Dodaj ogłoszenie o pracy


Działalność CSR a pozyskanie kandydatów do pracy

Rozmowa z Beatą Konecką, menedżerem marketingu DB Schenker Logistics w Polsce

Czy wartości firmy są odzwierciedleniem CSR, co jest wynikiem czego? - Pracujemy w oparciu o trzy obszary wartości: ekonomiczny – czyli związany z klientem, dostawcami, społeczny – dotyczący pracowników, społeczności lokalnych a także  środowiskowy.  W tych trzech obszarach podejmujemy działania, które wynikają z naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która ma 3 filary: ekonomia, społeczeństwo i środowisko.

A jak pracownicy postrzegają CSR? - Z badań satysfakcji pracowników wiemy, że doceniają oni odpowiedzialne podejście firmy do prowadzenia biznesu. Zależy nam na partnerskich relacjach z klientami i dostawcami, badamy ich oczekiwania i satysfakcję ze współpracy z nami. Dbamy o etykę w biznesie. Budujemy kulturę Lean, która stawia na ciągłe doskonalenie, eliminację marnotrawstw i pomaga rozwijać ludzi. Chcemy być preferowanym pracodawcą. Wiele się dzieje również w obszarze dotyczącym środowiska. W kontekście relacji ze społeczeństwem nasi pracownicy są bardzo zaangażowani. Z chęcią uczestniczą w różnych projektach, które też mogą sami zgłaszać. W ciągu roku mają miejsce dwie edycje programu wolontariackiego Czas Pomagania w DB Schenker Logistics. W okresie zimowym - Świąteczny Czas Pomagania, a wiosną -  Zielony Czas Pomagania. Każdy może zorganizować swój projekt na rzecz potrzebujących pod warunkiem, że zbierze chętnych do udziału, znajdzie sąsiadów potrzebujących wsparcia, a następnie opisze i zgłosi projekt. Jeśli spełnia on kryteria programu, dostaje zielone światło i wsparcie finansowe od firmy. Taki sposób zaangażowania jest bardzo celny, zespoły projektowe wiedzą najlepiej komu pomagać w swoim otoczeniu. Niesamowite jest to, jak ludzie się rozwijają przez zaangażowanie w wolontariat, jak uczą się pracy zespołowej, spotykają się z niestandardowymi wyzwaniami i doskonale sobie z tym radzą. W każdej edycji uczestniczy średnio 620 pracowników plus zaproszeni dostawcy i klienci. Rocznie realizujemy ok. 50 projektów. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

CSR jako element budowania wizerunku firmy - czy bada się wpływ CSR na pozycję marki na rynku? - Firmy działając odpowiedzialnie na rynku, uwzględniają oczekiwania swoich interesariuszy, pracowników, klientów, dostawców, ale też społeczeństwa, pracują na swoją reputację, budują, zaufanie, powiększają kapitał społeczny. Są europejskie wyniki badań, które pokazują że np. konsumenci chętniej kupują towary firm, które są zaangażowane społecznie. My badamy opinię na temat naszej firmy wśród społeczności lokalnych wokół naszych 17 terminali. Badanie DB Schenker jako Preferowany Sąsiad pokazuje nam też poziom znajomość naszej marki w tej grupie (na co dzień działamy głównie w relacji B2B). Ale przede wszystkim koncentrujemy się na tym, co o nas sądzą i jak nas postrzegają nasi sąsiedzi i jak możemy współpracować, aby budować dobre sąsiedztwo.  Lokalna społeczność docenia takie działania, pod warunkiem, że niosą one za sobą konkretny ciąg dalszy.  Otwarcie na interesariuszy, dialog z nimi jest niezbędny, w ten sposób także budujemy nasz wizerunek.

Na ile społeczności lokalne zdają sobie sprawę z obowiązków firm w związku z CSR-em? - Poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat społecznej odpowiedzialności firm nie jest bardzo wysoki, ale to się stopniowo zmienia.  A naszym celem - dużych firm - powinny być działania edukujące w tym zakresie.  Np. czego społeczeństwo może oczekiwać czy wymagać od firm funkcjonujących w otoczeniu, np. w obszarze bezpieczeństwa, środowiska, sprawach pracowniczych czy dobrego sąsiedztwa. Na pewno błędem jest postrzeganie CSR tylko jako działalności charytatywnej.

Czy działalność CSR ma wpływ na pozyskanie kandydatów do pracy? - Myślę, że tak, bo w takiej firmie lepiej się pracuje, mając świadomość, że działa ona fair play, proponuje wiele możliwości rozwoju, także poza pracą, np. wolontariat.  Preferujemy pracodawcę, który zapewnia bezpieczne miejsce pracy,  promuje zdrowy tryb życia i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.  Wartości oraz idee, które głosimy w ramach naszej strategii CSR nie mogą być pustymi sloganami. Widać jak bardzo jest to istotne np. dla ludzi młodych. Pokolenie Y postrzega miejsce pracy, jako coś więcej niż tylko wykonywanie określonych zadań zawodowych. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi pracownicy, choć nie tylko, bardzo sobie cenią wolontariat i projekty CSR-owe.  Co potwierdza nasz dział HR, dla większości kandydatów jest to ważna informacja przy podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy.

Raporty CSR wydajecie od roku 2004,  co zmieniło się od tego czasu w samym raportowaniu? - Raportujemy co dwa lata i można powiedzieć że inaczej podchodzimy do każdego raportu. Generalnie trzymamy się GRI, czyli globalnych wskaźników raportowania, ale one same również się zmieniają. Ostatnio raportowaliśmy wg systemu GRI G4. Do procesu raportowania w poprzednich latach zapraszaliśmy szeroką grupę pracowników oraz przedstawicieli najważniejszych dla nas dostawców, czyli przewoźników i kurierów. Tworząc najnowszy raport za lata 2013 / 2014 zbadaliśmy też oczekiwania klientów, szerszej grupy dostawców oraz organizacji, z którymi współpracujemy. W efekcie w raporcie znalazły się informacje ważne z punktu widzenia realizacji strategii firmy i jednocześnie najbardziej istotne dla naszych interesariuszy. Zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz do jego oceny za pośrednictwem specjalnego formularza. Raport tradycyjnie już, ze względów ekologicznych, zamieszczony jest w Internecie pod adresem www.dbschenker-csr.pl. 

Jak klienci reagują na raportowanie i działania CSR? - Nasi partnerzy oczekują od nas np. dzielenia się wiedzą z rynkiem na temat działań CSR. W przeprowadzonych przez nas konsultacjach w ostatnim procesie raportowania poruszane były kwestie związane z warunkami w jakich pracujemy my, czyli ich dostawcy. Zwracano uwagę na  rolę compliance, czyli zgodności z prawem i etyką. Klienci i partnerzy zainteresowani są  naszym podejściem do kwestii związanych z bezpieczeństwem w pracy i na drogach, o kwestie związane z zarządzaniem dostawcami, czyli kurierami, którzy na co dzień dostarczają towary w naszym imieniu.

Dziękuję za rozmowę
Beata Trochymiak

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.