Dodaj ogłoszenie o pracy


Pierwszy raport wpływu standardów GS1 Polska już dostępny

Trzy czwarte badanych Uczestników Systemu GS1 w Polsce uważa, że standardy GS1 wspierają zrównoważony rozwój ich firmy. Rozwiązania GS1 zapewniają korzyści organizacjom w zakresie bezpieczeństwa, oszczędności czasu i zapobiegania marnowania żywności.

Aż 73% przebadanych Uczestników Systemu GS1 w Polsce wskazało, że standardy GS1 wyrażone m.in. za pomocą kodów kreskowych wspierają zrównoważony rozwój ich organizacji. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 35 000 Uczestników Systemu GS1 Polska w II kwartale 2022 roku.
Wielki wpływ biało-czarnych pasków

Pierwszy raport wpływu GS1 Polska pokazuje praktyczną moc rzetelnych, ustrukturyzowanych danych, których nośnikiem są standardy GS1. Wykazuje także, że standardy GS1 pomagają Uczestnikom Systemu realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także realnie wspierają w rozwoju biznesu.

Z perspektywy istotności, badani najczęściej wskazywali następujące cele ONZ:
• Cel 3 „Dobre zdrowie i jakość życia”,
• Cel 8 „Wzrost gospodarczy i godna praca”,
• Cel 9 „Innowacyjność, przemysł, infrastruktura”,
• Cel 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”.
Co ciekawe, aż 13% badanych odpowiedziało, że ważny jest dla nich Cel 17 „Partnerstwa
na rzecz celów”. Wkład w jego realizację jest szczególnie ważny z perspektywy organizacji GS1.

Korzyści dla obu stron
Standardy GS1, które wdrażają Uczestnicy Systemu GS1, eliminują błędy ludzkie i umożliwiają szybką reakcję na nieprawidłowości. Pozwalają także optymalnie zarządzać zapasami, oszczędzać surowce naturalne i monitorować łańcuch dostaw. Uczestnicy Systemu GS1 wskazywali, że standardy GS1 wspierają ich zwłaszcza w:
• zapewnianiu bezpieczeństwa produktów i usług (40% badanych)
• monitorowaniu łańcucha dostaw (44%), skracaniu czasu poszczególnych transakcji w ramach dostaw i zmniejszaniu ilości formalności z nimi związanych (39%)
• zmniejszaniu zużycia surowców (24%)
• zmniejszaniu liczby marnowanych produktów (22%)

Cyfryzacja? 
Według raportu Accenture z 2021 roku firmy, które podczas cyfrowej transformacji łączą digitalizację ze zrównoważonym rozwojem, mają 2,5 razy większe szanse na sukces niż te, które skupiają się na samej cyfryzacji. Jak pokazuje nasz raport wpływu, standardy GS1 są mostem łączącym cyfryzację i cele środowiskowe – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Dzięki standardom GS1 firmy tworzą efektywne łańcuchy dostaw, usprawniając całe procesy biznesowe, przyczyniają się do lepszego zarządzania zapasami i ograniczają swój negatywny wpływ na środowisko. W ten sposób standardy GS1 wspierają wiele branż – podsumowuje Joanna Redmer, Prezes Zarządu GS1 Polska.

Pełny raport dostępny jest na stronie GS1 Polska: https://cutt.ly/8VsRUxp 

(żr. GS1 POlska)

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.