Dodaj ogłoszenie o pracy


Kuehne+Nagel opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r.

Grupa Kuehne+Nagel opublikowała siódmy Raport Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący wyniki ESG za 2022 rok. Raport przedstawia ważną rolę, jaką ESG odgrywa we wdrażaniu niedawno ogłoszonej strategii Grupy. Living ESG to jeden z czterech filarów strategii Roadmap 2026.

W ramach swojego zaangażowania w realizację celów bazujących na nauce, Kuehne+Nagel dalej inwestowało w biopaliwa morskie i zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), aby zredukować emisje z zakresu 3. Od grudnia firma zakupiła około 7% całkowitej produkcji SAF na świecie. W ten sposób Kuehne+Nagel wspiera klientów, takich jak Novo Nordisk – firmę medyczną i Lenovo – firmę technologiczną w dekarbonizacji ich łańcuchów dostaw. Kuehne+Nagel w poprzednim roku osiągnęło cel, jakim jest wykorzystanie 100% elektrycznej energii odnawialnej we wszystkich magazynach logistyki kontraktowej na świecie. W tym celu firma zakupiła certyfikaty energii odnawialnej i zwiększyła produkcję energii elektrycznej na miejscu m.in. dzięki systemom fotowoltaicznym.

W transporcie drogowym Kuehne+Nagel zwiększyło wykorzystanie pojazdów elektrycznych (EV). Francuska spółka zależna nabyła 23 ciężarówki do krajowych usług transportu drobnicowego. Do końca 2030 roku firma zamierza wyposażyć w nie 60% własnej floty. Ponadto Kuehne+Nagel podpisało umowę zakupu 10 500 hektarów terenów leśnych w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Celem jest zachowanie zrównoważonego gospodarczo i ekologicznie portfela leśnego. Dr Marc Pfeffer, członek zarządu Kuehne+Nagel International AG, odpowiedzialny za zarządzanie, stwierdza: „Zrównoważona gospodarka leśna w Salm-Schulenburg w Atlancie będzie obejmować generowanie certyfikatów CO2. Ma to na celu kompensacje własnych emisji z jednoczesnym wdrażaniem rozwiązań niskoemisyjnych i redukcyjnych”.

Kuehne+Nagel współpracuje z The Conservation Fund, aby dodatkowo ograniczyć użytkowanie i chronić cele ochrony terenów leśnych. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia.

Raport można pobrać tutaj:
https://newsroom.kuehne-nagel.com/download/5afa113d-89be-4c21-aa91-5193c13d4b6e/kuehnenagelsustainabilityreport2022.pdf

(źr. Kuehne + Nagel)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.