Konto pracodawcy


Poznajcie laureatki tytułu „Kobieta w logistyce 2016”

Tytuł „Kobieta w logistyce roku” przyznawany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl. Laureatki tytułu ogłaszane są w trakcie corocznego Forum Kobiet w Logistyce, konferencji dedykowanej menedżerkom pracującym zarówno po stronie dostawcy, jak i odbiorcy usług logistycznych. Celem tego prestiżowego wyróżnienia jest promowanie kobiet pracujących w szeroko rozumianej logistyce, prezentacja ich dorobku zawodowego oraz zaangażowania ich w rozwój zawodowy pań, a przede wszystkim uhonorowanie ich sukcesów i działalności za rok poprzedni. Autorką i organizatorką Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce roku” jest Beata Trochymiak, wydawca i redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl. Wyróżnienie jest przyznawane w dwóch kategoriach: „Kobieta w Logistyce roku – dostawca usług logistycznych” oraz „Kobieta w logistyce roku – odbiorca usług logistycznych”.

Poznajcie laureatki!

W dniu 5 czerwca 2017 roku w trakcie 6. Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się w Krakowie, ogłoszono laureatki tytułu, w gronie których znalazły się: Iwona Korpalska „Kobieta w Logistyce 2016 – dostawca usług logistycznych” oraz Anna Ossowska „Kobieta w Logistyce 2016 – odbiorca usług logistycznych”.  

Iwona Korpalska, dyrektor zarządzająca Cargomind Polska - „jest osobą bardzo dynamiczną, która działa efektywnie od wielu lat w branży TSL i odnosi w niej zawodowe sukcesy. Otwarta na nowe wyzwania, czego przykładem było wyjście poza branżę TSL i powrót do niej po 6-u latach w innych warunkach biznesowych. Zawsze promuje i wspiera swoje zespoły,  a jeśli potrzeba sama staje się operacyjnym pracownikiem” – tak napisali o Iwonie Korpalskiej pracownicy z jej zespołu, którzy zgłosili ją do tytułu.

Iwona Korpalska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów MBA organizowanych w ramach wspólnego programu Uniwersytetów: Warszawskiego, w Antwerpii i w Staffordshire. W swojej karierze zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze miedzy innymi dyrektora Biura Cargo i Poczty PLL LOT S.A., gdzie była współtwórczynią marki LOT Cargo.  W 2009 roku zajęła się doradztwem w zakresie budowania strategii i zarządzania projektami z funduszy unijnych. Do zespołu Cargomind  dołączyła w 2015 r., jako dyrektor zarządzający – członek zarządu. Obecnie Cargomind Polska jest wyłącznym przedstawicielem jednej z największych spedycji japońskich Kintetsu World Express oraz członkiem IATA i WCA - światowego zrzeszenia niezależnych spedytorów. Do sukcesów Iwony Korpalskiej niewątpliwie można zaliczyć to, że Cargomind znalazł się na 35. miejscu w rankingu ogólnopolskim na liście Diamantów Forbs'a 2017 w segmencie firm o przychodach do 50 milionów PLN.  Pod jej zarządem firma zanotowała wzrost zysku netto w latach 2015/ 2016 na poziomie 75 proc. w segmencie usług air & sea, a także uzyskała  certyfikat AEO.  Iwona Korpalska zawsze promowała rozwój zawodowy kobiet poprzez delegowanie je na liczne szkolenia  zawodowe, studia MBA. W Cargomind 50 proc. zespołu stanowią kobiety. Iwona uczestniczy w wielu projektach społecznych na rzecz kobiet, m.in. była kierownikiem projektu, który wyprodukował serial " Głęboka woda", dotyczący pomocy socjalnej na rzecz kobiet oraz wyjścia ich z bezrobocia. Na stałe współpracuje z fundacją "HotelePolskie - dzieciom". W czasie wolnym lubi piesze wycieczki, nordic walking, relaksuje się słuchając smooth jazzu i eksperymentując w kuchni.

Anna Ossowska, dyrektor łańcucha dostaw w Nexteer Polska - „stale propaguje rolę kobiet na różnych stanowiskach w biznesie, podkreślając ich wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Podaje liczne przykłady prac analitycznych, projektowych oraz wdrożeń rozwiązań biznesowych dokonanych przez kobiety. Promuje i kształtuje kariery zawodowe kobiet, w tym studentek różnych uczelni. W codziennej pracy umożliwia paniom wykazanie się w różnorodnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa branży automotive. Jest mentorem, tutorem oraz indywidualnym konsultantem dla studentek podczas odbywania praktyk oraz przygotowywania prac dyplomowych” – tak napisali studenci i naukowcy z Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy zgłosili Annę Ossowską do tytułu.

Anna Ossowska od wielu lat jest związana z logistyką branży automotive, m.in. była menedżerką łańcucha dostaw w Valeo Wiper Systems, a obecnie jest dyrektorem łańcucha dostaw w Nexteer Polska w Tychach, gdzie z powodzeniem wprowadziła usprawnienia procesowe. Dodatkowo prowadzi działalność edukacyjną, jest właścicielką firmy szkoleniowo-doradczej BeLean, członkinią rady programowej kierunku logistyka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie od 2011 roku regularnie prowadzi autorskie zajęcia, w tym gry i symulacje dla pracowników i studentów z zakresu logistyki oraz lean management. Na co dzień kieruje ok. 150-osobowym zespołem, którego znaczną część stanowią kobiety. Prowadzi również warsztaty dla dzieci, młodzieży i studentów, promując ideę lean w życiu codziennym. Jest osobą otwartą, entuzjastyczną, o wybitnych umiejętnościach motywowania innych do działania, znakomitym mentorem i ekspertem. Poza logistyką interesuje się literaturą oraz wypadami w odludne miejsca.

GRATULUJEMY!

O wyróżnieniu tytułem „Kobieta w Logistyce roku”
Wyróżnienie tytułem "Kobieta w Logistyce roku…." przyznawane jest od roku 2011 przez portal Pracujwlogistyce.pl. Oceny dokonuje kapituła, powoływana przez redakcję Pracujwlogistyce.pl, skład której tworzą: Agnieszka Bilińska (fundatorka i założycielka Vital Voices Poland / partnerka zarządzająca Trusted Communication, prof. Halina Brdulak (Szkoła Główna Handlowa), dr Ireneusz Fechner (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz Beata Trochymiak, autorka i organizatorka, wydawca / redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl. Do ubiegania się o tytuł „Kobieta w Logistyce roku” mogą zgłaszać się kandydatki, które posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze usług TSL. Zgłoszenia można było dokonać poprzez ankietę udostępnioną przez organizatora na stronie www.kobietywlogistyce.pl. Ocenie podlegało 5 pytań z obszarów: przebieg kariery zawodowej, osiągnięte sukcesy zawodowe / społeczne w roku 2016, działalność na rzecz wsparcia rozwoju zawodowego kobiet, hobby / pasje oraz odpowiedź na pytanie: czemu zgłoszona kandydatka zasługuje na tytuł „Kobieta w Logistyce 2016”. Wyboru kapituła dokonała przyznając punkty od 1 do 3 (każdy z członków niezależnie), oceniając każdy z ww. obszarów ankiety. Maksymalna liczba punktów przyznana jednej kandydatce wynosiła 60.

(opr. red. Pracujwlogistyce.pl)

 

 

kobiety w logistyce
Rusza program mentoringowy dla liderek i liderów z branży morsko-logistycznej!
O zmianach i najnowszych trendach na rynku logistycznym rozmawiamy z Martą Tęsiorowską z Prologis
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców zatrzęsą rynkiem transportowym?
Skocz po whisky - czyli o czym wiedziec powinien importer alkoholi?
Czy zawodowy kierowca może wyruszyć w trasę ze swoim pupilem?
Czas pracy w porze nocnej i kary za przekroczenie 10 godzin
Podsumowanie kontroli PIP 2020 w transporcie i zapowiedź kolejnych!
Wysyłasz darmowe towary na fakturze proforma poza UE? To musisz zapłacić VAT!
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Bez zmiany polskiego prawa koszty przewoźników zwiększą się nawet o 100%!?
Będzie rewizja Pakietu Mobilności. Ma negatywny wpływ na środowisko?!
Dachser o rozbieżnościach między podażą a popytem w transporcie morskim
Polska wykorzystuje swój potencjał na Nowym Jedwabnym Szlaku? – raport Rohlig Suus Logistics
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
DKV rozszerza sieć stacji w Rosji, Danii i Czechach
CTL Logistics wdrożył system do zarządzania biznesem - RailSoft
CEVA uruchamia nowe usługi air cargo
PKS Gdańsk-Oliwa odnawia flotę
15 lat Dachser w Polsce
MediaMarktSaturn uruchomił nowe centrum dystrybucji w Polsce
Firmy kurierskie napędzają popyt na powierzchnie magazynowe
21. Oddział PEKAES w Kaliszu rozpoczął prace
Wyścig z czasem – Hillebrand dostarczył w ciągu kilku dni 160 ton wina i 940 mln ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC