Dodaj ogłoszenie o pracy


Dywersyfikacja, blockchain, dekarbonizacja i Big Data głównymi trendami w logistyce

DHL opracowało raport: DHL Logistics Trend Radar, wskazując kluczowe trendy, które w najbliższym czasie będą kształtować przyszłość branży logistycznej. Transformację logistyki w 2022 przyspieszyły megatrendy i makroczynniki, takie jak COVID-19, zmiany klimatu, urbanizacja i wydarzenia geopolityczne. Ważne będą m.in. ograniczanie ryzyka oraz dywersyfikacja łańcuchów dostaw. W tym celu firmy będą stawiać na rozwiązania Big Data, multisourcing czy multishoring. Dźwignią innowacyjności pozostaje zrównoważony rozwój, a dekarbonizacja i alternatywne rozwiązania energetyczne będą miały największy wpływ na transformację branży. Można spodziewać się postępującej automatyzacji, w tym coraz szerszego zastosowania mobilnych oraz stacjonarnych robotów.

– W minionym roku opublikowaliśmy szóstą edycję raportu DHL Logistics Trend Radar – interaktywny przegląd kluczowych trendów w logistyce. W najbliższej przyszłości znaczące przemiany branży będą wynikać m.in. z dywersyfikacji łańcuchów dostaw, dekarbonizacji, zastosowania alternatywnych źródeł energii, a także robotyzacji. Odpowiednie, wcześniejsze przygotowanie się do nadchodzącej transformacji i zmieniających się oczekiwań wobec firm logistycznych może świadczyć o dojrzałości branży i gotowości do nieustannego rozwoju. Jako wiodący operator obsługujący międzynarodowe przesyłki lotnicze, stawiamy sobie za cel być pionierem tych zmian, inspirować branżę i dzielić się dobrymi praktykami – komentuje Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express.

Odporność łańcuchów dostaw
W ostatnim czasie firmy szczególnie odczuły skutki zmian klimatycznych i wydarzeń o charakterze geopolitycznym. Mają one coraz większy wpływ na bieżącą działalność, dlatego przedsiębiorstwa stale analizują możliwości zwiększania odporności własnych łańcuchów dostaw. Jednym z najpopularniejszych trendów w tym zakresie jest dywersyfikacja, w tym tzw. multisourcing oraz multishoring. Pierwsza strategia oznacza współpracę z wieloma konkurencyjnymi dostawcami, druga skupia się na jeszcze większym ich zróżnicowaniu w ujęciu geograficznym, świadcząc usługi dla podmiotów z różnych krajów czy regionów świata.
Rozszerzenie ekosystemu dostawców oraz sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej daje możliwość podnoszenia odporności, elastyczności, zdolności reagowania, a także konkurencyjności organizacji. W tym celu 76% z ankietowanych firm planuje w najbliższych dwóch latach wprowadzić istotne zmiany w bazie dostawców.

Kolejnym kluczem do budowania odporności biznesu jest widoczność, którą można zwiększyć przy pomocy rozwiązań Big Data i analizy dużych zbiorów danych.
Technologia a kontrola Innym rozwiązaniem, które przyczyni się do zwiększenia widoczności oraz odporności, jest technologia Digital Twins (cyfrowe bliźniaki). Jest to symulacja czy wirtualny model 3D, które służą do planowania i zarządzania rzeczywistymi systemami. Technologia cyfrowych bliźniaków pozwala lepiej zrozumieć zachodzące procesy i przewidzieć ich zachowania. Może być wykorzystywana także do optymalizacji produkcji, utrzymania ruchu, jak również
do zarządzania infrastrukturą i zapobiegania nieprzewidzianym zdarzeniom. Szacuje się, że niezaplanowane przestoje mogą odpowiadać za straty w wysokości nawet 50 mld dolarów rocznie . Natomiast, stawiając na rozwiązanie Digital Twins, firmy mogą zmniejszyć ryzyko awarii nawet o 70%, utrzymując ciągłość łańcucha dostaw.
W podobny sposób może zostać również wykorzystana technologia blockchain. Dzięki możliwości rejestrowania informacji w formie nierozerwalnych bloków, rozwiązanie to umożliwia śledzenie i udokumentowanie każdej transakcji czy wymiany w łańcuchu dostaw. To pozwala na zwiększenie przejrzystości i wiarygodności danych, a także na lepsze zarządzanie całym procesem. Blockchain może być wykorzystywany również do rejestrowania informacji dotyczących produktów, surowców, magazynów, transportu i innych aspektów logistyki. Oznacza to na przykład dokładniejsze śledzenie dostaw produktów i surowców. Co więcej, inteligentne kontrakty oparte na tej technologii mogą usprawnić procesy i zmniejszyć liczbę błędów.

