Dodaj ogłoszenie o pracy


CSR, czyli poza horyzontem

Badanie zorganizowane przez Accenture i Global Compact przeprowadzone wśród ponad 1000 prezesów największych światowych firm pokazało, iż 78 proc. z nich uważa, że podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu sprzyja innowacyjności oraz buduje przewagę konkurencyjną. W innym badaniu niemal 90 proc. organizacji, prawie wszystkie posiadające strategię CSR, w ciągu ostatnich trzech lat zainicjowało, bądź przeprowadziło projekty innowacyjne. Były one realizowane najczęściej w dziedzinie metod produkcji lub usług (Raport Millword Brown, Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw, przygotowany dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Z kolei  „Global Climate Change Raport  2013” wskazuje, że firmy dbające o środowisko generują lepsze wyniki finansowe. Publikacja zawiera indeks przedsiębiorstw, które dobrze zarządzają swoim wpływem na otoczenie, wśród nich znajdują się Klienci Grupy Raben m.in. Nestle czy Royal Philips.
Biznes na szczycie
W 2014 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy mieli swój głos podczas szczytu klimatycznego. Wynika to z faktu, iż mają duży wpływ na otoczenie naturalne i w konsekwencji zmian klimatycznych będą ponosić koszty redukcji CO2. Począwszy od branży transportowej, która odczuje wzrost cen ropy. Ta zmiana wpłynie zapewne na cenę produktów w sklepach, na jaką składa się również przewóz. Zużycie paliwa oraz koszty środowiskowe będą, za sprawą decyzji Komisji Europejskiej, raportowane obligatoryjnie przez wszystkie firmy w UE, które zatrudniają powyżej 500 osób. Takie dokumenty zobrazują nie tylko „rozrzutność” w gospodarowaniu surowcami naturalnymi, ale również środkami finansowymi. Kto marnotrawi energię, ten wyrzuca pieniądze i generuje CO2.
CSR – szanse i zagrożenia
Nowe wytyczne do raportowania społecznego Global Raporting Initiative (GRI4) pomagają firmom w zdefiniowaniu szans i zagrożeń, ale przede wszystkim przyczyniają się do wzrostu innowacyjności. W 2013 roku Grupa Raben przeprowadziła badanie satysfakcji swoich Klientów w 10. krajach Europy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, które obszary wymagają usprawnienia oraz co powinniśmy wdrożyć, by zwiększyć ich satysfakcję. Efektem tych działań jest m.in. nowa strona internetowa czy usługa Home Delivery.
Nowe horyzonty
Innowacyjność osiągnięta za sprawą społecznie odpowiedzialnych działań przynosi realne zyski. Przychody Marks & Spencer za rok 2009 uwzględniają 50 mln funtów dodatkowego zysku uzyskanego w wyniku polityki CSR. Canon, wprowadzając niegdyś na rynek zielony kalkulator w 80 proc. wyprodukowany z odzyskanych surowców, sprawił, że nowy produkt zaledwie po kilku miesiącach stanowił 25 proc. wszystkich sprzedanych wyrobów firmy. Nasza wizja CSR mówi o tym, że chcemy wyznaczać zrównoważone trendy w branży. Przykładem  może być rozpoczęcie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz warsztatami terapii zajęciowej. Grupa Raben zamawia m.in. odzież roboczą w spółdzielni socjalnej Otwarci w Koninie, zrzeszającej osoby niepełnosprawne. Wybrane gadżety są przygotowywane przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Piaskach. Uczestnicy zajęć wykonują dla Grupy Raben ekologiczne ciężarówki z drewna. Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej jest tym, co pozwala nam zrealizować naszą wizję. Stanowi ono nowatorskie rozwiązanie oraz odzwierciedlenie idei prowadzenia biznesu pojmowanego w kategorii „wygrana-wygrana”. CSR i innowacja są synonimami. Prowadzą do zwiększenia zysków, zdobywania nowych rynków oraz wychodzenia poza horyzont…standardowego myślenia.

Opr. Marta Szymborska, koordynator działań mi CSR, Raben Management Services sp. z o.o.

Zobacz także:
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.