Konto pracodawcy


Kobiety w logistyce wiedzą czego chcą! Jak odnajdują się na rynku pracy w czasie pandemii?

Kobiety zajmują coraz większą część najwyższych stanowisk w logistyce i w łańcuchach dostaw. 17 proc. dyrektorów ds. łańcucha dostaw to kobiety - tak wynika z badania „2020 Women in Supply Chain Survey” firmy Gartner. To wzrost o 6 proc. z 11 proc. w 2019 r. Jednakże jak wskazują też badania - ścieżka do sięgania po najwyższe stanowiska wykazuje regres. W 2019 roku kobiety zajmowały 28 proc. stanowisk prezesów lub dyrektorów zarządzających w łańcuchu dostaw, niestety w ubr. udział ten spadł do 21 proc. Sytuację pogorszyła pandemia, kiedy to wiele kobiet będąc na ścieżce rozwoju zawodowego albo w jakimś punkcie zmiany i wycofało się z nich, czując zagrożenie. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy Polki sięgają po awanse w tym trudnym czasie i co dla nich jest najważniejsze w ich karierze?

Rozwój kariery kobiet w logistyce
Według badania Gartnera "2020 Women in Supply Chain Survey" na świecie kobiety stanowią 39 proc. wszystkich pracowników łańcucha dostaw. W Polsce według szacunków Pracujwlogistyce.pl (na podstawie działań w ramach Forum Kobiet w Logistyce, a także ankiet Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL) udział ten szacujemy od 49 do 53 proc. Na stanowiskach zarządczych w łańcuchach dostaw jest ok. 20 proc. pań. Czy czas pandemii coś zmienił w tym zakresie? Covid-19 jest okresem próby z powodu dynamicznych zmian zarówno w gospodarce, jak i na rynku pracy. To czas kiedy musimy mierzyć się z nowymi warunkami pracy (np. home office) i zmianami w rozwoju zawodowym. Raport Gartnera zwraca uwagę na ważną zmianę w czasie pandemii - kobiety na średnim szczeblu kierowniczym, które chciały sięgać po wyższe stanowiska lub zmienić pracę z uwagi na wyższe stanowisko, w czasie pandemii zaczęły nieco tracić „grunt pod nogami” i wycofywać się ze ścieżek awansu. Być może uznawały, że nie jest to odpowiedni czas, by naruszać dotychczasową stabilną sytuację i strefę komfortu, w której były dotychczas.

Zmiana pracy tak, ale…
Z kolei badanie rynku pracy kobiet, przeprowadzone w Polsce przez ManpowerGroup i HRlink wskazuje, że Polki przy odpowiedniej motywacji są otwarte na nowe wyzwania. Aż 49 proc. z nich byłoby skłonnych zmienić pracę, gdyby zaproponowano im lepsze warunki finansowe. 19 proc. zrobiłoby to dla lepszej perspektywy rozwoju zawodowego. Jednakże tylko 5 proc. pań zdecydowałoby się przejść do innej firmy ze względu na możliwość objęcia wyższego stanowiska. Jak wskazuje ManpowerGroup i HRlink generalnie Panie są otwarte na zmianę pracy, bo tylko 1 proc. deklaruje, że nie zmieniłoby pracy w czasie pandemii. A jak jest w logistyce?

- W większości przypadków motorem zmian jest chęć dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Panie często też decydują się na zmiany po urlopach rodzicielskich. Szybko reagują na potrzeby rynku rekrutacyjnego. Mają dużą zdolność adaptacyjną i otwartość jeżeli chodzi o zmianę swojego profilu zawodowego i zdobycie nowych kompetencji oraz umiejętności. A czy chętnie sięgają po awanse z własnej inicjatywy? Zdecydowanie tak – są w tym zdeterminowane. Z dużą konsekwencją realizują wyznaczony sobie kierunek rozwoju i chętnie podejmują się nowych wyzwań. Jest w tym też duża zasługa ich przełożonych i zespołów w jakich pracują - mówi Anita Koralewska Ratajczak, HR Group Director, Raben Management Service.

- Kobiety są różne i nie można ich generalizować. Są takie, które odważnie spełniają swoje marzenia, realizują ambicje i biorą udział w rekrutacjach. Są też takie panie, które wolą być dostrzeżone i docenione za swój wkład pracy, wiedzę i kompetencje. W takich wypadkach częściej czekają na propozycje awansu. Panie decydują się na wprowadzenie zmian w swoim życiu z różnych powodów. W zależności od przypadku są to potrzeby: rozwoju, większego wpływu, samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji, realizacji własnych pomysłów lub też zwykłej odmiany, przeorganizowania życia i ułożenia go w nowym porządku, czy większego poczucia bezpieczeństwa – wyjaśnia Dagmara Głowacka, Dyrektor Polityki Personalnej DB Schenker w klastrze North & East Europe. - Motywacje bywają różne. Istotna jest również jakość miejsca pracy – atmosfera, kultura organizacyjna, czy zespół w którym będą mogły realizować swoje zadania – dodaje.

