Dodaj ogłoszenie o pracy


JAS - FBG - rozmowa z Jarosławem Dominem, prezesem zarządu JAS-FBG S.A.

Rozmowa z Jarosławem Dominem, prezesem zarządu JAS-FBG S.A.

Jarosław Domin, prezes JAS-FBG SA

Historia firmy zaczęła się od …, i co oznacza skrót w nazwie firmy? - Powstanie spółki w 1991 roku w Pawłowicach, było reakcją na wyzwania rynku po przemianach społeczno-politycznych roku 1989. Początkowo była to agencja celna, oferująca również w skromnym zakresie usługi spedycji. Dzisiaj markę JAS-FBG traktujemy jako nazwę własną.

Najtrudniejszy okres był w czasach ..., jak firma poradziła sobie z trudnościami? - Dla każdej firmy oferującej usługi agencji celnej, perspektywa wejścia Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej wiązała się ze zmianami w funkcjonowaniu i był to bardzo trudny okres. Spółka JAS-FBG odpowiednio wcześniej rozszerzyła zakres swoich usług, zgodnie z planowanym stopniowym przekształcaniem się w operatora logistycznego. Dzisiaj nadal mamy największą w Polsce sieć agencji celnych, liczącą około 70 placówek.

Największy rozwój nastąpił w roku… - Niewątpliwie pierwsze lata działalności spółki stanowiły dla niej dobry okres. W ciągu zaledwie paru lat JAS-FBG stworzyła największą w kraju sieć agencji celnych. Również rok 2009 był dla nas korzystny, przynosząc skok wzrostu dynamiki przychodów i ustabilizowanie sytuacji firmy. Proces całkowitej przebudowy struktury JAS-FBG, z którym musieliśmy się zmierzyć po roku 2004, powoli dobiegał końca. W konsekwencji rozszerzyliśmy zakres działalności, doprowadzając do poprawy współczynnika rentowności. Trudno jednak o jednoznaczną ocenę, które lata były dla spółki najlepsze, gdyż systematyczne inwestycje, czynione co roku, same w sobie stanowią dowód rozwoju JAS-FBG, chociaż profity z ich tytułu, nie są natychmiastowe.

Firma wyrosła na usługach celnych, a dzisiaj core business stanowi… - Dzisiaj JAS-FBG to rozwiązania „szyte na miarę”. Elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych potrzeb wymagającego rynku, stanowi w przypadku naszej spółki skutek kompleksowej oferty opartej na komplementarnym, synergicznym systemie, zawierającym wszystkie narzędzia TSL: drogową spedycję międzynarodową i krajową, w zakresie całopojazdowym i drobnicowym, spedycje: kolejową, morską i lotniczą oraz bazę magazynową, a także własne środki transportu, agencje celne i nowoczesne rozwiązania informatyczne.

JAS-FBG za 10 lat? Jaka jest strategia rozwoju firmy? - To trudne pytanie, zwłaszcza w trudnych czasach dla polskiego rynku TSL. Jednym z filarów naszej strategii jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Przy czym pojęcie jakości usług stale się rozszerza. W jego skład wchodzi coraz częściej np. dbałość o środowisko naturalne. Coraz więcej klientów zwraca na ten aspekt jakości uwagę. Ale jakość usług to także nowoczesna technologia. Poziom, do którego dążymy, pozwoli nam rozwijać usługi spedycji drogowej całopojazdowej i drobnicowej oraz szeroko pojętej logistyki, z którymi wiążemy duże nadzieje. Wierzymy, że powyższe działania pomogą nam utrzymać pozycję jednego z liderów na rynku.

JAS-FBG jako pracodawca – na co stawia firma w zarządzaniu kadrami? Jak zdobywacie kandydatów na rynku pracy? - Stawiamy na wzrost profesjonalizmu kadr, który jest kolejnym elementem podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Nie chodzi tylko o zatrudnianie coraz większej liczby pracowników z wyższym wykształceniem kierunkowym, który to wskaźnik w JAS-FBG z każdym rokiem się polepsza. Kładziemy duży nacisk na systematyczne szkolenia zatrudnionych już osób. Przykładem takich szkoleń, na które kierujemy spedytorów i które spółka finansuje, jest kurs spedycyjny upoważniający do otrzymania Certyfikatu FIATA. Stworzyliśmy też w naszym centrum logistycznym w Warszowicach, możliwość praktycznej nauki zawodu oraz udziału w kursach zawodowych dla uczniów miejscowego technikum. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, wspierając swoim doświadczeniem programy dydaktyczne. Dobre przygotowanie do zawodu przyszłych, potencjalnie własnych pracowników, wydaje nam się kluczowe w pozyskiwaniu kadr. Poważnie myśląca o przyszłości młodzież, już w trakcie nauki szuka stabilnego zatrudnienia w firmach, które dałyby jej możliwość rozwoju i awansu. I tutaj wracamy do tematu jakości - jakość kwalifikacji naszych pracowników przekłada się na jakość świadczonych przez nich usług.

