Dodaj ogłoszenie o pracy


CSR elementem oceny działalności każdej firmy

Społeczne aspekty działalności gospodarczej stają się coraz ważniejszym elementem światowego biznesu. Aż 76proc przedsiębiorców uważa, iż wartość firmy należy oceniać nie tylko mierząc zysk, ale także na podstawie wpływu jej działalności na społeczeństwo - wynika z badania firmy doradczej Deloitte.

Sfera gospodarcza może przyczynić się do eliminacji największych problemów społecznych. Badanie, opublikowane na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zawiera opinie szefów firm dotyczące celu, oddziaływania i wiodącej roli biznesu w społeczeństwie. 73proc. respondentów jest zdania, że podstawowa działalność prowadzona przez ich firmy pozytywnie wpływa na społeczeństwo.
- Wyniki ankiety to dowód na włączenie «zadań społecznie użytecznych» w podstawową działalność gospodarczą firmy, proces podejmowania decyzji i kształtowania tożsamości przedsiębiorstwa. W ten sposób biznes może realnie inspirować pozytywne zmiany gospodarcze, środowiskowe i społeczne” - podkreśla Barry Salzberg, globalny prezes Deloitte.

 82proc. respondentów przyznało, że ich firmy opracowały już oficjalny dokument definiujący ich „misję społeczną”. Zdaniem 52proc. badanych, dokument ten ma istotne znaczenie jako element przyciągający nowe pokolenie klientów i pracowników, zaś tylko 25proc. stwierdziło, że jest on dobrze znany wśród obecnych klientów firmy. Dowodzi to, że przedsiębiorstwa mają jeszcze wiele do zrobienia w zakresie propagowania swoich prospołecznych zamierzeń związanych z wpływem prowadzonej działalności na społeczeństwo.

W ramach badania zagadnień w zakresie oddziaływania biznesu na społeczeństwo, firma Deloitte zebrała dodatkowo ponad 1000 opinii swoich pracowników z biur z całego świata - przedstawicieli pokolenia Y (czyli osób urodzonych po 1981 r.). Zdaniem ponad połowy badanych (52proc.), biznes bardziej niż jakakolwiek inna sfera działalności społeczeństwa będzie w przyszłości odgrywał znaczącą rolę w rozwiązywaniu największych problemów społecznych. Ponadto 92% respondentów jest zdania, że sukces działalności gospodarczej powinien być mierzony nie tylko wysokością wypracowanego zysku firmy, ale także jej „celem społecznym”.

- Opinie pokolenia przyszłych przedsiębiorców, którzy widzą odpowiedzialność osobistą, odpowiedzialność firmy i odpowiedzialność społeczną jako trzy aspekty tego samego zjawiska są bardzo istotne. Ich nastawienie oznacza, że rośnie świadomość wagi działań odpowiedzialnych społecznie – dodaje Barry Salzberg.

(źr. Deloitte)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.