Dodaj ogłoszenie o pracy


Pierwszy raport wpływu standardów GS1 Polska już dostępny

Trzy czwarte badanych Uczestników Systemu GS1 w Polsce uważa, że standardy GS1 wspierają zrównoważony rozwój ich firmy. Rozwiązania GS1 zapewniają korzyści organizacjom w zakresie bezpieczeństwa, oszczędności czasu i zapobiegania marnowania żywności.

Aż 73% przebadanych Uczestników Systemu GS1 w Polsce wskazało, że standardy GS1 wyrażone m.in. za pomocą kodów kreskowych wspierają zrównoważony rozwój ich organizacji. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 35 000 Uczestników Systemu GS1 Polska w II kwartale 2022 roku.
Wielki wpływ biało-czarnych pasków

Pierwszy raport wpływu GS1 Polska pokazuje praktyczną moc rzetelnych, ustrukturyzowanych danych, których nośnikiem są standardy GS1. Wykazuje także, że standardy GS1 pomagają Uczestnikom Systemu realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także realnie wspierają w rozwoju biznesu.

Z perspektywy istotności, badani najczęściej wskazywali następujące cele ONZ:
• Cel 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”,
• Cel 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”,
• Cel 9 „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”,
• Cel 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”.
Co ciekawe, aż 13% badanych odpowiedziało, że ważny jest dla nich Cel 17 „Partnerstwa
na rzecz celów”. Wkład w jego realizację jest szczególnie ważny z perspektywy organizacji GS1.

Korzyści dla obu stron
Standardy GS1, które wdrażają Uczestnicy Systemu GS1, eliminują błędy ludzkie i umożliwiają szybką reakcję na nieprawidłowości. Pozwalają także optymalnie zarządzać zapasami, oszczędzać surowce naturalne i monitorować łańcuch dostaw. Uczestnicy Systemu GS1 wskazywali, że standardy GS1 wspierają ich zwłaszcza w:
• zapewnianiu bezpieczeństwa produktów i usług (40% badanych)
• monitorowaniu łańcucha dostaw (44%), skracaniu czasu poszczególnych transakcji w ramach dostaw i zmniejszaniu ilości formalności z nimi związanych (39%)
• zmniejszaniu zużycia surowców (24%)
• zmniejszaniu liczby marnowanych produktów (22%)

Cyfryzacja? 
Według raportu Accenture z 2021 roku firmy, które podczas cyfrowej transformacji łączą digitalizację ze zrównoważonym rozwojem, mają 2,5 razy większe szanse na sukces niż te, które skupiają się na samej cyfryzacji. Jak pokazuje nasz raport wpływu, standardy GS1 są mostem łączącym cyfryzację i cele środowiskowe – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Dzięki standardom GS1 firmy tworzą efektywne łańcuchy dostaw, usprawniając całe procesy biznesowe, przyczyniają się do lepszego zarządzania zapasami i ograniczają swój negatywny wpływ na środowisko. W ten sposób standardy GS1 wspierają wiele branż – podsumowuje Joanna Redmer, Prezes Zarządu GS1 Polska.

Pełny raport dostępny jest na stronie GS1 Polska: https://cutt.ly/8VsRUxp 

(żr. GS1 POlska)

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.