Konto pracodawcy


Działalność CSR a pozyskanie kandydatów do pracy

Rozmowa z Beatą Konecką, menedżerem marketingu DB Schenker Logistics w Polsce

Czy wartości firmy są odzwierciedleniem CSR, co jest wynikiem czego? - Pracujemy w oparciu o trzy obszary wartości: ekonomiczny – czyli związany z klientem, dostawcami, społeczny – dotyczący pracowników, społeczności lokalnych a także  środowiskowy.  W tych trzech obszarach podejmujemy działania, które wynikają z naszej strategii zrównoważonego rozwoju, która ma 3 filary: ekonomia, społeczeństwo i środowisko.

A jak pracownicy postrzegają CSR? - Z badań satysfakcji pracowników wiemy, że doceniają oni odpowiedzialne podejście firmy do prowadzenia biznesu. Zależy nam na partnerskich relacjach z klientami i dostawcami, badamy ich oczekiwania i satysfakcję ze współpracy z nami. Dbamy o etykę w biznesie. Budujemy kulturę Lean, która stawia na ciągłe doskonalenie, eliminację marnotrawstw i pomaga rozwijać ludzi. Chcemy być preferowanym pracodawcą. Wiele się dzieje również w obszarze dotyczącym środowiska. W kontekście relacji ze społeczeństwem nasi pracownicy są bardzo zaangażowani. Z chęcią uczestniczą w różnych projektach, które też mogą sami zgłaszać. W ciągu roku mają miejsce dwie edycje programu wolontariackiego Czas Pomagania w DB Schenker Logistics. W okresie zimowym - Świąteczny Czas Pomagania, a wiosną -  Zielony Czas Pomagania. Każdy może zorganizować swój projekt na rzecz potrzebujących pod warunkiem, że zbierze chętnych do udziału, znajdzie sąsiadów potrzebujących wsparcia, a następnie opisze i zgłosi projekt. Jeśli spełnia on kryteria programu, dostaje zielone światło i wsparcie finansowe od firmy. Taki sposób zaangażowania jest bardzo celny, zespoły projektowe wiedzą najlepiej komu pomagać w swoim otoczeniu. Niesamowite jest to, jak ludzie się rozwijają przez zaangażowanie w wolontariat, jak uczą się pracy zespołowej, spotykają się z niestandardowymi wyzwaniami i doskonale sobie z tym radzą. W każdej edycji uczestniczy średnio 620 pracowników plus zaproszeni dostawcy i klienci. Rocznie realizujemy ok. 50 projektów. Jesteśmy z tego bardzo dumni.

CSR jako element budowania wizerunku firmy - czy bada się wpływ CSR na pozycję marki na rynku? - Firmy działając odpowiedzialnie na rynku, uwzględniają oczekiwania swoich interesariuszy, pracowników, klientów, dostawców, ale też społeczeństwa, pracują na swoją reputację, budują, zaufanie, powiększają kapitał społeczny. Są europejskie wyniki badań, które pokazują że np. konsumenci chętniej kupują towary firm, które są zaangażowane społecznie. My badamy opinię na temat naszej firmy wśród społeczności lokalnych wokół naszych 17 terminali. Badanie DB Schenker jako Preferowany Sąsiad pokazuje nam też poziom znajomość naszej marki w tej grupie (na co dzień działamy głównie w relacji B2B). Ale przede wszystkim koncentrujemy się na tym, co o nas sądzą i jak nas postrzegają nasi sąsiedzi i jak możemy współpracować, aby budować dobre sąsiedztwo.  Lokalna społeczność docenia takie działania, pod warunkiem, że niosą one za sobą konkretny ciąg dalszy.  Otwarcie na interesariuszy, dialog z nimi jest niezbędny, w ten sposób także budujemy nasz wizerunek.

Na ile społeczności lokalne zdają sobie sprawę z obowiązków firm w związku z CSR-em? - Poziom wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat społecznej odpowiedzialności firm nie jest bardzo wysoki, ale to się stopniowo zmienia.  A naszym celem - dużych firm - powinny być działania edukujące w tym zakresie.  Np. czego społeczeństwo może oczekiwać czy wymagać od firm funkcjonujących w otoczeniu, np. w obszarze bezpieczeństwa, środowiska, sprawach pracowniczych czy dobrego sąsiedztwa. Na pewno błędem jest postrzeganie CSR tylko jako działalności charytatywnej.