Czym, jest współczesna spedycja? Czy polskie środowisko spedycyjne jest wystarczające konkurencyjne? - Współczesna spedycja to skomplikowany i wrażliwy system naczyń połączonych, reagujący na wiele czynników – zarówno makroekonomicznych, jak i lokalnych. Często te drugie stanowią rykoszet tych pierwszych. Poszczególne rodzaje spedycji mają własne, właściwe ich rynkom problemy i trudno w tym wypadku generalizować. Polska spedycja drogowa zdecydowanie wiedzie prym na rynku spedycyjnym i z pewnością jest konkurencyjna. Ale nawet w jej przypadku sytuacja nie jest idealna. Sytuację poprawiłoby większe zaangażowanie państwa już choćby tylko w planowanie infrastruktury dla transportu multimodalnego. Temat jest niezwykle rozległy. Kondycji polskiej branży TSL poświęcony został tegoroczny Kongres Spedytorów, który odbył się pod koniec maja, w Ustroniu. Ujawnił on cały szereg problemów, z którymi borykają się na co dzień firmy TSL – problemów przekładających się na pracę spedytorów. Wszystkie one są jednakowo ważne i tworzenie w tym miejscu ich listy, wyrwanej z kontekstu, mijałoby się z celem.

Jak postrzegacie inwestycje w nowoczesne technologie? - Wyścig technologiczny dotyczy także branży TSL. Jak już wspomniałem, specjalnością JAS-FBG są rozwiązania „szyte na miarę”. Dlatego staramy się zaspokoić indywidualne potrzeby klientów także pod względem technologicznym. Należy przez to rozumieć, że albo klient wymaga od nas konkretnego rozwiązania, albo rozwiązanie takie okazuje się konieczne, by spełnić wymagania klienta. I tak np. tabor JAS-FBG liczący w ramach Grupy Kapitałowej ponad 200 pojazdów ciężarowych i naczep, spełnia w całości normy EURO 6, EEV i EURO 5. Nie zaniedbujemy inwestycji także w pozostałe piony działalności spółki. Jako pierwsza w Polsce agencja celna wprowadziliśmy stworzony przez siebie system CUSTOMS AGENCY WINDOW, umożliwiający klientom bezpłatny dostęp do kompletu dokumentów celnych w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu. Stale unowocześniamy system kontroli przesyłek oraz systemy odpowiedzialne za przepływ towarów w magazynach – by wymienić tylko niektóre inwestycje z zakresu IT. Zainwestowaliśmy w nowoczesne regały przesuwne wysokiego składowania i chłodnie zapewniające bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego, a zatem bezpieczeństwo żywności. Ich proekologiczne zarządzanie czynnikiem chłodzącym oraz izolacja termiczna, powodująca niską energochłonność – stawiają je w tym względzie, na poziomie światowym.

Dziękuję za rozmowę
Beata Trochymiak

JAS-FBG SA w liczbach: Spółka JAS-FBG powstała w roku 1991. Rozpoczynała swoją działalność jako agencja celna. Dzisiaj spółka akcyjna JAS-FBG to operator logistyczny, zapewniający kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą usługi spedycji drogowej (całopojazdowej i drobnicowej, w zakresie międzynarodowym i krajowym), kolejowej, morskiej i lotniczej oraz usługi logistyki magazynowej i agencji celnej. Posiada ok. 60 tys. m2 powierzchni magazynowych w kraju. Firma posiada także największą w kraju sieć agencji celnych, liczącą ponad 70 placówek. JAS-FBG SA zatrudnia ponad 1000 pracowników w 120 oddziałach w całej Polsce. Firma jest członkiem FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés), IFA (International Forwarding Association), IATA (International Air Transport Association) oraz PISiL. Spółka wdrożyła i pracuje w oparciu o certyfikaty: AEO, ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 oraz ISO 22000-2005.
JAS-FBG S.A. jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. sześciokrotnie otrzymała tytuł „Spedytor Roku”, dwukrotnie godło „Teraz Polska”, wyróżnienie w konkursie „Operator Logistyczny Roku” w kategorii „Potencjał Konkurencyjny”, wyróżnienie Medalem Europejskim i statuetką „Złotego Pegaza” za kompleksową obsługę logistyczną.

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.