Dodaj ogłoszenie o pracy


Logistyka, a wykorzystanie alternatywnego paliwa - czy zmieni ono emisyjność branży?

Branża transportowa w Europie odpowiada za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Jak wynika z raportu ACEA z 2023 roku na europejskich drogach 91% pojazdów dostawczych napędzanych jest dieslem. Tymczasem w ramach Zielonego Ładu UE zobowiązuje się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 55% do 2030 roku w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Chociaż publikowane przez Europejską Agencję Środowiska dane wskazują trend spadkowy, a w 2021 roku emisje udało się zredukować o 30% w porównaniu do roku bazowego, to jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Zwłaszcza w obszarze transportu. W jaki sposób wprowadzane przez operatorów logistycznych programy, skupiające się na alternatywnym paliwie mogą pomóc osiągnąć te cele?

Unia Europejska koncentruje się na promowaniu zrównoważonych łańcuchów dostaw, zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym. Przejawia się to w proponowanych zmianach legislacyjnych, w tym fundamentalnej dyrektywie wprowadzającej obowiązek raportowania obszarów ESG od 1 stycznia 2024 roku. Chociaż w pierwszym kroku obejmie ona duże spółki zainteresowania publicznego, w perspektywie kilku lat będą jej podlegać wszyscy gracze obecni na rynkach Wspólnoty. Zarys standardów raportowania zakłada transparentne przedstawienie wpływu spółek na otoczenie, a to oznacza, że współpraca między firmami, dzielenie się informacjami i promowanie zasad zrównoważonego rozwoju są niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych i etycznych.

Te z kolei są ambitne. W ślad za polityką Zielonego Ładu określono również cele dla branży logistycznej i transportowej. Pakiet zmian legislacyjnych „Gotowi na 55”, ogłoszony w październiku ubiegłego roku zagwarantuje, że do 2035 r. wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze zarejestrowane w Europie będą bezemisyjne. Jako pośredni krok w kierunku zerowych emisji średni poziom emisji z nowych samochodów dostawczych będzie musiał się zmniejszyć o 50 % do 2030 r.
- O transformacji sektora logistycznego, który w założeniu ma dostarczać zrównoważone środowiskowo usługi dla Klientów, na obecnym etapie warto mówić przede wszystkim w kontekście paliw alternatywnych. Aby zrealizować cele, jakie przed wszystkimi krajami Wspólnoty stawia regulator, warto krok po kroku zmniejszać emisje, a nie wyczekiwać rewolucji, która z dnia na dzień zmieni oblicze transportu – mówi Olivier Gonon, Director Capacity w C.H. Robinson Europe.

Paliwo HVO100?
Według raportu ACEA z 2023 roku, w Unii Europejskiej znajduje się około 29,5 miliona samochodów dostawczych. 91% z tych pojazdów jest napędzanych dieslem, a jedynie 0,6% stanowią samochody dostawcze z napędem elektrycznym. Pozostałe pojazdy używane w UE wykorzystują różne rodzaje paliw, w tym benzynę.
W redukcji emisji może pomóc HVO100. To drugiej generacji biopaliwo. Jest ono produkowane z olejów roślinnych i odpadów z przemysłu spożywczego, takich jak pozostałości owoców i warzyw czy oleju kuchennego. Sprawia to, że ten rodzaj biopaliwa jest w 100% odnawialny, a dodatkowo zgodny ze specyfikacją EN15940 dla parafinowego paliwa diesla, co poświadcza jego jakość. Co więcej – HVO100 jest w pełni kompatybilne z istniejącymi silnikami, oznaczonymi symbolem XTL. Tym samym pozwala działać na obecnych zasobach, przyczyniając się znacznie do zmniejszenia emisji.

Paliwa Alternatywne
Każde przedsiębiorstwo generuje emisje w trzech zakresach. Pierwszy z nich, który obejmuje emisje bezpośrednie, czyli takie które powstają na miejscu i zwykle dotyczą obiektów czy floty prywatnej, to emisje nad którymi przedsiębiorstwo posiada duży poziom kontroli. Zakres drugi dotyczy emisji pośrednich, czyli tych, które powstają w wyniku zakupionej lub nabytej energii – są to emisje powiązane ze zużyciem energii przez organizację. W tym przypadku poziom kontroli zależny jest od rodzaju kupowanych i wytwarzanych towarów i usług,

Emisje pośrednie z trzeciego zakresu stanowią znaczną część ogólnego poziomu emisji generowanych przez daną organizację i występują na różnych etapach łańcucha wartości, ale wychodzą poza bezpośrednią kontrolę. To oznacza, że są najbardziej złożoną kategorią, która potrzebuje transparentnego rozwiązania. Współpraca z dostawcą usług transportowych lub logistycznych, który jest w stanie zapewnić wiarygodne i dokładne informacje na temat emisji, przynosi wymierne korzyści każdej organizacji, zwłaszcza w dobie legislacji, która wymaga od przedsiębiorców transparentnego raportowania.

(źr. C.H. Robinson)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.