Dodaj ogłoszenie o pracy


Czy CSR ma wpływ na gospodarki Europy Środkowej?

84 proc. menedżerów CSR z krajów Europy Środkowej uważa, że biznes przyczynił się do rozwiązania palących problemów społeczno-gospodarczych, w tym wyzwań związanych z ochroną środowiska czy bezrobociem. W Polsce wskaźnik ten wynosi jedynie 65 proc. – wynika z raportu Deloitte “How CSR has influenced Central European societies and economies. Lessons learnt and future trends”.
Menedżerowie CSR z Europy Środkowej podkreślają przede wszystkim rolę biznesu w łagodzeniu problemów związanych z ochroną środowiska, a także we wspieraniu edukacji oraz w walce z bezrobociem. Są to kluczowe problemy, w które biznes powinien się ich zdaniem angażować także w przyszłości. Badani oczekiwaliby większej niż dotychczas aktywności w walce z korupcją. Wśród kluczowych korzyści z działań CSR wymieniają wzrost zaangażowania pracowników (65 proc.), poprawę reputacji (55 proc.) i poprawę relacji ze społecznościami lokalnymi (53 proc). Menedżerowie CSR największych szans rozwoju społeczno-gospodarczego swoich krajów upatrują w oddziaływaniu biznesu na wzrost konkurencyjności gospodarki (96 proc.), wpływie przedsiębiorstw na poprawę aktywności zawodowej (94 proc.), a także ich wpływie na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym (91 proc.). Zdecydowana większość z nich uważa, iż w najbliższych latach modele biznesowe firm zmienią się (86 proc.), a znaczącym bodźcem tych zmian będzie presja klientów, którzy coraz częściej oczekiwać będą od rynku produktów i usług społecznie odpowiedzialnych (75 proc.).
76 proc. menedżerów wierzy w dalszy rozwój CSR w Europie Środkowej. Zarazem jednak uważa, że może pojawić się kilka przeszkód na drodze tego rozwoju, wśród których wymienili: błędne postrzeganie idei CSR jako formy działań sponsoringowych (59 proc), brak zachęt ze strony administracji publicznej (52 proc.) oraz niechęć biznesu do inwestowania funduszy w działania CSR (46 proc.).
Badanie Deloitte „Menedżerowie CSR w Europie Środkowej” zostało przeprowadzone wśród menedżerów odpowiedzialnych za CSR w Czechach, Słowenii, Bułgarii, Kosowie, Rumunii, Serbii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie oraz Łotwie. Jest ono częścią badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w ramach obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce przeprowadziło analogiczny przegląd wśród polskich menedżerów CSR. Zarówno badanie polskie, jak i środkowoeuropejskie pokazuje wpływ praktyków CSR na szerzenie tematyki odpowiedzialnego biznesu w firmach oraz ich obserwacje dotyczące pozytywnego oddziaływania CSR na kondycję społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów.
"Menedżerowie CSR" to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej i najdłużej działającej polskiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się koncepcją CSR w kompleksowy sposób. W tym roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, odbyła się kolejna część badania. Partnerami tego badania są Deloitte i PBS. Badanie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z wyjątkiem Polski zostało zrealizowane przez Deloitte.

(źr. Deloitte)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.