Dodaj ogłoszenie o pracy


Wakacyjna akcja Pajacyka – debata o niedożywieniu dzieci w Polsce - z udziałem PAH i logistyków

Obecnie na świecie około jednego miliarda ludzi cierpi z powodu głodu. Najbardziej narażoną grupą na głód są dzieci. Problem ten nie omija również Polski, w której kilka tysięcy dzieci co roku korzysta z programu dożywiania Pajacyk, realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną od roku 1998. W akcję włączają się przedsiębiorstwa, wspierające finansowo Pajacyka. Jednym z nich jest DHL Global Forwarding, który od 6 lat jest partnerem tego programu. Pod koniec czerwca odbyła się pierwsza debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce z udziałem przedstawicieli DHL GF i Polskiej Akcji Humanitarnej. W spotkaniu uczestniczyły m.in. Janina Ochojska, prezes zarządu PAH oraz Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci Pajacyk.

Pomimo coraz lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynku pracy, nadal są tysiące dzieci w naszym kraju, które może dotykać problem niedożywienia. - Myślałam, że w roku 2017 nie będzie już potrzeby prowadzenia akcji Pajacyk – mówiła rozpoczynając debatę Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. - Jesteśmy przekonani, że jedynym i skutecznym sposobem walki z niedożywianiem byłoby wprowadzenie powszechnego programu żywienia dzieci w szkołach. Tak, jak ma to miejsce w większości krajów UE. Na pewno będziemy prowadzić tę akcję tak długo, dopóki taki program nie powstanie – zapewniała Janina Ochojska.
Niestety nie ma żadnych spójnych danych na temat tego, ile dokładnie wynosi liczba dzieci dotkniętych głodem. - Trudno jest oszacować ile dokładnie dzieci potrzebuje pomocy w Polsce. Aktualnie jesteśmy w procesie zbierania danych z powiatów, jak dużo dzieci korzysta z pomocy społecznej. Nie wszystkie jednak powiaty chcą odpowiadać na nasze ankiety – mówiła podczas debaty Magdalena Szymczak, koordynator programu Pajacyk, PAH.
Ostatnie raporty pochodzą z roku 2015, czyli jeszcze przed wprowadzeniem rządowego programu 500+, który znacznie poprawił sytuację wielu rodzin, borykających się z biedą. - Jednakże pewien poziom wykluczenia pozostaje. Największym problem nie jest jednak bieda, a niewydolność opiekuńczo wychowawcza, gdyż w takich przypadkach pomoc finansowa ze strony państwa nie rozwiązuje kwestii niedożywienia dzieci – mówiła Janina Ochojska - Dlatego organizacje pozarządowe wciąż mają wiele do zrobienia. Wypełniają bowiem lukę w systemie dożywiania dzieci w Polsce, skupiając się na bardziej precyzyjnej i mądrej pomocy – w oparciu o zróżnicowanie w poziomie ubóstwa w poszczególnych regionach kraju oraz sytuacje konkretnych rodzin – dodała prezes PAH.

Jak działa program Pajacyk?
Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna od 19 lat pomaga głodnym dzieciom. Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych, oraz zapewnia dostęp do żywności tam, gdzie jej nie ma – w regionach świata, gdzie panuje ubóstwo lub toczą się wojny i trwałe konflikty zbrojne. W okresie od 1998 do 2016 z pomocy Pajacyka skorzystało 66,7 tys. dzieci, którym wydano prawie 9 mln posiłków w polskich szkołach. Dotychczas Pajacyk finansował posiłki jedynie w trakcie roku szkolnego, obecnie PAH rozszerzył zakres działania programu, aby skuteczniej wspierać najmłodszych. W tym roku, po raz pierwszy w historii, Pajacyk dożywia dzieci również w wakacje. W te wakacje aż 1200 dzieci zje posiłki w 26 placówkach w całej Polsce (w sumie ponad 30 tysięcy posiłków). Przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego przedsiębiorstw, którego potrzebuje stale program Pajacyk. DHL Global Forwarding łączący działalność biznesową z zaangażowaniem prospołecznym, realizuje różnego rodzaju projekty wspierające najbardziej potrzebujących oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym również z programem Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. Firma od 6 lat finansuje obiady w szkołach i świetlicach środowiskowych, realizując inicjatywę pod nazwą „Jedna przesyłka = jeden posiłek”. W ramach tej akcji, DHL GF zbiera przez cały rok fundusze na konto Pajacyka.

(na zdjęciu od prawej: Janina Ochojska, prezes PAH, Krzysztof Bielica, prezes DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska).

- Jestem przekonany, że decyzja PAH o rozszerzeniu programu dożywiania dzieci na czas wakacji była bardzo trafiona. Cieszymy się również, że dzięki naszej dotychczasowej współpracy z Polską Akcją Humanitarną mogliśmy przekazać środki, zapewniające około 400 tysięcy gorących posiłków. To bardzo realna pomoc, z której tylko w ostatnim roku szkolnym skorzystało ponad 340 dzieci w 20 placówkach – powiedział podczas debaty Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding. Warto dodać, że dzięki działalności DHL GF do współpracy z PAH został zachęcony jeden z wieloletnich klientów firmy – NCAB Group, która od tego roku przyłączyła się do pomocy Pajacykowi, realizując projekt „jedna linia produkcyjna = jeden posiłek”.

