Konto pracodawcy


Czy utrzymanie parytetu jest konieczne? - UE wraca do debaty o zatrudnieniu kobiet

Jak przypominają Pracodawcy RP - deputowani z unijnej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia przegłosowali projekt, którego przepisy – począwszy od 2020 roku – zapewniałyby kobietom 40 proc. miejsc wśród dyrektorów niewykonawczych spółek notowanych na giełdzie. Kolejnym krokiem są negocjacje z ministrami państw UE, które mają ich przekonać do przyjęcia dyrektywy. Polski parlament na początku tego roku uznał projekt dyrektywy za niezgodny z zasadą pomocniczości.

– To działanie polityczne i doraźne. Nie uwzględnia szerszego problemu uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i gospodarczym – twierdzi ekspert Pracodawców RP. Konieczność zdecydowanego popierania działań sprzyjających aktywności zawodowej kobiet, czego naturalną konsekwencją będzie wzrost wskaźników ich zatrudniania na wyższych stanowiskach. W opinii eksperta wspinanie się po szczeblach kariery zawsze będzie utrudnione, jeżeli konkretna osoba zostanie wyłączona na dłuży czas z rynku pracy i utraci kontakt ze środowiskiem zawodowym. Tak się właśnie dzieje w przypadku kobiet wychowujących dzieci i m.in. z tego powodu opóźniających decyzję o powrocie do pracy. Dlatego też niezwykle ważny jest powszechny i tani dostęp do wysokiej jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi. – Powinniśmy zachęcać kobiety do tego, aby ich powrót na rynek pracy przebiegał w sposób zaplanowany – mówi ekspert. – Oprócz rozwoju żłobków pozytywnie przyczynić się do tego mogą elastyczne formy zatrudnienia czy zatrudnianie na część etatu. Pewne instrumenty wsparcia zostały także przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne i pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

O co chodzi?
Przynajmniej 40 proc. - to parytet, proponowany i przegłosowany w poniedziałek przez komisje: prawną (JURI) oraz praw kobiet (FEMM), określający podział miejsc w radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie. Takie rozwiązania są konieczne – mówią posłowie - bo, jak wykazały badania, kobiety są niedoreprezentowane w europejskim biznesie (zaledwie 15 proc. miejsc). Nowe reguły mają zacząć obowiązywać w spółkach państwowych od 2018 r., w przypadku firm prywatnych dwa lata później.
Według propozycji, popartej przez komisje: praw kobiet (FEMM) oraz prawnej (JURI), nowe przepisy obejmą wszystkie duże spółki notowane na giełdzie, w tym także te, które zatrudniają zaledwie 10 proc. kobiet. Do regulacji nie będą musiały stosować się małe i średnie przedsiębiorstwa.
Firmy, które nie osiągną celu w 2020 r., będą musiały wytłumaczyć się przed państwowymi organami kontrolnymi. Sankcje, takie jak zablokowanie udziału w zamówieniach publicznych, będą przewidziane dla spółek nieprzestrzegających procedur powoływania członków rad nadzorczych.

(red.)

kobiety w logistyce
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel w charytatywnym Kalendarzu Gwiazd na rzecz Fundacji „Akogo?”
Jestem kobietą, kieruję – ruszyła kampania społeczna Fundacji Truckers Life
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Kierowco, co wie o Tobie Twój szef?
Karta drogowa – relikt przeszłości czy konieczny dokument?
Kary za nacisk do 11,5 tony mogą być nielegalne!?
Rząd planuje zmiany w ryczałcie - rewolucja bez rewolucji?
Koniec ulgi abolicyjnej - wyższe podatki dla pracujących za granicą
Wieziesz ładunek do UK – pamiętaj o akredytacji w Border Force
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Fakty i mity o wykorzystaniu robotyzacji procesów w Przemyśle 4.0
reklama
230 boxów EETS zdało egzamin – po pierwsze wygoda, a po drugie ekspansja na kolejne kraje
Intermodal cały czas na wzroście, mimo że globalne problemy osłabiają rozwój tego rynku
Jak wyniki wyborów w USA wpłyną na globalny rynek nieruchomości przemysłowych?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
Circle K oraz PCK zorganizowali świąteczną opieką seniorów w całej Polsce
Grupa Raben partnerem logistycznym Szlachetnej Paczki
Zimowy atak na K2 w ramach wyprawy InPost - #GorzkowskaInPostK2Winter
2020 - rokiem rynku magazynowego!
P3 kupuje działki w Warszawie pod budowę kolejnych parków magazynowych
E-commerce 2020 / 2021 – znaczenie punktów odbioru i nadania
Nowi managerowie w zespole Prologis
Renault Trucks rozwija gamę pojazdów elektrycznych
Raben podsumowuje program szkoleń Manager of Choice – czy grywalizacja się opłac ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC