_ForumKobietwLogistyce_06122022.pdf 

aut. Beata Trochymiak

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.