Jak skutecznie dotrzeć do najbardziej potrzebujących?
Z pomocy Pajacyka korzystają najczęściej dzieci pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, przemocowych, zagrożone wykluczeniem społecznym. Trudno jest do nich dotrzeć w regionach, gdzie nie ma rozbudowanych struktur pomocy społecznej, ani administracyjnej. Dzieci te nie wołają o pomoc i nie mówią o swoich problemach. Czasem mdleją z głodu na lekcjach. Jak je znaleźć i jak im pomóc. PAH uznał, że można to zrobić skutecznie jedynie poprzez organizacje i społeczności lokalne oraz szkoły. Polska Akcja Humanitarna szuka partnerów wśród tego typu grup, aby móc zlokalizować jak najwięcej dzieci, którym należałoby pomóc. – Kiedyś Pajacyk skupiał się wyłącznie na współpracy ze szkołami. Teraz zapraszamy do współpracy organizacje lokalne, które mają świetną orientację o sytuacji społeczności lokalnej, o rodzinach tam mieszkających i wiedzą, które dzieci wymagają wsparcia. Taka pomoc jest najskuteczniejsza – przekonywała Magdalena Szymczak, koordynator programu Pajacyk.
Co ważne, z pomocy korzystają dzieci biedne, ale kryterium naboru do programu nie jest próg finansowy, tylko opinia właśnie organizacji lokalnych i nauczycieli. Jednym z takich przykładów współpracy ze społecznością lokalną jest Prawosławny Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko – gdańskiej, o którego działalności opowiedziała w trackie debaty Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora ELEOS.

Brakuje danych do rozwiązania problemu
Szkoda, że żadna instytucja rządowa nie dąży do zdiagnozowania problemu ubóstwa w Polsce i dokładnego oszacowania liczby dzieci żyjących w warunkach skrajnej biedy. Potrzeba na to dużych środków finansowych i kompleksowych działań. Jednakże taki raport mógłby przyczynić się do podjęcia realnych działań, które mogłyby wyeliminować problem niedożywienia dzieci, albo wdrożenia powszechnego programu żywienia dzieci w szkołach.
-  PAH wielokrotnie zgłaszał inicjatywy dotyczące wprowadzenia programu powszechnego żywienia. Ale ciągle nas odsyłano z kwitkiem i wszystko rozbija się o dane, które nie są spójne. Polska jest jedynym krajem w UE, w którym dożywianie dzieci jest kwestią społeczną – mówiła Janina Ochojska.
Koszty wprowadzenia programu powszechnego żywienia dzieci w szkołach, to nawet kilka miliardów złotych rocznie, ale problemem jest nie tylko znalezienie pieniędzy na ten cel. Wiele polskich szkół nie jest dostosowanych do uruchomienia np. kuchni, stołówek, czy zaplecza gdzie mogłyby powstawać posiłki, więc za tym musiałyby pójść inwestycje. A to już rodzi kolejną barierę w zaplanowaniu powszechnego programu i na tym koło się zamyka. Więc póki co, PAH nadal realizuje akcję Pajacyk, rozszerzając ją o kolejną inicjatywę – dożywianie dzieci w wakacje - licząc na wsparcie i zaangażowanie biznesu.

Debata na temat problemu ubóstwa i niedożywienia dzieci w Polsce, a także roli współdziałania organizacji pozarządowych z biznesem w celu jego rozwiązywania  odbyła się 22 czerwca br. w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział: Janina Ochojska, prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej, Magdalena Szymczak, koordynatorka ogólnopolskiego programu dożywiania dzieci Pajacyk, realizowanego przez PAH; Marta Chomaniuk, zastępczyni dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS diecezji białostocko –gdańskiej, Krzysztof Bielica, prezes zarządu DHL Global Forwarding oraz Michał Kopcewicz, dyrektor zarządzający NCAB Group Polska, a także przedstawiciele mediów.

Pajacyk w liczbach
Dzięki akcji Pajacyk w roku szkolnym 2016/2017 wydano w szkolnych stołówkach 328151 obiadów dla 1949 dzieci. Oprócz tego Pajacyk niesie pomoc w Syrii udzielając wsparcia piekarniom w produkcji taniego chleba dla 12,5 tys. rodzin. W latach 1998 – 2016 zbudowano w Sudanie Południowym kliniki dożywiające 503 dzieci dziennie, a w Somalii przeprowadzono dożywianie terapeutyczne w klinikach dla 33870 dzieci i matek będących w stanie krytycznym z powodu wygłodzenia.

Jeśli chcesz pomóc Pajacykowi to wejdź na stronę: www.pajacyk.pl 
Jeśli chcesz się włączyć w akcje pomocy realizowane przez PAH, szczegóły znajdziesz na stronie: www.pah.org.pl 

Opr. Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.