Dodaj ogłoszenie o pracy


Dywersyfikacja, blockchain, dekarbonizacja i Big Data głównymi trendami w logistyce

DHL opracowało raport: DHL Logistics Trend Radar, wskazując kluczowe trendy, które w najbliższym czasie będą kształtować przyszłość branży logistycznej. Transformację logistyki w 2022 przyspieszyły megatrendy i makroczynniki, takie jak COVID-19, zmiany klimatu, urbanizacja i wydarzenia geopolityczne. Ważne będą m.in. ograniczanie ryzyka oraz dywersyfikacja łańcuchów dostaw. W tym celu firmy będą stawiać na rozwiązania Big Data, multisourcing czy multishoring. Dźwignią innowacyjności pozostaje zrównoważony rozwój, a dekarbonizacja i alternatywne rozwiązania energetyczne będą miały największy wpływ na transformację branży. Można spodziewać się postępującej automatyzacji, w tym coraz szerszego zastosowania mobilnych oraz stacjonarnych robotów.

– W minionym roku opublikowaliśmy szóstą edycję raportu DHL Logistics Trend Radar – interaktywny przegląd kluczowych trendów w logistyce. W najbliższej przyszłości znaczące przemiany branży będą wynikać m.in. z dywersyfikacji łańcuchów dostaw, dekarbonizacji, zastosowania alternatywnych źródeł energii, a także robotyzacji. Odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie się do nadchodzącej transformacji i zmieniających się oczekiwań wobec firm logistycznych może świadczyć o dojrzałości branży i gotowości do nieustannego rozwoju. Jako wiodący operator obsługujący międzynarodowe przesyłki lotnicze, stawiamy sobie za cel być pionierem tych zmian, inspirować branżę i dzielić się dobrymi praktykami – komentuje Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express.

Odporność łańcuchów dostaw
W ostatnim czasie firmy szczególnie odczuły skutki zmian klimatycznych i wydarzeń o charakterze geopolitycznym. Mają one coraz większy wpływ na bieżącą działalność, dlatego przedsiębiorstwa stale analizują możliwości zwiększania odporności własnych łańcuchów dostaw. Jednym z najpopularniejszych trendów w tym zakresie jest dywersyfikacja, w tym tzw. multisourcing oraz multishoring. Pierwsza strategia oznacza współpracę z wieloma konkurencyjnymi dostawcami, druga skupia się na jeszcze większym ich zróżnicowaniu w ujęciu geograficznym, świadcząc usługi dla podmiotów z różnych krajów czy regionów świata.
Rozszerzenie ekosystemu dostawców oraz sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej daje możliwość podnoszenia odporności, elastyczności, zdolności reagowania, a także konkurencyjności organizacji. W tym celu 76% z ankietowanych firm planuje w najbliższych dwóch latach wprowadzić istotne zmiany w bazie dostawców.

Kolejnym kluczem do budowania odporności biznesu jest widoczność, którą można zwiększyć przy pomocy rozwiązań Big Data i analizy dużych zbiorów danych.
Technologia a kontrola Innym rozwiązaniem, które przyczyni się do zwiększenia widoczności oraz odporności, jest technologia Digital Twins (cyfrowe bliźniaki). Jest to symulacja czy wirtualny model 3D, które służą do planowania i zarządzania rzeczywistymi systemami. Technologia cyfrowych bliźniaków pozwala lepiej zrozumieć zachodzące procesy i przewidzieć ich zachowania. Może być wykorzystywana także do optymalizacji produkcji, utrzymania ruchu, jak również
do zarządzania infrastrukturą i zapobiegania nieprzewidzianym zdarzeniom. Szacuje się, że niezaplanowane przestoje mogą odpowiadać za straty w wysokości nawet 50 mld dolarów rocznie . Natomiast, stawiając na rozwiązanie Digital Twins, firmy mogą zmniejszyć ryzyko awarii nawet o 70%, utrzymując ciągłość łańcucha dostaw.
W podobny sposób może zostać również wykorzystana technologia blockchain. Dzięki możliwości rejestrowania informacji w formie nierozerwalnych bloków, rozwiązanie to umożliwia śledzenie i udokumentowanie każdej transakcji czy wymiany w łańcuchu dostaw. To pozwala na zwiększenie przejrzystości i wiarygodności danych, a także na lepsze zarządzanie całym procesem. Blockchain może być wykorzystywany również do rejestrowania informacji dotyczących produktów, surowców, magazynów, transportu i innych aspektów logistyki. Oznacza to na przykład dokładniejsze śledzenie dostaw produktów i surowców. Co więcej, inteligentne kontrakty oparte na tej technologii mogą usprawnić procesy i zmniejszyć liczbę błędów.

Zrównoważony rozwój
Z tegorocznej edycji DHL Logistics Trend Radar jasno wynika, że koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska pozostają istotne dla sfery biznesu. Wśród dominujących trendów wyróżniono: dalsze ograniczanie emisji CO2 (dekarbonizacja), alternatywne źródła energii, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym czy zarządzanie środowiskiem.
Niedawno Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło, że wzrost cen związany z zeroemisyjnym łańcuchem dostaw wyniesie średnio nie więcej niż 4%. Dodatkowo, wielu klientów jest skłonnych zapłacić więcej za bardziej zrównoważone opcje. Prośrodowiskowe technologie i koncepcje okazują się być coraz przystępniejsze oraz realne do wdrożenia w organizacjach. Do tego w ciągu ostatnich pięciu lat nawyki zakupowe 85% klientów stały się „bardziej zielone”, a 65% konsumentów próbuje prowadzić bardziej oszczędny styl życia. W efekcie firmy sprawdzają, jak nowe rozwiązania mogłyby zostać zastosowane w ich własnych łańcuchach dostaw, a koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się istotnym elementem strategii biznesowej.
Kolejnym z trendów, który może zmienić dotychczasowe modele biznesowe, jest gospodarka obiegu zamkniętego. Koncepcja ta polega na zwiększeniu efektywności i ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko, poprzez lepsze zarządzanie zasobami (recykling, efektywność energetyczna) i uniezależnienie się od niektórych zewnętrznych dostawców. Obecnie jedynie 8,5% wszystkich materiałów jest poddawane recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu.

Automatyzacja procesów logistycznych
Aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów, firmy będą musiały zacząć badać możliwości, jakie niosą za sobą automatyzacja i robotyzacja. Istotnym trendem, o którym należy wspomnieć, jest coraz szersze zastosowanie robotów mobilnych oraz stacjonarnych, m.in. w halach produkcyjnych czy jednostkach przeładunkowych.
Roboty mobilne są obecnie używane do przenoszenia towarów, pomagają przy załadunku i rozładunku. Mogą być wykorzystywane w celu utrzymania czystości i bezpieczeństwa budynków. Z kolei roboty stacjonarne mogą być umieszczane w strategicznych punktach w celu optymalizacji procesów. W przyszłości trudno będzie wyobrazić sobie logistykę bez robotyzacji, w której wykorzystuje się autonomiczne lub wspierające pracownika maszyny. – Automatyzacja bez wątpienia będzie wspierać procesy logistyczne w dążeniu do jeszcze większej wydajności, jednak o wartości branży świadczą ludzie – doświadczeni, wykształceni, znający odpowiednie przepisy i regulacje specjaliści. Prowadząc działalność w 220 krajach i terytoriach na całym świecie, możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, co więcej – dzięki sieci własnych agencji celnych jeszcze sprawniej obsługujemy przesyłki, przez co czas odprawy celnej ulega znacznemu skróceniu. Nie byłoby to możliwe bez ludzi – podsumowuje prezes zarządu DHL Express.

DHL Logistics Trend Radar
DHL Logistics Trend Radar to publikowany co dwa lata raport, który omawia najistotniejsze dla branży logistycznej tendencje społeczne, ekonomiczne i technologiczne. Publikacja to wynik szczegółowej analizy makro- i mikrotendencji oraz danych pochodzących z szeregu rozmów z klientami i z szeroką siecią partnerów, w tym instytutów badawczych, firm technologicznych i startupów. W szóstej edycji raportu DHL zawarto omówienie 40 tendencji, które z punktu widzenia branży będą kształtowały kierunek rozwoju firm, społeczeństw i technologii.

(źr. DHL)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
PKB Polski do 2030 roku mógłby być o 9% wyższy, gdyby zawodowy potencjał kobiet został lepiej wykorzystany. To równowartość prawie 300 mld złotych rocznie. Według badań McKinsey, większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych skutkuje lepszymi wynikami finansowymi firm, które mają aż o 26 proc. większe szanse na wyższe zyski.
Polski rynek magazynowy w 2022 r. utrzymał się w dobrej kondycji. W budowie znajduje się kolejne 3,4 mln mkw. (-25% r/r), co zapowiada przekroczenie granicy 30 mln mkw. w 2023 r.
Według badania Forum Kobiet w Logistyce „Przywództwo kobiet w logistyce – gdzie jesteśmy i co dalej” z 2022 r., aż 41% respondentek nie miało szans na awans na stanowisko menedżerskie albo przywódcze ze względu na brak uznania ich kompetencji za równe kompetencjom mężczyzn, a 34% na swojej drodze do awansu spotkało się z dyskryminacją płci.
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.