Dodaj ogłoszenie o pracy


Przed CSR-em nie ma ucieczki

Co łączy bank HSBC, FIFĘ i Gazprom? Nominacja do tegorocznej edycji nagrody Public Eye, której zwycięzcy zostali ogłoszeniu podczas szczytu w Davos. Czy nagroda jest prestiżowa? Tak? Czy warto ją otrzymać? Zdecydowanie nie.

Organizatorem konkursu jest Greenpeace, który „nagradza” najbardziej nieodpowiedzialne firmy i zwraca tym samym uwagę na ich działalność. Wyróżnienie jest przyznawane od 2005 roku. W tegorocznej edycji aż 280 tys.  osób oddało głos na Gazprom. Liczba głosujących obrazuje skalę przedsięwzięcia oraz rosnącą świadomość konsumencką, a także fakt, że przed CSRem nie ma już ucieczki. Światowe korporacje od lat publikują raporty społeczne opisujące ich wpływ na szeroko rozumiane otoczenie. Do tej pory raportowanie w tej kwestii było nieobligatoryjne. W kwietniu 2013 roku został złożony wniosek Komisji Europejskiej dotyczący wymogu raportowania przez spółki o średniej liczbie pracowników przekraczającej 500 osób, których suma bilansowa przekracza 20 mln euro. Na liście zalazło się ok. 18 tys. firm. To oznacza, że prawdopodobnie już wkrótce CSR i raportowanie staną się koniecznością dla dużych przedsiębiorstw. Nie uciekną przed nimi również średnie i małe firmy, ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada troskę o cały łańcuch wartości. Korporacje będą zatem wymagały od dostawców swoich usług raportów dotyczących choćby emisji CO2 czy respektowania kodeksów etyki.

Kluczowy jest dialog
CSR zatacza coraz szersze kręgi. Miasta wprowadzają kodeksy etyczne, implementują nowoczesne technologie służące np. wyciszaniu hałasu, m.in. porowaty asfalt redukujący głośność o 2-5 decybeli. Powstają aglomeracje, które niemal w 100 proc. korzystają z ekologicznych źródeł energii,  jak np. Caofeidan, w którym 95 proc. potrzeb energetycznych miasta będzie zaspokajanych ze źródeł energii odnawialnej. Nieustannie kluczowe znaczenie ma dialog. Pytanie interesariuszy o zdanie, konsultowanie z nimi rozwiązań może stać się początkiem innowacji społecznych. Dialog ma służyć zarówno firmie, jak i możliwie dużej liczbie kluczowych interesariuszy.  

Jak to zrobić?
Grupa Raben regularnie przeprowadza badania satysfakcji swoich Klientów. Zeszłoroczna ankieta miała wyjątkowy charakter. W wyniku troski o środowisko naturalne kwestionariusz wypełniany był  po raz pierwszy on-line, dzięki czemu zaoszczędziliśmy 6000 kartek papieru. Grupa Raben za każde badanie, przeprowadzone w 10. krajach Starego Kontynentu,  przekazała minimum 1 euro na wybraną lokalnie organizację pozarządową. W Polsce kwotę uzyskaną w wyniku wypełnienia niemal 600 ankiet otrzymało Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i akcja Pierwszy fotelik promująca bezpieczne przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych. Zyskały trzy strony. Grupa Raben otrzymała informację zwrotną na temat swoich usług. Klienci, w wyniku ankiety, zyskają udoskonalony serwis. Korzyść odnieśli również najmłodsi pasażerowie, bowiem cała kwota z badania została przeznaczona na zwiększenie ich bezpieczeństwa.Nikt już nie pyta…
Dziś w zapytaniach przetargowych, które otrzymujemy, nikt nie pyta już o to, czy posiadamy certyfikaty środowiskowe. Klienci pytają o to, jakie są to certyfikaty. Nie pytają o to, czy mierzymy emisję CO2, ale o ile planujemy ją obniżyć. Pewne elementy stały się oczywiste. Przechodzimy na wyższy poziom zaangażowania i świadomości.

Opr. Marta Szymborska
Koordynator Działań Marketingowych i CSR
Raben Management Services sp. z o.o.

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.