Dodaj ogłoszenie o pracy


GXO opublikowało Raport ESG za rok 2022

GXO ogłosił Raport ESG za rok 2022, który zawiera nowa rozszerzoną "Kartę wyników ESG" obejmującą sześć globalnych celów dotyczących istotnych dla GXO kwestii ESG oraz dwa nowe cele dotyczące bezpieczeństwa publicznego.

- Cieszymy się, że nadal możemy dzielić się osiągnieciami GXO w obszarze wspierania gospodarki cyrkularnej oraz innowacyjnym podejściem we współpracy z naszymi klientami w osiąganiu ich własnych celów ESG - powiedział Malcolm Wilson, Dyrektor Generalny GXO. - Tegoroczny raport wprowadza ambitne, nowe cele ESG skupione na kwestiach najbardziej krytycznych dla naszego biznesu i pracowników. Ogłosiliśmy również nowe globalne cele w zakresie bezpieczeństwa, kontynuując naszą podróż w kierunku doskonałości operacyjnej.

Raport ESG GXO zapewnia interesariuszom dostęp do informacji na temat działań firmy w zakresie ESG oraz do śledzenia postępów w realizacji celów. Najważniejsze wydarzenia z 2022 roku obejmują:
- redukcje emisji o 17.4% w zakresie 1 oraz 2 od 2019 roku,
- ponad 1,2 mln godz. szkoleń rozwojowych dla pracowników w ramach budowania atrakcyjnego miejsca pracy sprzyjającego budowaniu kariery zawodowej,
- wprowadzenie Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych dla lepszego zarządzania kwestiami etyki w łańcuchu dostaw.

Raport 2022 wprowadza również cele dotyczące najważniejszej wartości GXO, jaka jest bezpieczeństwo. Bazując na wiodących w branży wynikach w zakresie bezpieczeństwa, firma wyznaczyła cele najbardziej adekwatne dla danego regionu, aby przyspieszyć swoją podróż w kierunku doskonałości operacyjnej. Oznacza to:
- w obu Amerykach oraz w regionie Azji i Pacyfiku zmniejszenie całkowitego wskaźnika wypadków (TRIR) o 15% w porównaniu do poziomu z 2022 roku,
- w Wielkiej Brytanii i Europie zmniejszenie wskaźnika wypadków powodujących straty w czasie pracy (LTIR) o 15% do 2027 r. w porównaniu do poziomu bazowego z 2022 r.

W 2022 roku GXO utrzymało najwyższą ocenę "AA" ESG przyznana przez MSCI oraz zostało uznane za jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm w Ameryce przez magazyn Newsweek. W tym samym roku, Diversity First uznało GXO za jedną z 50 najlepszych amerykańskich firm doceniając jej wysiłki na rzecz "zwiększania świadomości w zakresie znaczenia różnorodności, równości, inkluzywności i budowania kultury przynależności dla osiągania pozytywnych zmian społecznych."

Raport ESG GXO dostępny jest pod linkiem https://gxo.com/wp-content/uploads/2023/04/2022-GXO_ESG_Report.pdf

(źr. GXO)

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.