Konto pracodawcy


Spada popyt na aircargo, a zdolność przewozowa linii lotniczych rośnie

Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) opublikowało dane dotyczące światowych rynków transportu lotniczego towarów, z których wynika, że popyt na przewozy cargo mierzony w tonokilometrach (FTK) zmniejszył się o 3,9 proc. w sierpniu 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Oznacza to dziesiąty z rzędu miesiąc spadku wolumenu przewozów aircargo z roku na rok, najdłuższy okres od światowego kryzysu finansowego w 2008 r.

Zdolność przewozowa, mierzona w dostępnych tonokilometrach (AFTK), wzrosła w sierpniu 2019 r. o 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zdolności przewozowych przewyższył obecnie wzrost popytu przez 16. miesiąc z rzędu. Transport lotniczy nadal boryka się z przeciwnościami nasilającej się wojny handlowej między USA i Chinami, jak również ze słabością niektórych kluczowych wskaźników ekonomicznych i rosnącą niepewnością polityczną na całym świecie. Wolumen światowego handlu jest o 1 proc. niższy niż rok temu.

Handel w krajach wschodzących w większości 2019 roku był gorszy od handlu krajów rozwiniętych. Wynika to z większej wrażliwości gospodarek wschodzących na napięcia w handlu, rosnącej niestabilności politycznej i ostrej deprecjacji walutowej na niektórych z kluczowych rynków wschodzących. Światowe zamówienia eksportowe nadal spadają. Indeks menedżerów ds. zakupów na świecie (PMI) maleje. Śledzenie nowych zamówień eksportowych na produkcję wskazuje na spadek zamówień od września 2018 roku. I już drugi miesiąc z rzędu, wszystkie główne kraje handlowe zgłosiły spadek zamówień. -  

Sytuacja w regionach
Linie lotnicze w rejonie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie odnotowały gwałtowne spadki w sierpniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy Ameryka Północna i Europa odnotowały bardziej umiarkowane spadki. Zarówno Afryka, jak i Ameryka Łacińska odnotowały wzrost popytu na przewozy lotnicze w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.
Linie lotnicze z regionu Azji i Pacyfiku odnotowały w sierpniu 2019 r. popyt na przewozy lotnicze o 5  proc. mniejszy w porównaniu z tym samym okresem w 2018 r. Wojna handlowa między USA a Chinami oraz spowolnienie w gospodarce chińskiej wywarły znaczący wpływ na ten region. Tymczasowe zamknięcie Międzynarodowego Portu Lotniczego Hongkong - największego węzła przeładunkowego na świecie - wywarło dodatkową presję. Ponieważ region ten odpowiada za ponad 35 proc. wszystkich operacji, wyniki te w największym stopniu przyczyniają się do słabych wyników w całej branży. Przepustowość frachtu lotniczego wzrosła w ciągu ostatniego roku o 2,3 proc.  
Linie lotnicze w Ameryce Północnej odnotowały spadek popytu o 2,4 proc. w sierpniu 2019 r., w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Zdolność przewozowa wzrosła o 1,3 proc. Wojna handlowa między USA a Chinami oraz malejące zaufanie biznesowe nadal obciążają przewoźników z tego regionu. Popyt na przewozy towarowe zmniejszył się na największych trasach między Azją a Ameryką Północną, gdzie sezonowo dostosowywane wolumeny spadły prawie o 5 proc. w porównaniu do poziomu z lipca 2018 roku.

Europejskie linie lotnicze odnotowały w sierpniu 2019 r. spadek popytu na przewozy towarowe o 3,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Słabsze warunki produkcji dla eksporterów w Niemczech, łagodniejsze gospodarki regionalne oraz utrzymująca się niepewność co do Brexit, wpłynęły na ostatnie wyniki. Zdolność produkcyjna wzrosła o 3,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
W sierpniu 2019 r. wolumen przewozów towarowych linii lotniczych na Bliskim Wschodzie spadł o 6,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Był to największy spadek popytu na przewozy towarowe w jakimkolwiek regionie. Zdolność przewozowa spadła o 0,8 proc. Zmniejszające się napięcia w handlu, spowolnienie światowego handlu i restrukturyzacja linii lotniczych wpłynęły na wyniki regionu od czwartego kwartału 2018 roku. Dodatkową presję wywarła niepewność gospodarcza wynikająca ze zmienności cen ropy naftowej na rynkach zależnych od ropy naftowej w regionie.

Linie lotnicze z Ameryki Łacińskiej odnotowały w sierpniu 2019 r. wzrost popytu na przewozy towarowe o 0,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz spadek zdolności przewozowych o 2,9 proc. Niski wzrost gospodarczy spotęgowany wojną handlową między USA a Chinami oraz niestabilność polityczna w niektórych krajach wpłynęły na wyniki regionu. Przyczyniła się do tego również niedawna niestabilność walutowa w kluczowych gospodarkach regionu.

Afrykańscy przewoźnicy odnotowali najszybszy wzrost spośród wszystkich regionów w sierpniu 2019 r., przy wzroście popytu o 8 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Jest to kontynuacja trendu wzrostowego w segmencie FTK, który jest widoczny od połowy 2018 r. i sprawia, że Afryka osiąga najlepsze wyniki szósty miesiąc z rzędu. Zdolność produkcyjna wzrosła o 17,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Silne powiązania handlowe i inwestycyjne z Azją przyczyniły się do dwucyfrowego wzrostu przewozów lotniczych pomiędzy tymi dwoma regionami w ciągu ostatniego roku. Chiny potwierdziły ostatnio kolejne 60 miliardów dolarów inwestycji na tym kontynencie.

(źr. IATA)

kobiety w logistyce
Aż 66 proc. zatrudnionych w przemyśle lekkim to kobiety
Coraz więcej kobiet w zawodzie kierowcy pojazdu ciężarowego
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
poradnik
Pakiet mobilności - jeszcze kilka wskazówek
FedEx Express opublikował zestaw wytycznych dla rowerzystów
Co warto wiedzieć o sprawozdaniach rocznych ADR?
Kto skorzysta z nowego ZUS+?
Podsumowanie 2019 roku w prawie pracy
Bruksela o krok bliżej do zatwierdzenia pakietu mobilności
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
opinie, komentarze
W 2020 roku powierzchnia magazynów urośnie o co najmniej 10 proc. - najwięcej na Mazowszu i Śląsku
Druga dekada XXI wieku była złotą erą gospodarki, a co po niej…
Jak rozwija się polski transport zasilany paliwami alternatywnymi?
Ryzyko cybernetyczne największym zagrożeniem dla firm
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC
warto przeczytać
SPEDCONT rozpoczyna dostawy gazu
RTV EURO AGD – wprowadza płatność kartą przy dostawie zamówienia
CHEP Polska z tytułem Top Employer
Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin
60 proc. pracowników w Polsce podczas pracy załatwia swoje prywatne spawy
DHL partnerem logistycznym 25. filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”
PEKAES otworzył 20. Oddział sieci drobnicowej
CEVA Logistics wzmacnia organizację i zapowiada dynamiczny rozwój w 2020 roku
Loconi inwestuje w innowacyjne systemy – tworzy platformy rezerwacyjne i listy prze ...
JoomlaXTC News - Copyright Monev Software LLC