Dodaj ogłoszenie o pracy


Naszą wizją jest „dostarczanie przyszłości”

Raport Społeczny spółki Schenker, który właśnie opublikowała prezentuje sposób zarządzania firmą  w myśl idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W publikacji opisane zostały różnorodne działania podejmowane we współpracy z interesariuszami firmy: pracownikami, klientami, kurierami, przewoźnikami, lokalnymi społecznościami i studentami. Przedstawione w Raporcie inicjatywy świadczą o otwarciu na dialog oraz budowaniu partnerskich relacji.

 - Nasza wizja to: „dostarczamy przyszłość”, a przyszłość budujemy dzięki zrównoważonemu rozwojowi. Tę strategię stosujemy od ostatnich 10 lat i jest to jeden z głównych elementów naszego sukcesu. Dbamy o równowagę między ekologią, etyką i ekonomią. Wzbogaciliśmy nasze podejście do zrównoważonego rozwoju poprzez wejście w Model EFQM - Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością, model, który stosują najlepsze firmy w Europie i na świecie. Dzięki niemu zaczęliśmy głębiej badać, jak wpływamy na otoczenie: społecznie i ekologicznie. To pozwoliło nam zbudować strategię odpowiedzialności społecznej w naszym przedsiębiorstwie, która jest integralną częścią planu strategicznego. - mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o.

Źródłem skutecznego CSR jest właśnie wpisanie strategii odpowiedzialnego biznesu w strategię biznesową firmy. Wymaga ona stworzenia kultury organizacyjnej, która promuje zaangażowanie ludzi, m.in. poprzez wolontariat pracowniczy. Wtedy można lepiej rozumieć otoczenie i współpracować z nim, budując dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami, w zgodzie ze środowiskiem i etyką. - Jednym z ważniejszych elementów, na których powinien koncentrować się moim zdaniem współczesny biznes należy korzystanie z usług i zaopatrywanie się u najlepszych dostawców – to znaczy takich firm, które w swojej praktyce biznesowej stosują zasady zrównoważonego rozwoju i dbają o ekologię. Dzięki takiemu podejściu zwiększa się poziom satysfakcji z pracy, lepiej rozumiemy firmę, rynek i zmiany zachodzące na rynku. - dodaje Janusz Górski.
Dla operatora logistycznego takiego jak DB Schenker jednym z newralgicznych obszarów jest wpływ naszych działań na środowisko naturalne. Dlatego firma skupia się na: na zielonej logistyce, na rozwijaniu usług intermodalnych i kolejowych, na obniżaniu emisji CO2, na szkoleniu kierowców z ekologicznej i bezpiecznej jazdy. Buduje kulturę Lean, w której kładzie się nacisk na "wyszczuplanie" procesów poprzez umacnianie samodzielności i odpowiedzialności pracowników, którzy dbają o własne środowisko, osobiście promując ekologiczną kulturę przedsiębiorstwa.
Zamiast papieru strona inernetowa
Firma od lat buduje swój model biznesowy, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój oraz równowagę między ekonomią, etyką i ekologią.  Dla DB Schenker  jednym z newralgicznych obszarów jest kwestia wpływu jego działań na środowisko naturalne. Decyzja o publikacji raportu społecznego w formie strony internetowej nie była więc przypadkowa.
- Taka forma jest z jednej strony wyrazem szacunku dla ekologii, a z drugiej zapewnia nam możliwość systematycznego zbierania informacji zwrotnej od naszych interesariuszy. Przy pomocy specjalnej aplikacji można ocenić raport i jego zawartość.  Zachęcamy do tego.
Zależało nam również na tym aby raport był jak w największym stopniu dostępny dla potencjalnych zainteresowanych działalnością DB Schenker. W końcu to z myślą o nich jest on publikowany. - wyjaśnia Beata Konecka, Marketing Manager Schenker Sp. z o.o.
Internet spełnia kryterium dostępności doskonale. Kolejnym aspektem branym pod uwagę w tworzeniu raportu był jego czytelny i zrozumiały charakter. Celem było odejście od formuły grubej księgi na rzecz interaktywnego serwisu, który pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji, przeczytanie, czy filtrowanie zebranego materiału w łatwy i przyjazny sposób.
- Przygotowana publikacja przedstawia działania prowadzone przez DB Schenker w Polsce w 2010 roku. Co do częstotliwości wydawania kolejnych raportów – zastanawiamy się jeszcze jak do tego podejść, mając do dyspozycji narzędzie, które stworzyliśmy. Chcemy zobaczyć też jak zostanie przyjęta obecna formuła. - dodaje Beata Konecka.

 „Raport Społeczny Schenker Sp. z o.o.2010 powstał według modelu EFQM (Europejski Model Zarządzania Jakością), który odzwierciedla sposób zarządzania firmą. Decyzja o wdrożenie Modelu Doskonałości EFQM, podyktowana była tym, że ponieważ jest to bardzo uniwersalne narzędzie, które obejmuje wszystkie aspekty zarządzania organizacją. Chodzi m.in. o przywództwo, budowanie polityki i strategii, procesy funkcjonujące w firmie oraz relacje z klientami, pracownikami i otoczeniem społecznym. Raport Społeczny Schenker Sp. z o.o. został opracowany zgodnie z ujednoliconymi zasadami sprawozdawczości CSR, stworzonymi przez Światową Inicjatywę Sprawozdawczą (Global Reporting Initiative - GRI). Warto dodać, że publikacja jest efektem pracy zespołowej przedstawicieli wszystkich kluczowych obszarów działalności firmy. Publikacja została zweryfikowana przez zewnętrznego audytora.


Raport znajduje się pod adresem: www.dbschenker-csr.pl

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.