Dodaj ogłoszenie o pracy


Corporate responsibility to coś więcej niż CSR

Corporate Social Responsibility (odpowedzialność społeczna w biznesie) jest dzisiaj wyznacznikiem jakości działalności gospodarczej. Niektóre firmy idą dalej i poza społeczną odpowiedzialnością prowadzenia biznesu wdrażają tzw. corporate responsibility (odpowiedzialność korporacyjna). CR to przede wszystkim dbałość o zrównoważony rozwój i etykę w biznesie i CSR.

Jednym z dobrych przykładów wdrożenia corporate responsibility, w którym to mieszczą się też zasady CSR, jest firma ProLogis. Firma, która jest dostawcą powierzchni magazynowych na całym świecie stara się budować swoje obiekty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale także prowadzić tzw. excellence in business - czyli biznes oparty na zasadach etyki. Koncepcja ta obejmuje doskonalenie standardów działalności, dbałość o ochronę środowiska i społeczną odpowiedzialność biznesu. W kwietniu 2007 roku ProLogis, jako pierwsza firma z branży nieruchomości, zaczęła wydawać roczny raport zrównoważonego rozwoju według standardów określonych przez organizację non-profit Global Reporting Initiative. Najnowszy raport ProLogis został opublikowany w kwietniu 2009 roku i zawiera szczegółowe informacje na temat wyników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych firmy za rok 2008. (raport dostępny jest na stronie: http://ir.prologis.com/reports/2008SustainabilityReport/).
Zrównoważony rozwój to podstawa
W ramach zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju ProLogis stał się prekursorem innowacji w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach dystrybucyjnych. Firma zainstalowała już kilkanaście systemów pozyskiwania energii wiatrowej i słonecznej na całym świecie.
- W Polsce również mamy zapytania od klientów o zastosowanie w magazynach technologii solarnych, turbin wiatrowych czy technologii energo- i ciepło-oszczędnych.  Ta świadomość zrównoważonego rozwoju budzi się wśród naszych klientów i jest to pozytywne zjawisko, które bardzo nasz cieszy, a my w tym pomagamy. - Marta Tęsiorowska Vice-President Marketing & Comunications ProLogis Central & Eastern Europe.

Program energii odnawialnej umożliwia firmie wytworzenie dodatkowej wartości z posiadanych aktywów. Obecnie w budynkach ProLogis na świecie działa 11 instalacji słonecznych o łącznej mocy 6,1 megawata, które w ciągu roku mogą wyprodukować 5 237 590 kilowatogodzin energii.
Jeśli chodzi o Europę Centralną, to dobrym przykładem jest ProLogis Park Użyce - pierwsze centrum logistyczne w Europie Centralnej zbudowane według zasad zrównoważonego rozwoju. Zastosowano tam m.in. "green walls" - czyli zielone ściany, które porasta roślinność, chroniąca budynek przed utratą ciepła, system do odzyskiwania wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie, itp.
- Możemy zaproponować kilka "zielonych" rozwiązań w naszych obiektach magazynowych łącznie z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyclingu. Wszystko zależy od świadomości klienta i jego potrzeb. Takie inwestycje zwracają się i przynoszą profity najemcom w okresach długoterminowych (umowy co najmniej 5-letnie). Im dłuższa umowa najmu, tym koszt eksploatacji  jest mniejszy, co powoduje opłacalność wdrożenia tego typu rozwiązań. - mówi Marta Tęsiorowska.
Magazyny z drewna
Firma poszła dalej, postanowiła zastosować ekologiczne szkielety drewniane w obiektach magazynowych w Europie Południowej. Już w roku 2006 ProLogis zaczął eksperymentować ze stosowaniem laminowanych szkieletów drewnianych w konstrukcjach budynków we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Te pilotażowe projekty zostały zainicjowane w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowy obiektów o zerowym bilansie emisji związków węgla.
Stal i beton to materiały najczęściej wykorzystywane do budowy magazynów, ale ich produkcja wiąże się także z największą emisją związków węgla na tonę. Zaletą laminowanych szkieletów drewnianych jest nie tylko ograniczenie emisji związków węgla przy ich produkcji, ale także znakomita odporność ogniowa i stabilność w trakcie pożaru, co zostało potwierdzone przez służby pożarnicze we Francji. Aby uzyskać zgodę ministerstwa na użycie szkieletów drewnianych do budowy ekologicznych obiektów firma musiała udowodnić swoje racje co do słuszności zastosowania tego typu konstrukcji. Zanim otrzymała zezwolenie podjęła szereg działań mających wykazać wartość tego materiału budowlanego w kontekście zrównoważonego rozwoju:
dostarczono raport techniczny zawierający dane z badań szkieletów drewnianych
na odporność ogniową i stabilność w trakcie pożaru, przeprowadzonych przez niezależne podmioty,
przeprowadzono analizę prawną,
opracowano raporty badawcze potwierdzające, że francuskie przepisy dopuszczają stosowanie szkieletów drewnianych do budowy pływalni, sal gimnastycznych i bibliotek.
Zwieńczenie sukcesem starań firmy o wprowadzenie szkieletu drewnianego jako ekologicznego elementu budynków przemysłowych, stało się niezwykle ważnym sygnałem w zakresie prowadzenia biznesu zgodnie ze zrównoważonym rozwojem dla całej branży nieruchomości.

(opr. BT/Pracujwlogistyce.pl)

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.