Czy działalność CSR ma wpływ na pozyskanie kandydatów do pracy? - Myślę, że tak, bo w takiej firmie lepiej się pracuje, mając świadomość, że działa ona fair play, proponuje wiele możliwości rozwoju, także poza pracą, np. wolontariat.  Preferujemy pracodawcę, który zapewnia bezpieczne miejsce pracy,  promuje zdrowy tryb życia i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.  Wartości oraz idee, które głosimy w ramach naszej strategii CSR nie mogą być pustymi sloganami. Widać jak bardzo jest to istotne np. dla ludzi młodych. Pokolenie Y postrzega miejsce pracy, jako coś więcej niż tylko wykonywanie określonych zadań zawodowych. Z naszych obserwacji wynika, że młodzi pracownicy, choć nie tylko, bardzo sobie cenią wolontariat i projekty CSR-owe.  Co potwierdza nasz dział HR, dla większości kandydatów jest to ważna informacja przy podejmowaniu decyzji o podjęciu pracy.

Raporty CSR wydajecie od roku 2004,  co zmieniło się od tego czasu w samym raportowaniu? - Raportujemy co dwa lata i można powiedzieć że inaczej podchodzimy do każdego raportu. Generalnie trzymamy się GRI, czyli globalnych wskaźników raportowania, ale one same również się zmieniają. Ostatnio raportowaliśmy wg systemu GRI G4. Do procesu raportowania w poprzednich latach zapraszaliśmy szeroką grupę pracowników oraz przedstawicieli najważniejszych dla nas dostawców, czyli przewoźników i kurierów. Tworząc najnowszy raport za lata 2013 / 2014 zbadaliśmy też oczekiwania klientów, szerszej grupy dostawców oraz organizacji, z którymi współpracujemy. W efekcie w raporcie znalazły się informacje ważne z punktu widzenia realizacji strategii firmy i jednocześnie najbardziej istotne dla naszych interesariuszy. Zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz do jego oceny za pośrednictwem specjalnego formularza. Raport tradycyjnie już, ze względów ekologicznych, zamieszczony jest w Internecie pod adresem www.dbschenker-csr.pl. 

Jak klienci reagują na raportowanie i działania CSR? - Nasi partnerzy oczekują od nas np. dzielenia się wiedzą z rynkiem na temat działań CSR. W przeprowadzonych przez nas konsultacjach w ostatnim procesie raportowania poruszane były kwestie związane z warunkami w jakich pracujemy my, czyli ich dostawcy. Zwracano uwagę na  rolę compliance, czyli zgodności z prawem i etyką. Klienci i partnerzy zainteresowani są  naszym podejściem do kwestii związanych z bezpieczeństwem w pracy i na drogach, o kwestie związane z zarządzaniem dostawcami, czyli kurierami, którzy na co dzień dostarczają towary w naszym imieniu.

Dziękuję za rozmowę
Beata Trochymiak

kobiety w logistyce
50 proc. kobiet w składzie nowego zarząd DB Cargo
Kobieca załoga w Emirates SkyCargo
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Projekt rozporządzenia KE dla transportu drogowego w czasach pandemii
Zwolnienia grupowe w dobie pandemii - kiedy pracownikom należą się odprawy?
Wyroby medyczne czyli zamieszanie z procentami
Tarcza antykryzsowa - pułapki kryterium przychodowego. Będzie strata, ale ZUS płac ...
Jak korzystać z tarczy antykryzysowej - koronawirus a transport
Osoby fizyczne mają złożyć PIT do 30 kwietnia, odroczenia płatności dla pracoda ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
Rozwój transportu drogowego po koronawirusie
Jak wygląda handel po wybuchu pandemii?
Nadal nie zlikwidowano barier w rozwoju transportu intermodalnego – alarmuje NIK
Cena ropy naftowej… poniżej zera – co dalej?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
CEVA Logistics dzięki robotyzacji zwiększa wydajność magazynów o 400%
GLS Poland rozpoczyna współpracę z BLIKIEM
Darmowa platforma Clicktrans dla transportu przesyłek pomocowych dla szpitali
Fracht FWO realizuje kolejne dostawy z Polski do USA dla elektrowni wiatrowych
Emirates SkyCargo oferują już regularne loty cargo
DB Schenker przedłuża współpracę z NEONET
GEFCO otwiera centrum dystrybucyjne w Schiphol
Dachser zapowiada utrzymanie stabilnej strategii rozwoju w Polsce
Jak kurierzy GLS pomagają walczyć z epidemią?
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC