Dodaj ogłoszenie o pracy


CSR a gadżety firmowe

Grupa Raben podjęła ciekawą współpracę z podmiotami ekonomii społecznej oraz warsztatami terapii zajęciowej zlecając im produkcję odzieży roboczej oraz … gadżetów. Raben zamawia m.in. odzież roboczą dla 10. krajów, w których posiada oddziały, w spółdzielni socjalnej Otwarci w Koninie, zrzeszającej osoby niepełnosprawne.- Strategia CSR Grupy Raben mówi o tym, że chcemy wyznaczać zrównoważone trendy w branży. Obszar współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej jest tym, co pozwala nam zrealizować naszą wizję, ponieważ jest to innowacyjne rozwiązanie i idealne odzwierciedlenie idei prowadzenia biznesu pojmowanego w kategorii „wygrana-wygrana – komentuje Marta Szymborska, Lider CSR Grupy Raben.

Gadżety natomiast zamawiane są w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaskach. Członkowie warsztatów przygotowują dla Grupy Raben ekologiczne ciężarówki z drewna.
- Współpraca z Grupą Raben dla uczestników naszych warsztatów przyniosła dużo więcej korzyści, niż pierwotnie byliśmy w stanie przewidzieć. Przede wszystkim, wykonanie zlecenia dla tak dużego odbiorcy instytucjonalnego, wymagało współpracy na poziomie kilku naszych pracowni. Dalej, świadomość, że praca została wysoko oceniona, a ciężarówki być może trafią do kluczowych kontrahentów firmy powodowała, że nasi uczestnicy zwracali bardzo dużą uwagę na staranność oraz samokontrolę podczas wykonywanych czynności i wreszcie praca pod presją czasu, tak cenna dzisiaj na rynku pracy, również dla wielu osób była ważnym sprawdzianem umiejętności. Gdy dołożymy do tego jeszcze fakt, że przepisy bardzo precyzyjnie regulują, na co możemy wydawać zarobione środki (jest to szeroko pojęta integracja społeczna osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w tym np. organizacja wycieczek), to motywacja do pracy w perspektywie wyjazdu nad morze, który został częściowo sfinansowany z zarobionych środków, bardzo mobilizowała zespół. Dla mnie, jako osoby zarządzającej, wspomniana kooperacja była swoistą próbą możliwości zespołu. Nie miałem wątpliwości, że się uda, ale przede wszystkim zwracałem uwagę na sam proces twórczy i pokonywanie przeszkód często niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania, w przypadku pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do współpracy  z każdym kontrahentem, dla którego, podobnie jak dla Grupy Raben ważne są: jakość, rzetelność oraz przy okazji społeczna odpowiedzialność biznesu - podsumowuje Gerard Misiaczyk, prezes

Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”, prowadzący dla 40 osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach k. Gostynia. Podmioty prawne, które w Polsce działają w obszarze ekonomii społecznej, to m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz warsztaty terapii zajęciowej. Nie wszystkie tego typu organizacje są jednak automatycznie kwalifikowane jako podmioty ekonomii społecznej. Zależy to przede wszystkim od profilu ich działania oraz innych cech, takich jak np. to, czy wśród pracowników czy klientów takich organizacji znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. długo pozostające na bezrobociu bądź niepełnosprawne.

(red za inf. Raben Group)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.