Wynagrodzenia – równości ciągle brak
Mężczyźni zajmujący stanowiska zarządcze w łańcuchach dostaw zarabiali w ubr. średnio o ok. 23 proc. więcej niż kobiety – tak przynajmniej wynika z badania Institute for Supply Management, które wykazało różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach. Jeśli chodzi o cały rynek pracy, to Polska ma jedną z najniższych luk płacowych w UE - 8,8 proc. Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE wynosi 16 proc. i w ostatniej dekadzie prawie nic się nie zmieniło pod tym względem. W całej UE różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn waha się od 3,5 proc. w Rumunii do 25,6 proc. w Estonii. Poniżej 10 proc. odnotowują, poza Polską, takie kraje jak Belgia, Włochy, Luksemburg, Rumunia i Słowenia. A z kolei w Czechach, Niemczech, Estonii i Wielkiej Brytanii różnica ta wynosi ponad 20 proc.

Benefity pozapłacowe – nowość to opieka concierge
Duże znaczenie mają też benefity pozapłacowe. Z badania ManpowerGroup i HRlink wynika, ze 13 proc. pań deklaruje, iż w ich przypadku globalne zagrożenie zdrowotne przyczyniło się do przewartościowania benefitów. Respondentki, udzielając odpowiedzi na temat najbardziej pożądanych świadczeń, najczęściej wskazywały na prywatną opiekę zdrowotną (64 proc.) oraz szkolenia i rozwój (57 proc.). Mile widziane są również dodatkowe dni wolne (38 proc.), dofinansowanie do nauki języków (35 proc.). W logistyce jest podobnie.

- Równie istotnym benefitem jest opieka medyczna. Coraz bardziej oczekiwana jest też opieka nad kondycją psychiczną (konsultacje z psychologiem), ze szczególnym uwzględnieniem kwestii radzenia sobie ze stresem, umiejętnością wyciszenia. Na pierwszym miejscu jest jednak elastyczne podejście do miejsca i czasu pracy – dla kobiet jest to szczególnie cenne, bo pozwala w łatwiejszy sposób łączyć różne sfery życia. Atrakcyjnym benefitem jest też niezmiennie możliwość otrzymania dofinansowania nauki języka obcego, czy też szkoleń i kursów. Interesującym benefitem staje się również np. opieka concierge – ułatwiająca załatwianie drobnych spraw życia codziennego – wymienia Dagmara Głowacka z DB Schenker.

- Panie chętnie korzystają z platformy kafeteryjnej, która gwarantuje im różnorodność świadczeń. Ważny z ich perspektywy jest również elastyczny czas pracy lub praca w systemie home office – mówi Beata Szymczak, Strategiczny HR Business Partner, Raben Management Service.

Kobiety kochają digitalizację?
Digitalizacja niektórych procesów i obszarów naszego życia przyspieszyła w czasie pandemii i zmuszeni jesteśmy korzystać z tych narzędzi, które do tej pory wydawały nam się daleką przyszłością i całkiem obce. Zazwyczaj to mężczyźni byli postrzegani jako ci, którzy wykazywali większe zainteresowanie i zdolności adaptacyjne w tym obszarze. Pandemia pokazała, że tak nie jest. Panie równie dobrze odnalazły się w nowej bardziej cyfrowej rzeczywistości.

- Kobiety z natury rzeczy są wytrawnymi organizatorkami i lubią ułatwiać sobie życie. Ich podejście do procesów digitalizacji jest bardzo otwarte. Częstokroć one same są promotorkami zmian i usprawnień procesów – mówi Beata Szymczak z Raben Management Service.

- W mojej ocenie kwestie digitalizacji nie są związane z płcią. Otwartość na zmiany w tym obszarze wynika z indywidualnych przekonań i sposobu postrzegania użyteczności nowoczesnych rozwiązań w życiu – podsumowuje Dagmara Głowacka z DB Schenker.

Jak widać, panie potrafią szybko dostosować się do zmian w tych obszarach rynku pracy, gdzie zachodzą one bardzo dynamicznie. Szkoda tylko, że w niektórych obszarach, rynek pracy nie nadąża za niektórymi zmianami, tak jak w przypadku wynagrodzeń. Patrząc na powyższe dane, różnica jest szokująca, tym bardziej iż niektóre kraje kreują się na pionierów wdrażania polityki równości na rynku pracy, a temat luki płacowej traktują jakby nie był jej częścią i w ogóle nie istniał.

Opr. Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl

 

 

 

 

kobiety w logistyce
Kolej coraz bardziej kobieca
Kobiety w logistyce wiedzą czego chcą! Jak odnajdują się na rynku pracy w czasie pandemii?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
Brexit – przewoźniku o czym wiedzieć powinieneś?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
Brexit w transporcie: sytuacja się normuje?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Z okazji 90-lecia Raben zaprasza w ekologiczną podróż po Europie
Nie tak źle na rynku przewozów intermodalnych!?
ID Logistics podsumowało wyniki za rok 2020
Grupa CCC wzmacnia zarządzanie łańcuchem dostaw
Renault Trucks podało wyniki sprzedaży za 2020 r.
Grupa Fracht rozpoczyna działalność w Meksyku i Indiach
MLP Group osiągnęło w 2020 r. ponad 170 mln zł zysku
Kuehne+Nagel i Danone przedłużają współpracę w Polsce
Kosmiczna dostawa Hillebrand - wino w nowej przestrzeni i rzeczywistości?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC