Dodaj ogłoszenie o pracy


Wolontariat, ekojazda, współpraca ze społecznościami lokalnymi - tak Schenker dba o CSR

Na wczorajszej konferencji prasowej, eksperci i przedstawiciele zarządu spółki DB Schenker Logistics w Polsce, przedstawili kolejny raport społeczny w cyklu dwuletnim, który opisuje działania podejmowane we współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, uczelniami i społecznościami lokalnymi. Struktura raportu jest oparta na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez DB Schenker Logistics w Polsce do zarządzania organizacją. Dzięki temu raport ma charakter zintegrowany i kompleksowy.

DB Schenker Logistics od lat, podkreśla, że stawia na odpowiedzialność i dialog w kontaktach z interesariuszami. Firma od 2010 systematycznie przygotowuje raporty społeczne, których celem jest zaprezentowanie interesariuszom wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
- Konsekwentnie realizowana strategia zrównoważonego rozwoju stała się częścią naszego biznesu. We wszystkich naszych działaniach promujemy kulturę odpowiedzialności. Jest to szczególnie istotne w okresie osłabienia gospodarczego. Odpowiedzialne firmy wykorzystują ten czas jako szansę na zbudowanie głębszych relacji z partnerami. W efekcie rośnie zaufanie do firmy i jej kapitał społeczny. Opublikowany przez nas raport traktujemy jako ważny element naszej strategii i prowadzenia dialogu z interesariuszami – mówił Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o.
- Współpraca organizacji społecznych z biznesem rozwija się stopniowo, bo każda ze stron musi nauczyć się ze sobą współpracować, co nie jest łatwe, ale warto. Dzięki niej mamy okazję promować wzajemne wartości. Ważne, aby rozwiązania proponowane pracownikom miały wymiar praktyczny, tak jak jest to w przypadku firmy DB Schenker Logistics - mówił podczas konferencji Sławomir Brzózek prezes zarządu Fundacji "Nasza Ziemia".
Opracowanie raportu społecznego to integralny element zarządzania CSR w firmie. Jego opracowanie ma być sprawozdaniem z realizacji strategii odpowiedzialności społecznej firmy. W Polsce niestety, niewiele firm przygotowuje takie publikacje, ale z roku na rok ich liczba wzrasta. Według badania CSRinfo, pt. 5 lat raportowania CSR, są 3 najważniejsze powody, które motywują firmy do raportowania: przejrzystość działań organizacji (70 proc. odpowiedzi), budowa zaufania wśród kluczowych interesariuszy (67 proc.), zaangażowanie inwestorów, partnerów, pracowników i innych interesariuszy w działania firmy (62 proc.).
 
Ekonomia, Społeczeństwo, Środowisko
DB Schenker Logistics od lat przygotowuje raporty społeczne, których celem jest zaprezentowanie interesariuszom wyników prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Innowacyjnym rozwiązaniem firmy jest oparcie struktury raportu na Modelu Doskonałości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością), który jest wykorzystywany przez firmę do zarządzania organizacją. 
- Społeczna odpowiedzialność w DB Schenker Logistics jest integralną częścią zarządzania według Modelu Doskonałości EFQM. Dzięki takiemu podejściu działania CSR i ich wyniki, są uwzględniane we wszystkich obszarach funkcjonowania naszej firmy. Partnerstwo i relacje z pracownikami, dostawcami i społeczeństwem stają się równie ważne jak wyniki biznesowe – mówi Monika Pachniak-Radzińska, Dyrektor Rozwoju Biznesu Schenker Sp. z o.o. 
 
Jak stworzyć dobry raport? 
Jedną z najbardziej znanych wytycznych dla raportowania jest Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza (Global Reporting Initiative, GRI). Tworzy ona spójne ramy i wskaźniki dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, stosowane na całym świecie. W Polsce pierwszy raport oparty na wytycznych GRI powstał w 2006 roku, a w 2011 roku z tego narzędzia korzystało 37 firm.
Praca nad raportem społecznym musi wynikać z głębokiego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju w firmie. Następnym krokiem jest zaangażowanie w opracowanie raportu jak najszerszego grona pracowników ze wszystkich pionów i obszarów działalności firmy. - Dzięki temu raport nie jest zbiorem suchych faktów, ale wiarygodną relacją z różnorodnych działań i zestawieniem najważniejszych wskaźników z wielu obszarów działalności. Na przykład w raporcie DB Schenker Logistics prezentowane są wypowiedzi wielu pracowników – tych, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje lub po prostu wykazują dużą proaktywność, np. liderów programu wolontariatu pracowniczego – wyjaśnia Paulina Koszewska, Specjalista ds. Marketingu Schenker Sp. z o.o., liderka zespołu przygotowującego raport. 
Według danych z badania europejskiej firmy doradczej Proximity, w którym uczestniczyło prawie 500 osób z całego świata, raport społeczny jest najbardziej wiarygodny, jeśli zostanie zweryfikowany przez firmę zewnętrzną. Dlatego też większość badanych wypowiadało się za angażowaniem w ten proces profesjonalnej firmy doradczej. Raport DB Schenker Logistics został poddany audytowi firmy PwC. 
- W Europie ponad połowa raportów poddawanych jest zewnętrznej weryfikacji, a większość tworzona w oparciu o międzynarodowy standard GRI. W Polsce jedynie 13 proc. raportów opublikowanych na przestrzeni ostatnich sześciu lat została poddana takiemu audytowi. Tym bardziej należy docenić takie podejście. To dobra praktyka warta naśladowania, ponieważ sprzyja zwiększeniu przejrzystości w komunikacji firm z otoczeniem – dodaje Irena Pichola, Dyrektor Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC, którego członkowie zostali certyfikowanymi trenerami w zakresie metodyki GRI. 
 
DB Schenker Logistics w Polsce opracowuje raport społeczny zgodnie z zasadami sprawozdawczości Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative – GRI). Jest to międzynarodowa organizacja, która określa zasady i wskaźniki, jakie powinny wykorzystać firmy, aby zmierzyć swoje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne działania. Na polskim rynku w 2011 roku 37 firm korzystało ze wskaźników GRI przy opracowaniu raportu. 
 
Projekty i dziania CSR DB Schenker Logistics w Polsce
Strategia Odpowiedzialnego Biznesu DB Schenker Logistics w Polsce opiera się o trzy obszary w kulturze laen: ekonomia - odpowiedzialny łańcuch dostaw; społeczeństwo - preferowany sąsiad i pracodawca; środowisko - zielona logistyka. Od 2008 r. w projektach wolontariackich co roku udział bierze 1000 pracowników firmy. Schenker w Polsce zrealizował 193 projekty, co równa się 14,5 tys. godzin pracy wolontariuszy. Firma stale szkoli kurierów i kierowców z ekojazdy - 300 przewoźników i 3 tys kurierów. Od 15 lat współpracuje z fundacją "Nasza Ziemia" i bierze udział w akcjach "Sprzątanie świata". Współpracuje też na stałe z 46 uczelniami, dzięki czemu rozwija umiejętności biznesowe studentów, buduje relacje z przyszłymi pracownikami / klientami.
 
Z raportem społecznym DB Schenker Logistics wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się pod adresem www.dbschenker-csr.pl. Raport w Internecie to także wyraz troski o ekologię.
 
(red)
czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.