Dodaj ogłoszenie o pracy


Kuehne+Nagel opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r.

Grupa Kuehne+Nagel opublikowała siódmy Raport Zrównoważonego Rozwoju, obejmujący wyniki ESG za 2022 rok. Raport przedstawia ważną rolę, jaką ESG odgrywa we wdrażaniu niedawno ogłoszonej strategii Grupy. Living ESG to jeden z czterech filarów strategii Roadmap 2026.

W ramach swojego zaangażowania w realizację celów bazujących na nauce, Kuehne+Nagel dalej inwestowało w biopaliwa morskie i zrównoważone paliwo lotnicze (SAF), aby zredukować emisje z zakresu 3. Od grudnia firma zakupiła około 7% całkowitej produkcji SAF na świecie. W ten sposób Kuehne+Nagel wspiera klientów, takich jak Novo Nordisk – firmę medyczną i Lenovo – firmę technologiczną w dekarbonizacji ich łańcuchów dostaw. Kuehne+Nagel w poprzednim roku osiągnęło cel, jakim jest wykorzystanie 100% elektrycznej energii odnawialnej we wszystkich magazynach logistyki kontraktowej na świecie. W tym celu firma zakupiła certyfikaty energii odnawialnej i zwiększyła produkcję energii elektrycznej na miejscu m.in. dzięki systemom fotowoltaicznym.

W transporcie drogowym Kuehne+Nagel zwiększyło wykorzystanie pojazdów elektrycznych (EV). Francuska spółka zależna nabyła 23 ciężarówki do krajowych usług transportu drobnicowego. Do końca 2030 roku firma zamierza wyposażyć w nie 60% własnej floty. Ponadto Kuehne+Nagel podpisało umowę zakupu 10 500 hektarów terenów leśnych w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Celem jest zachowanie zrównoważonego gospodarczo i ekologicznie portfela leśnego. Dr Marc Pfeffer, członek zarządu Kuehne+Nagel International AG, odpowiedzialny za zarządzanie, stwierdza: „Zrównoważona gospodarka leśna w Salm-Schulenburg w Atlancie będzie obejmować generowanie certyfikatów CO2. Ma to na celu kompensacje własnych emisji z jednoczesnym wdrażaniem rozwiązań niskoemisyjnych i redukcyjnych”.

Kuehne+Nagel współpracuje z The Conservation Fund, aby dodatkowo ograniczyć użytkowanie i chronić cele ochrony terenów leśnych. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia.

Raport można pobrać tutaj:
https://newsroom.kuehne-nagel.com/download/5afa113d-89be-4c21-aa91-5193c13d4b6e/kuehnenagelsustainabilityreport2022.pdf

(źr. Kuehne + Nagel)

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.