Dodaj ogłoszenie o pracy


PARP odkrywa prawdę o polskim CSR

„Cała prawda o polskim CSR" to pierwsze w Polsce badanie społecznej odpowiedzialności biznesu w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, przeprowadzone przez PARP. W związku z podejmowanymi i planowanymi działaniami administracji publicznej w zakresie promowania oraz wspierania praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, należało zbadać świadomość idei odpowiedzialności społecznej oraz analizę stanu wdrażania standardów CSR w polskich przedsiębiorstwach. Dotychczasowe badania w obszarze CSR skupiały się na dużych firmach, bądź na samej znajomości zagadnienia, pomijając przedsiębiorstwa małe i średnie.


Przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w grudniu 2011 roku badanie „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” jest największym i najbardziej kompleksowym badaniem przeprowadzonym dotychczas w Polsce dotyczącym stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Oparcie jego metodologii o normę ISO 26000, która jest nowym dokumentem, ale też kompleksowo ujmuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności i integruje zasady i zapisy dotychczas istniejących wytycznych i standardów, pozwala zapewnić, że badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do najlepszej praktyki międzynarodowej. Ważnym elementem badania, jest ujęcie w próbie zarówno firm mikro, małych i średnich jak i dużych.


Z badania wynika, że pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” zna jedynie 1/3 przedstawicieli firm działających w Polsce. Spośród siedmiu obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, za szczególnie ważne 74proc. firm uznało relacje z konsumentami; 72proc. firm uznało relacje z pracownikami; 2/3 firm uznało organizację pracy w firmie; ponad połowa firm uznała uczciwe praktyki rynkowe.


Korzyści z realizacji CSR dostrzega 60proc. firm, bez względu na to czy realizują działania społecznie odpowiedzialne czy nie. Ponad połowa uczestników badania zapytana o plany związane ze zwiększeniem zaangażowania w którymś z obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, uważa, że to co robi jest wystarczające. Niespełna 1/3 firm spośród tych, które planują zwiększyć zaangażowanie w wybranych obszarach CSR zamierza stosować określone normy lub standardy społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy uczestniczące w badaniu wskazują na pewne działania, które w ich opinii, instytucje państwowe, administracja rządowa mogłyby podjąć aby pomóc firmom wdrażać i realizować idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Te działania to m.in.:
- Obniżenie/zniesienie podatków lub wprowadzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorców upowszechniających, wdrażających idee CSR
- Uproszczenie, modyfikacja, ujednolicenie przepisów, norm, procedur obowiązujących przedsiębiorców;
- Upowszechnianie i promowanie idei CSR oraz podejmowanie akcji informacyjnych dotyczących odpowiedzialności społecznej, które przybliżą przedsiębiorcom kwestie CSR i przekonają o korzyściach dla firm płynących ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie.


Badanie objęło zarówno ogólnopolską próbę przedsiębiorców (n=850) jak również próbę beneficjentów (n=400) wybranych Działań PO IG, wdrażanych przez PARP. Badaniem zostali objęci beneficjenci tych Działań, których celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
(źr. PARP, raport można pobrać na stronie: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf)

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.