Zrównoważony rozwój
Z tegorocznej edycji DHL Logistics Trend Radar jasno wynika, że koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska pozostają istotne dla sfery biznesu. Wśród dominujących trendów wyróżniono: dalsze ograniczanie emisji CO2 (dekarbonizacja), alternatywne źródła energii, koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym czy zarządzanie środowiskiem.
Niedawno Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło, że wzrost cen związany z zeroemisyjnym łańcuchem dostaw wyniesie średnio nie więcej niż 4%. Dodatkowo, wielu klientów jest skłonnych zapłacić więcej za bardziej zrównoważone opcje. Prośrodowiskowe technologie i koncepcje okazują się być coraz przystępniejsze oraz realne do wdrożenia w organizacjach. Do tego w ciągu ostatnich pięciu lat nawyki zakupowe 85% klientów stały się „bardziej zielone”, a 65% konsumentów próbuje prowadzić bardziej oszczędny styl życia. W efekcie firmy sprawdzają, jak nowe rozwiązania mogłyby zostać zastosowane w ich własnych łańcuchach dostaw, a koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się istotnym elementem strategii biznesowej.
Kolejnym z trendów, który może zmienić dotychczasowe modele biznesowe, jest gospodarka obiegu zamkniętego. Koncepcja ta polega na zwiększeniu efektywności i ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko, poprzez lepsze zarządzanie zasobami (recykling, efektywność energetyczna) i uniezależnienie się od niektórych zewnętrznych dostawców. Obecnie jedynie 8,5% wszystkich materiałów jest poddawane recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu.

Automatyzacja procesów logistycznych
Aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów, firmy będą musiały zacząć badać możliwości, jakie niosą za sobą automatyzacja i robotyzacja. Istotnym trendem, o którym należy wspomnieć, jest coraz szersze zastosowanie robotów mobilnych oraz stacjonarnych, m.in. w halach produkcyjnych czy jednostkach przeładunkowych.
Roboty mobilne są obecnie używane do przenoszenia towarów, pomagają przy załadunku i rozładunku. Mogą być wykorzystywane w celu utrzymania czystości i bezpieczeństwa budynków. Z kolei roboty stacjonarne mogą być umieszczane w strategicznych punktach w celu optymalizacji procesów. W przyszłości trudno będzie wyobrazić sobie logistykę bez robotyzacji, w której wykorzystuje się autonomiczne lub wspierające pracownika maszyny. – Automatyzacja bez wątpienia będzie wspierać procesy logistyczne w dążeniu do jeszcze większej wydajności, jednak o wartości branży świadczą ludzie – doświadczeni, wykształceni, znający odpowiednie przepisy i regulacje specjaliści. Prowadząc działalność w 220 krajach i terytoriach na całym świecie, możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych zagranicznych kolegów i koleżanek, co więcej – dzięki sieci własnych agencji celnych jeszcze sprawniej obsługujemy przesyłki, przez co czas odprawy celnej ulega znacznemu skróceniu. Nie byłoby to możliwe bez ludzi – podsumowuje prezes zarządu DHL Express.

DHL Logistics Trend Radar
DHL Logistics Trend Radar to publikowany co dwa lata raport, który omawia najistotniejsze dla branży logistycznej tendencje społeczne, ekonomiczne i technologiczne. Publikacja to wynik szczegółowej analizy makro- i mikrotendencji oraz danych pochodzących z szeregu rozmów z klientami i z szeroką siecią partnerów, w tym instytutów badawczych, firm technologicznych i startupów. W szóstej edycji raportu DHL zawarto omówienie 40 tendencji, które z punktu widzenia branży będą kształtowały kierunek rozwoju firm, społeczeństw i technologii.

(źr. DHL)

 

 

 

 

 

czy wiedziałeś, że...
Port lotniczy, nowe linie kolejowe i drogi oraz inwestycje towarzyszące pozwolą stworzyć do 2040 r. 290 tys. nowych miejsc pracy i zapewnią wzrost łącznej produkcji w Polsce nawet o 90 mld zł rocznie- to wnioski z drugiej części raportu o CPK analitycznej firmy Kearney.
W roku 2021 całkowita wartość transakcji w sektorze nieruchomości magazynowych w Europie wyniosła ok. 62 mld euro, co oznacza wzrost aż o 79% w porównaniu do średniej za poprzednie pięć lat. W Polsce odnotowano popyt na poziomie 7,35 mln m kw. oraz wzrost absorpcji o 84% rok do roku. W skali całego kontynentu najwięcej, bo aż 19,5 mld euro, zainwestowano w Wielkiej Brytanii, co stanowi 31% łącznego wolumenu. Wysokie poziomy aktywności inwestycyjnej odnotowano także w Niemczech (8,6 mld euro), Francji (6,5 mld euro), Szwecji (5,8 mld euro) oraz Holandii (5,7 mld euro).
Ponad 60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy. Z drugiej strony, ponad połowa zatrudnionych odpowiada na służbowe maile i odbiera telefony po godzinach pracy. Jednak zdecydowana większość podczas urlopu z łatwością odrywa się od obowiązków zawodowych i nie odczuwa presji od pracodawcy z tego powodu – tak wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.
Korona-kryzys dotknął niemałą grupę Polaków, ale jak wynika z danych Intrum, kobiety odczuły to bardziej. Pandemia zmniejszyła dochody i dobrobyt finansowy ponad połowy kobiet w naszym kraju (51 proc.) i 41 proc. mężczyzn.